ANI – COMUNICAT – INCOMPATIBILITATE – SIMIUC PETRICĂ, PRIMAR

Media 2:08 pm - 28 august, 2015 Comentariile sunt închise pentru ANI – COMUNICAT – INCOMPATIBILITATE – SIMIUC PETRICĂ, PRIMAR

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al incompatibilităților decătre SIMIUC PETRICĂ, Primar al Comunei Todirești, Județul Vaslui, ca urmare a deținerii simultane de funcți

SIMIUC PETRICĂ se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 18 iunie 2012, întrucât exercită, simultan cu funcția de primar, și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul SIMIUC PETRICĂ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ. De asemenea, acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate și în perioada 18 iunie 2012 – 20 iunie 2014, întrucât a exercitat, simultan cu funcția de primar, și funcția de administrator alS.C. MASIMPET S.R.L.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar […] este incompatibilă cu […] funcția de administrator la societățile comerciale”, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcția de primar […] este incompatibilă cu […] calitatea de comerciant persoană fizică”, și dispozițiile art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. SIMIUC PETRICĂ a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 28 august 2015 

Comentariile sunt inchise.