Acțiunii de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoși la locul de muncă

Media 1:38 am - 3 noiembrie, 2023 0

În luna noiembrie 2023 , ITM Călăraşi va efectua controale în unităţi din jud. Călăraşi , cu ocazia derulării “Acțiunii de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici periculoși la locul de muncă” , acţiune ce face parte din Programul cadru de acţiuni pe anul 2023.
Obiectivele acţiunii sunt :
-deţinerea de către toţi angajatorii a Fişelor cu date de securitate actualizate
pentru toţi agenţii chimici periculoşi prezenţi la locurile de muncă şi punerea
acestora la dispoziţia lucrătorilor;
-asigurarea purtării de către toţi lucrătorii expuşi la agenţii chimici periculoşi a
echipamentelor individuale de protecţie adecvate;
-monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind
asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la agenţi chimici periculoşi;
-centralizarea datelor în vederea elaborării rapoartelor naţionale privind
punerea în aplicare a directivelor/regulamentelor europene specifice.
Existenţa acestei acţiuni în Programul cadru de acţiuni pe anul 2023 este justificată de
faptul că substanţele periculoase pot fi întâlnite în aproape toate locurile de muncă, iar
milioane de lucrători din UE sunt expuşi zilnic la aceste substanţe. Agenţii chimici
periculoşi generează riscuri majore la adresa securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor;
deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înţelese, putând fi
cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu
sunt combătute corespunzător.
Ca urmare, Cadrul strategic al Uniunii europene privind securitatea şi sănătatea
la locul de muncă 2021-2027 stabileşte angajamente puternice pentru reducerea
expunerii profesionale la substanţe chimice. În temeiul cadrului strategic,
metodologia pentru abordarea substanţelor periculoase va continua să fie
actualizată pentru a se identifica noi metode de creştere a eficienţei în stabilirea
valorilor-limită în materie de ssm în cadrul procesului decizional.

Lasă răspuns »