DNA – Buletin de presă Ianuarie

Media 5:52 pm - 3 februarie, 2016 Comentariile sunt închise pentru DNA – Buletin de presă Ianuarie

Biroul de Informare și Relații Publice a întocmit o sinteză a cauzelor finalizate de procurorii anticorupție în luna ianuarie 2016, altele decât cele deja mediatizate prin intermediul comunicatelor de presă:

1. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților:

MAZÂLU COSMIN – IOAN, comisar șef de poliție, șef al Serviciului Logistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, și CIOCÎRLAN DANIEL, inspector principal de politie, angajat în cadrul aceluiași serviciu, la data comiterii faptei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioada aprilie – mai 2015, inculpații Mazâlu Cosmin – Ioan și Ciocîrlan Daniel, în calitate de membri ai unei comisii de concurs organizat de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, în vederea încadrării de personal recrutat din sursă externă, pentru ocuparea a trei posturi de fochist, primul având și calitatea de președinte al comisiei, și-au încălcat atribuțiile de serviciu, prin favorizarea a doi dintre candidații înscriși.

Concret, acestora din urmă li s-a permis să participe la concurs, în contextul în care nu îndeplineau condițiile specificate în anunțul de participare.

Ulterior cei doi candidați au fost declarați “admiși” și au fost încadrați în funcția de fochist, cauzându-se astfel o vătămare a intereselor legitime ale Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, precum și ale altor candidați, concomitent cu obținerea unor foloase necuvenite pentru persoanele respective.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Buzău.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Direcției Generale Anticorupție și a Departamentului de Informații și Protecție Internă.


2. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților

NICOLA GHEORGHE, expert criminalist autorizat, la data faptei, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de favorizare a făptuitorului și

SCARLAT IOAN, expert contabil autorizat, la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:
– favorizare a făptuitorului,
– fals intelectual și
– uz de fals.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 06 februarie 2013, procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Pitești au dispus trimiterea în judecată a mai multor inculpați, între care Nicolescu Constantin, președinte al Consiliului Județean Argeș, Dobre Grigore, asociat și administrator la SC ZEUS S.A. și Didea Ionel, notar public, la data respectivă, cu privire la comiterea unor infracțiuni de corupție de către persoane cu funcții de conducere din cadrul Consiliului Județean Argeș, în contextul atribuirii preferențiale, în cursul lunii martie 2009, a contractului de achiziție publică cu titlul „Normalizare condiții de trafic pe drumurile județene prin reabilitarea a două poduri afectate de inundații” (a se vedea comunicatul nr. 93/VIII/3 din data de 07 februarie 2013).

Dosarul respectiv a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București.

Ulterior, în cursul anului 2013, pe timpul cercetării judecătorești, la dosar a fost depus un raport de expertiză criminalistică (grafică) extrajudiciară, întocmit de către inculpatul Nicola Gheorghe, lucrarea fiind efectuată la solicitarea notarului public Didea Ionel.

Prin modul în care a fost realizată lucrarea de specialitate și prin concluziile formulate la obiectivele stabilite, inculpatul Nicola Gheorghe a dat un ajutor direct și concret, atât notarului public, care a autentificat contractul de vânzare cumpărare, cât și numiților Nicolescu Constantin și Dobre Grigore, inculpați în dosarul Curții de Apel București. Acest raport ce a fost depus la dosarul cauzei pentru a înlătura pe de o parte, concluziile raportului de constatare tehnico-științifică întocmit anterior și, pe de altă parte, pentru a îngreuna sau zădărnici judecata în cauza penală respectivă.

În aceeași cauză penală, a fost depus și un raport de expertiză contabilă extrajudiciară, întocmit de către expertul contabil Scarlat Ioan, la solicitarea Consiliului Județean Argeș.

În cuprinsul acestui raport, inculpatul Scarlat Ioan, în calitate de expert contabil autorizat, a atestat împrejurări necorespunzătoare adevărului ce se referă în esență la calamitarea obiectivului „Pod pe DJ 703B amplasat peste râul Argeș, în comuna Căteasca”, în perioada aprilie-mai 2005 și iulie-august 2005 și la existența documentelor justificative, la nivelul Consiliului Județean Argeș și a celorlalte instituții publice implicate în gestionarea efectelor calamităților.

În acest mod, precum și prin concluziile formulate cu privire la celelalte obiective ale raportului, inculpatul Scarlat Ioan, a dat cu intenție un ajutor concret inculpaților din dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București, cu scopul de a îngreuna sau zădărnici judecata în cauza penală menționată anterior și, pe fond, a împiedica tragerea la răspundere penală a acestora, raportul respectiv fiind depus și înregistrat la Consiliul Județean Argeș iar, apoi și la dosarul aflat pe rolul Curții de Apel București.

Dosarul a fost trimis spre judecare Curtea de Apel Pitești.


3. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a inculpatului BARNA DRAGOȘ – SEPTIMIU, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunii de folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În cursul anului 2008, inculpatul Barna Dragoș Septimiu, în calitate de administrator al unei societăți comerciale și membru în comisia de evaluare oferte, cu ocazia derulării proiectului S.A.P.A.R.D. – ”Atelier pentru prelucrarea lemnului în Feldioara”, a întocmit documente care cuprindeau date necorespunzătoare adevărului sau inexacte (cereri oferte pentru achiziția de echipamente și răspuns,corespondență societăți “ofertante”, contracte, ordine de plată, facturi) privitoare la derularea unor proceduri de achiziții utilaje de prelucrare a lemnului și autovehicule.

Aceste documente, au fost prezentate de inculpatul Barna Dragoș Septimiu Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A.F.I.R., fostă A.P.D.R.P.) fiind avute în vedere la analizarea cererilor de plată pentru a justifica rambursarea unor cheltuieli pretins a fi efectuate. Astfel, inculpatul a obținut pe nedrept fonduri nerambursabile din bugetul Uniunii Europene în suma totală de 502.207, 81 lei.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 747.986,01 lei, reprezentând valoarea integrală a finanțării nerambursabile decontată de autoritatea contractantă, la care se adaugă penalități și accesorii până la data plății efective.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile și a acțiunilor deținute de inculpat la mai multe societăți comerciale.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Brașov, cu propunerea de a se menține măsura asiguratorie dispusă în cauză.


4. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de Combatere a Corupției au dispus trimiterea în judecată,

în stare de detenție, pentru executarea unei pedepse privative de libertate, a inculpatului GOGOANĂ IONEL, administrator al S.C. Eurofond S.R.L., la data faptelor, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– complicitate la folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene;
– complicitate la înșelăciune și
– fals în înscrisuri sub semnătură privată.

și în stare de libertate, a inculpatului TOMA CĂTĂLIN MIHĂIȚĂ, în sarcina căruia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– folosire sau prezentare, cu rea-credință, de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene și
– înșelăciune,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La datele de 25 și 27 iunie 2012, inculpatul Toma Cătălin Mihăiță, beneficiind de ajutorul inculpatului Gogoană Ionel, a depus mai multe acte la dosarul prin care a solicitat Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (fostă A.P.D.R.P.) fonduri nerambursabile în cadrul Măsurii 112 – „Instalarea tinerilor fermieri”, deși știa că aceste documente conțin date false și inexacte, reușind – în acest mod – să determine declararea ca eligibil proiectul său în valoare de 40.000 euro (177.780 lei) și să încaseze, ca urmare a solicitării primei tranșe, suma de 106.668 lei.

Inculpatul Gogoană Ionel s-a ocupat personal de întocmirea tuturor declarațiilor și a pus împreună toate înscrisurile necesar a fi atașate cererii de finanțare, inclusiv cele furnizate de client la solicitarea sa, apoi a cerut acestuia să semneze fiecare document în parte și să depună întregul dosar la autoritatea competentă.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 106.668 lei, reprezentând finanțarea accesată fără drept de inculpatul Toma Cătălin Mihăiță cu ajutorul coinculpatului Gogoană Ionel.

În cauză, procurorii au dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor imobile și mobile ale inculpaților, până la concurența sumei de 106.668 lei.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Teleorman, cu propunere de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.


5. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei ISTRATE ADRIANA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– folosire sau prezentare cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene (2 infracțiuni) și
– schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
În perioadele 24.08.2011- 09.11.2011 și 12.12.2012 – 25.01.2013, inculpata Istrate Adriana, în calitate de președinte al unei asociații, a falsificat în două rânduri documentația necesară în scopul încheierii unui contract de finanțare, obținând pe nedrept suma totală de 17.685,72 euro, reprezentând fonduri europene destinate realizării proiectului „WELCOME TO GREEN CITY!”.

Ulterior, inculpata a cheltuit în interes personal suma respectivă de bani.

Prin faptele sale, inculpata a cauzat un prejudiciu total în valoare de 17.685,72 euro, bani proveniți din bugetul Uniunii Europene.

În cauză, Agenția Națională pentru Programe Comunitare din Domeniul Educației și Formării Profesionale din cadrul Ministerului Educației Naționale, s-a constituit parte civilă în procesul penal cu suma de 17.685,72 euro.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București.


6. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatei

TĂLMĂCEL ELENA, în sarcina căreia s-a reținut săvârșirea infracțiunilor de:

– folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri europene,
– fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată,

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:
La data de 30 aprilie 2010, inculpata Tălmăcel Elena, în numele unei firme administrată de o rudă a sa, a completat, semnat și depus mai multe documente false la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Neamț, în vederea acordării sprijinului financiar pe anul 2010, în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, pentru un teren de 50 ha.

Ca urmare a acestor demersuri ale inculpatei, firma respectivă a încasat nelegal, pentru campania din anul 2010, suma totală de 6.550 euro, din care suma de 4.018 euro finanțată din Fondul European de Garantare Agricolă ( F.E.G.A.) și 2.532 euro, finanțată din bugetul național.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă cu suma de 174.197,09 lei, la care se adaugă dobânzile prevăzute de legislația în vigoare.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra unui teren ce aparține inculpatei Tălmăcel Elena.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Neamț, cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.

În legătură cu toate dosarele penale menționate mai sus, precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Comentariile sunt inchise.