Semnarea contractului de furnizare pentru Lotul nr. 2 – Sistem informatic staţionar; Echipament de comunicaţii de date tip Switch de reţea Ethernet 10Gbase și UPS

Media 12:09 pm - 22 august, 2019 0

În cadrul proiectului SIPOCA 54 – „Întărirea capacității Ministerului Public de punere în executare a unor procedee probatorii vizând perchezițiile informatice”, a fost semnat contractul de furnizare pentru Lotul 2 – Sistem informatic staţionar; Echipament de comunicaţii de date tip Switch de reţea Ethernet 10Gbase și UPS cu nr. 4337/22.07.2019, cu durata de 120 de zile de la data semnării acestuia.
Obiectul contractului îl reprezintă „Furnizare echipamente IT – Sistem informatic staţionar; Echipament de comunicaţii de date tip Switch de reţea Ethernet 10Gbase și UPS – Lot 2”, necesare desfășurării în bune condiții a activității de percheziționare a sistemelor informatice și a constatărilor operate asupra dispozitivelor informatice cercetate în cadrul investigațiilor derulate de către procurori.
Produsele care fac obiectul contractului din Lotul 2 sunt următoarele:
➢ Sistem informatic staţionar – 50 de unități;
➢ Echipament de comunicaţii de date tip Switch de reţea Ethernet 10Gbase – o unitate;
➢ UPS – o unitate.
Anunțul de participare a fost publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro cu nr. CN1008735/05.02.2019 și pe TED -site-ul http://ted.europa.eu cu nr. 2019/S/026-057429. Procedura de achiziție (licitație deschisă) s-a derulat online prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice.

Obiectivul general al SIPOCA 54 îl reprezintă întărirea capacității Ministerului Public în aria percheziţiilor informatice, în acord cu prevederile noilor coduri, prin introducerea unui set unitar de metodologii de lucru, formarea profesională specializată a personalului şi dotarea cu echipamente şi aplicaţii informatice.
Valoarea totală a SIPOCA 54 este de 14.056.846, 79 lei, sumă defalcată după cum urmează: 11.805.482, 93 lei – fonduri europene nerambursabile FSE (Fondul Social European), reprezentând 83,98386284% din bugetul total eligibil al proiectului și 2.251.363,86 lei – contribuție proprie de la bugetul de stat (16,01613716 % din bugetul total eligibil al proiectului).
Grupul-ţintă al proiectului SIPOCA 54 este compus din 55 de specialişti (participanţi unici) în aria percheziţiilor informatice şi constatărilor tehnico-ştiinţifice, angajaţi ai Ministerului Public (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), care vor beneficia de formare profesională în vederea creşterii calității și performanței instituționale la nivelul sistemului judiciar.
Durata de implementare a proiectului care a demarat pe data 27 iulie 2017 este de 36 de luni.

Lasă răspuns »