Stelian Fuia condamnat la 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu

Media 5:24 pm - 7 octombrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru Stelian Fuia condamnat la 4 ani de închisoare pentru abuz în serviciu

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti l-au condamnat la 4 ani de închisoare pe fostul ministru Stelian Fuia într-un dosar în care este acuzat pentru săvârşirea de infracţiuni de corupţie.

Alături de acesta alte trei persoane au fost condamnate la câte trei ani de închisoare, printre care şi un executor judecătoresc.

Soluţia instanţei a fost dată azi (07.10.2015) şi nu este definitivă.

 

Conform comunicatului remis la sfârşitul lunii mai 2014 de DNA, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul de combatere a corupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaţilor: 

FUIA STELIAN, director la Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare a Plantelor Medicinale și Aromatice Fundulea (la data faptelor), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, cu obţinerea de foloase necuvenite
STATE DANIEL, cumnat al primului menționat, asociat la SC PROCERA AGROCHEMICALS, pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, cu obţinerea de foloase necuvenite

PARASCHIVOIU DRAGOŞ ALIN, director la o societate specializată în agricultură, pentru complicitate la abuz în serviciu, cu obţinerea de foloase necuvenite 

OPRIŞAN CONSTANTIN, executor judecătoresc, pentru complicitate la infracţiunea de abuz în serviciu, cu obţinerea de foloase necuvenite 

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt: 
Inculpatul FUIA STELIAN, în calitate de director la Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare a Plantelor Medicinale şi Aromatice Fundulea, (funcție pe care a deținut-o în perioada 1.03.2005-15.12.2007), cu știință şi în înţelegere cu inculpaţii State Daniel, Paraschivoiu Dragoş Alin şi Oprişan Constantin, a omis îndeplinirea unui act de serviciu, respectiv nu a efectuat demersuri pentru prezentarea documentelor din care rezulta că proprietar al unor bunuri era statul român, în cadrul unei proceduri de executare silită derulată în perioada mai-decembrie 2005, fapt ce a condus la scoaterea ilegală, prin procedură de licitaţie, a respectivelor imobile din patrimoniul statului. Licitaţia a fost organizată de inculpatul Oprişan Constantin la 19 decembrie 2005. În acest mod, s-au obţinut foloase necuvenite constând în îndestularea creditorului SC PROCERA AGROCHEMICALS România SRL (reprezentată de inculpatul STATE DANIEL) cu suma de 174.631 lei, precum şi în împroprietărire frauduloasă a inculpatului Paraschivoiu Dragoş Alin.
Prejudiciul adus statului român şi nerecuperat este de 1.611.522 lei (echivalent 358.228 euro). 
Fapta a avut în vedere stingerea unei datorii pe care, inițial, Stațiunea de cercetare Fundulea o avusese față de Stațiunea Didactică Belciugatele. După încuviințarea executării silite, cu acordul Stațiunii Fundulea, dreptul de a recupera datoria a fost preluat, printr-un contract de cesiune de creanță, de către SC PROCERA AGROCHEMICALS. Avantajele patrimoniale obținute în acest mod de SC PROCERA AGROCHEMICALS s-au reflectat în mod direct în patrimoniul lui STATE DANIEL și al soției acestuia (cumnat și soră ai lui Fuia Stelian), asociați la SC PROCERA AGROCHEMICALS, care au cunoscut și au acceptat prejudicierea statului prin modul de acțiune descris.
Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a rezultat că la activitățile menționate a participat, în calitate de complice, și inculpatul Paraschivoiu Dragoș Alin, care a acceptat să intre formal în proprietatea bunurilor înstrăinate fraudulos, prin licitație, plătind pentru aceste bunuri suma de 231.000 lei. Această sumă însă i-a fost virată în cont, la data de 21 decembrie 2005, de către Fuia Stelian. La data de 23 decembrie 2005 suma de 230.700 lei a fost virată de Paraschivoiu Dragoș Alin în contul executorului judecătoresc Oprișan Constantin, în vederea distribuirii acesteia către creditori.
Prin activitățile desfășurate în cadrul procedurii de executare silită, inculpatul Oprișan Constantin a contribuit la scoaterea ilegală, din patrimoniul statului, a bunurilor imobile supuse executării silite, deși cunoștea situația juridică reală a acestora și faptul că prin vânzare se obțineau foloase necuvenite atât pentru adjudecatar, cât și pentru creditorii Stațiunii Fundulea.
Concret, Fuia Stelian, în calitate de director general al SCDPAM Fundulea, deși cunoștea că împotriva stațiunii de cercetare pe care o conducea s-a declanșat, ca urmare a sentinței civile, o procedură de executare silită a unor bunuri din domeniul public, pe care instituția le deținea în calitate de concesionar, nu a formulat contestație la executare (conform Codului de procedură civilă) și nu a arătat că bunurile se aflau în patrimoniul statului.

Concret, starea de fapt detaliată în rechizitoriu este următoarea: 
Inculpatul FUIA STELIAN, anterior ocupării funcţiei de director al SCDPMA Fundulea, a deţinut calitatea de director adjunct al SC PROCERA AGROCHEMICALS ROMANIA SRL, societate având iniţial ca asociat unic firma PROCERA LLC, cu sediul în SUA, Washington, iar ca administrator pe sora inculpatului FUIA STELIAN, până la 17.12.2009, când au intrat ca asociaţi inculpaţii STATE DANIEL şi soția acestuia(sora inculpatului FUIA),
Print-un contract de asociere în participaţiune, încheiat între PROCERA AGROCHEMICALS şi SCDPMA Fundulea, s-a constituit o asociaţie fără personalitate juridică, pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul agricol 2004-2005. SCDPMA Fundulea a pus la dispoziţie suprafaţa de 260 ha teren agricol, iar PROCERA a asigurat baza tehnico-materială şi financiară pentru înfiinţarea şi recoltarea culturilor pe respectiva suprafaţă de teren, stabilindu-se ca modalităţi de plată fie în natură – 700 kg grâu/ha, fie echivalent în bani la preţul de referinţă.
Prin actul adiţional din 04.11.2004, suprafaţa de teren pusă la dispoziţie s-a majorat la 360 ha. 
După preluarea de către inculpatul FUIA STELIAN a funcţiei de director al SCDPMA Fundulea, administrarea SCDPMA Fundulea s-a transformat într-o veritabilă afacere de familie, procedându-se la încheierea de către SCDPMA Fundulea, reprezentată de inculpatul FUIA STELIAN, cu SC PROCERA AGROCHEMICALS, reprezentată de inculpatul STATE DANIEL (cumnatul celui dintâi) a unor contracte de închiriere spaţii, pe o perioadă de 20 de ani, a unor contracte de prestări servicii, precum şi la cooptarea firmei administrată de tatăl lui STATE DANIEL, pentru efectuarea unor lucrări de reparaţii la imobile din incinta SCDPMA Fundulea.
De asemenea, inculpatul FUIA STELIAN, în calitate de director general al SCDPMA Fundulea a agreat încheierea a două protocoale cu PROCERA AGROCHEMICALS, prin care s-a stabilit, de comun acord, ca plăţile datorate către PROCERA pentru anii agricoli 2004-2005 şi 2005-2006 să se facă în bani, iar nu în natură, sumele datorate fiind de 57.960 lei, respectiv 57.457 lei.

În cauză a rezultat că, în mod premeditat, inculpatul FUIA STELIAN a îndatorat unitatea pe care o conducea, având cunoştinţă de situaţia financiară precară a acesteia şi a urmărit iniţierea şi finalizarea procedurilor de executare silită, în favoarea SC PROCERA AGROCHEMICALS SRL şi ulterior, în favoarea inculpatului PARASCHIVOIU DRAGOŞ ALIN, cu ajutorul executorului judecătoresc OPRIŞAN CONSTANTIN.
Această concluzie este relevată de următoarele aspecte: 
oLa data de 30.05.2005, cu ocazia întocmirii de către BEJ OPRIŞAN CONSTANTIN a unui proces-verbal la sediul SCDPMA Fundulea, în cadrul procedurii de executare silită iniţiată la cererea creditorului SD Belciugatele, inculpatul FUIA STELIAN a comunicat că debitoarea nu are posibilităţi de plată, fiind în reorganizare.
oLa 16.09.2005, PROCERA AGROCHEMICALS, administrată de sora inculpatului FUIA STELIAN, a solicitat executarea silită a titlului executoriu bilet la ordin, emis la 2.11.2004 de SCDPMA Fundulea, pentru suma de 46.405 lei.
oLa 19.09.2005 a intervenit contractul de cesiune de creanţe între S.D. Belciugatele – cedent și SC Procera Agrochemicals Romania SRL, prin STATE DANIEL – cesionar şi SCDPMA Fundulea, prin FUIA STELIAN – debitor cedat. Preţul cesiunii a fost stabilit ca fiind echivalentul valorii creanţei, respectiv 79.893 RON.
Deşi inculpatul FUIA STELIAN declarase că staţiunea nu are posibilităţi de plată, acesta a acceptat preluarea unei creanţe de către firma administrată de sora sa, cu certitudine în considerarea planului de executare silită.
Mai mult, acceptarea de către PROCERA AGROCHEMICALS, prin inculpatul STATE DANIEL, a preluării unei creanţe la un preţ echivalent cu valoarea creanţei se explică doar prin prefigurarea obţinerii unui câştig economic net superior și nu prin interesul legitim de recuperare a sumei datorate, fie ea şi cu penalităţi de întârziere.
oLa data de 02.11. 2005, cu ocazia deplasării efectuate de inculpatul STATE DANIEL şi OPRIŞAN CONSTANTIN la sediul SCDPMA Fundulea, inculpatul FUIA STELIAN a comunicat că este de acord cu soluţionarea titlului executoriu deţinut de PROCERA AGROCHEMICALS şi că nu se opune la executare. Cu prilejul identificării bunurilor imobile ce urmau a fi supuse executării, inculpatul FUIA STELIAN nu a adus la cunoştinţă executorului judecătoresc faptul că acestea fac parte din domeniul public al statului şi, ca urmare, sunt inalienabile şi insesizabile.
Astfel, urmare unei proceduri de executare silită similară din anul 2004 (nu face obiectul prezentei cauze), efectuată de acelaşi executor judecătoresc OPRIŞAN CONSTANTIN, Ministerul Finanţelor Publice – Direcţia Generală Juridică a comunicat SCDPMA Fundulea, că bunurile din domeniul public nu pot fi supuse executării silite şi asupra lor nu se pot constitui garanţii reale, actele încheiate cu încălcarea acestor prevederi fiind lovite de nulitate absolută. S-a anexat adresei lista cu inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al statului, administrate de SCDPMA Fundulea, aprobată prin HG nr. 15/2004.
De altfel, din cuprinsul procesului-verbal de situaţie întocmit la 2.11.2005 de inculpatul OPRIŞAN CONSTANTIN, executor judecătoresc, rezultă că inculpatul FUIA STELIAN nu a formulat obiecţiuni la identificarea bunurilor, ci doar a menţionat că acestea nu au număr cadastral, apoi a semnat procesul-verbal ca reprezentant al debitoarei.
La momentul semnării procesului-verbal de situaţie, cu prilejul identificării bunurilor, inculpatul FUIA STELIAN cunoştea situaţia juridică a acestora şi caracterul inalienabil şi insesizabil, însă nu a efectuat niciun fel de demers pentru identificarea comunicării de la Ministerul Finanțelor Publice şi a listei de inventar anexate în scopul opunerii acestora executorului judecătoresc.
Inculpatul OPRIŞAN CONSTANTIN a precizat că, la întocmirea procesului-verbal de situaţie, un angajat al unităţii debitoare s-ar fi exprimat verbal în prezenţa inculpatului FUIA STELIAN că bunurile ar aparţine domeniului public, însă la solicitarea executorului de a prezenta documente în acest sens, nu a existat nicio reacţie.
În continuare, demersurile la care s-a limitat acesta au constat în efectuarea unor solicitări la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, la care nu a primit nici un răspuns, condiţii în care, în mod nelegal, a procedat la executarea silită a bunurilor.
În procesul-verbal de licitaţie, întocmit la 19.12.2005, semnat de inculpatul OPRIŞAN CONSTANTIN şi Paraschivoiu Dragoş Alin (adjudecatar) s-a menţionat că debitoarea SCDPMA Fundulea, prin reprezentant, nu a fost prezentă la desfăşurarea procedurii de licitaţie. Prin acest demers inculpatul Fuia Stelian s-a asigurat astfel că nimeni nu va face opoziţie la executare.
La data de 21.12.2005 (după licitaţie), contul inculpatului Paraschivoiu Dragoş Alin a fost alimentat cu suma de 231.000 lei de către inculpatul FUIA STELIAN, prin transfer bancar. Suma a fost transferată apoi, la 23.12.2005, în contul BEJ OPRIŞAN CONSTANTIN, cu justificarea „achitare preţ adjudecare”.
Acest aspect vine în sprijinul ideii că scopul final urmărit de FUIA STELIAN a fost acela de a-şi însuşi direct imobilele executate. 
Existenţa unei comunicări între cei doi inculpaţi reiese şi din împrejurarea că, deşi preţul de pornire a licitaţiei, stabilit de executorul judecătoresc, a fost de 132.500 lei, preţul oferit de inculpatul Paraschivoiu Dragoş Alin a fost de 243.950 lei, reprezentând exact suma creanţelor ce urmau a fi recuperate prin executare.
Prin procesul-verbal din 30.01.2006, întocmit de BEJ OPRIŞAN CONSTANTIN, s-a procedat la distribuirea sumelor către creditorii SCDPMA Fundulea, creditorul SC PROCERA AGROCHEMICALS ROMANIA SRL încasând suma de 174.631,33 lei.
La 29.03.2006, Direcţia Generală a Finanţelor Publice – Călăraşi a efectuat un control financiar la SCDPMA Fundulea, ocazie cu care au constatat că bunurile anterior menţionate, aparţinând domeniului public al statului, au fost vândute prin licitaţie publică în contra prevederilor legale, iar SCDPMA Fundulea nu a deschis, până la data controlului, acţiune în instanţă împotriva executării silite. S-a stabilit un termen de 30 de zile de la primirea actului de control pentru deschiderea acţiunii în instanţă.
Procesul-verbal a fost semnat de organele de control, precum şi de inculpatul FUIA STELIAN, din partea SCDPMA Fundulea. 
La 26.04.2006, între SCDPMA Fundulea, reprezentată de inculpatul FUIA STELIAN şi adjudecatarul Paraschivoiu Dragoş Alin s-a încheiat un protocol prin care s-a agreat ca intrarea în posesia bunurilor să se amâne până la lămurirea situaţiei juridice a imobilelor adjudecate, dar nu mai târziu de 31.12.2006. S-a invocat de către inculpatul FUIA STELIAN comunicarea cu Academia de Ştiinţe Agricole, din care rezulta că bunurile executate aparţin domeniului public.
La 20.11.2006, la biroul unui notar public a fost autentificat, un act intitulat „Convenţie”, între SCDPMA Fundulea, reprezentată de inculpatul FUIA STELIAN şi inculpatul Paraschivoiu Dragoş Alin.
Prin intermediul acestui document, părţile au convenit ca, până la clarificarea situaţiei juridice a bunurilor care au făcut obiectul executării silite, inculpatul FUIA STELIAN să facă dovada până la data de 31.12.2007, că bunurile aparţin domeniului public şi nu puteau fi înstrăinate, obligându-se să plătească penalităţi de întârziere adjudecatarului, iar inculpatul Paraschivoiu Dragoş Alin să suspende orice acţiune de revendicare a bunurilor adjudecate până la împlinirea termenului stabilit prin convenţie.
La data de 07.10.2007, SCDPMA Fundulea, reprezentată de inculpatul FUIA STELIAN, a depus la Judecătoria Lehliu Gară o cerere de chemare în judecată a unor pârâţi, printre care şi inculpatul Paraschivoiu Dragoş Alin, solicitând constatarea nulităţii absolute a procesului-verbal de licitaţie din 19.12.2005 şi a actului de adjudecare din aceeaşi dată, încheiate de BEJ OPRIŞAN CONSTANTIN.
Judecătoria Lehliu Gară a respins acţiunea formulată de SCDPMA Fundulea, soluție acceptată și de Tribunalul Călăraşi care a respins ca nefondat apelul reclamantei. 
În consecinţă, imobilele au ieşit definitiv din patrimoniul statului la data actului de adjudecare, situaţie consfinţită prin decizie irevocabilă a unei instanţe de judecată, iar neefectuarea menţiunilor în cartea funciară nu prezintă relevanţă sub aspectul titularului dreptului de proprietate, inculpatul Paraschivoiu Dragoş Alin dobândind această calitate prin actul de adjudecare.
Ministerul Finanţelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând repararea prejudiciului, prin restituirea în natură a bunurilor, cu anularea actelor translative de proprietate întocmite cu eludarea legii, iar dacă restituirea în natură nu mai este posibilă, prin plata contravalorii acestor bunuri, determinată prin raportul de expertiză la valoarea de 377.795 euro.
În cauză s-a instituit sechestru asigurător asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaților Fuia Stelian, State Daniel, Paraschivoiu Dragoş Alin şi Oprişan Constantin, precum şi asupra sumelor de bani (lei sau valută) existente în conturile bancare ale acestora deschise la unitățile bancare din România, în vederea recuperării prejudiciului.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Curtea de Apel Bucureşti. 

 

Vezi soluţia instanţei în acest caz:

Nr. unic (nr. format vechi) : 3578/2/2014 (1876/2014 )
Data inregistrarii 29.05.2014
Data ultimei modificari: 07.10.2015
Sectie: Secţia a II-a penală
Materie: Penal
Obiect: infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000)
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
Fuia Stelian Inculpat
State Daniel Inculpat
Paraschivoiu Dragoş Alin Inculpat
Oprişan Constantin Inculpat
STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI Parte civilă
State Alexandrina Petent

 

Şedinţe

07.10.2015
Ora estimata: 09:00
Complet: S2 Completul nr. 21F
Tip solutie: Condamnare
Solutia pe scurt: s.p.153/F/7.10.2015-În baza art. 386 Cpp respinge ca neîntemeiate cererile de schimbare a încadrării juridice formulate de inculpa?i din infrac?iunea de abuz în serviciu prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 NC. pen. în neglijen?ă în serviciu prev. de art. 249 C. pen. din 1968, respectiv din complicitate la infrac?iunea de abuz în serviciu prev. de art. 48 NCp rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 NC. pen. în complicitate la infrac?iunea de neglijen?ă în serviciu prev. de art. 48 NCp rap. la art. 249 C. pen. din 1968. 1. În baza 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 NC. pen.cu aplicarea art.5 alin.1 NCp condamnă inculpatul FUIA STELIAN la o pedeapsă de 4 ani închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu. În baza art. 67 Cp interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, b, g, k NCp pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 Cp interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, b, g, k NCp de la rămânerea definitivă până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 112 lit b Cp confiscă de la inculpat suma de 60.987,50 lei. 2. În baza art. 48 NCp rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 NC. pen.cu aplicarea art.5 alin.1 NCp condamnă inculpatul State Daniel la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu. În baza art. 67 Cp interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, b, g, k NCp pe o perioadă de 2 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 Cp interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, b, d, g, k NCp de la rămânerea definitivă până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 112 lit b Cp confiscă de la inculpat suma de 60.987,50 lei. 3. În baza art. 48 NCp rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 NC. pen.cu aplicarea art.5 alin.1 NCp condamnă inculpatul Paraschivoiu Dragoş Alin la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu. În baza art. 67 Cp interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit. a, b, k NCp pe o perioadă de 2 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 Cp interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, b, k NCp de la rămânerea definitivă până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 112 lit b Cp confiscă de la inculpat suma de 60.987,50 lei. 4. În baza art. 48 NCp rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 NC. pen.cu aplicarea art.5 alin.1 NCp condamnă inculpatul Oprişan Constantin la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru complicitate la săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu. În baza art. 67 Cp interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, b, g, k NCp pe o perioadă de 2 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 Cp interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 lit.a, b, g, k NCp de la rămânerea definitivă până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 112 lit b Cp confiscă de la inculpat suma de 60.987,50 lei. În baza art.19 alin.1 rap.la art.25 alin.1, 3 şi art.397 alin.1, 3 C. pr. pen. admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă ANAF. Dispune repunerea păr?ilor în situa?ia anterioară săvâr?irii infrac?iunii prin restituirea în natură ?i reintrarea statului în posesia imobilelor ce au făcut obiectul executării silite la data de 19.12.2005: – bloc locuinţe având nr MFP 111961- construc?ia C9, cu suprafa?a construită la sol 250,67 mp; – pavilion cercetare având nr MFP 111888 construc?ia C11, cu suprafa?a construită la sol 625,02 mp, cu respecarea drepturilor ter?ilor ce au dobândit drepturi în baza hotărârilor judecătore?ti. Dispune anularea procesului-verbal de instituire a sechestrului din 30.05.2005, a actelor emise în vederea executării silite imobiliare după data de 30.05.2005, a procesului-verbal de executare silită imobiliară din 19.12.2005 cu privire la bunurile adjudecate de inculpatul Paraschivoiu Drago? Alin ?i a actului de adjudecare din 19.12.2005, întocmite de BEJ OPRIŞAN CONSTANTIN. Dispune men?inerea măsurilor asigurătorii instituite prin ordonanţele nr. 210/P/2012 din 12.02.2014 şi 19.05.2014 ale Parchetului de pe lângă ÎCCJ-DNA, respectiv sechestrul asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpaţilor Fuia Stelian, State Daniel, Paraschivoiu Dragoş Alin şi Oprişan Constantin, precum şi asupra sumelor de bani existente în conturile bancare ale acestora deschise la unităţile bancare din România până la concuren?a sumei de 60.987,50 lei pentru fiecare inculpat. În baza art. 274 alin.1, 2 C. pr. pen. obligă inculpa?ii la plata sumei de 8000 lei fiecare reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 07.10.2015. 
Document:     

Comentariile sunt inchise.