Termenul pentru reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții de deosebite a fost prelungit cu 3 ani

Media 10:03 pm - 30 decembrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru Termenul pentru reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții de deosebite a fost prelungit cu 3 ani

Locurile de muncă pot fi menținute ”în condiții deosebite”, prin reînnoirea avizelor de încadrare în astfel de condiții, pentru o perioadă de maxim 3 ani, începând cu 1 ianuarie 2016, a decis azi guvernul, printr-o ordonanță de urgență care modifică Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Totodată, perioada dintre 31 decembrie 2015 și data reînnoirii avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite constituie stagiu de cotizare în condiții deosebite de muncă, pentru care angajatorii trebuie să achite, după caz, diferența dintre cota de contribuție de asigurări sociale pentru condiții deosebite muncă și cea declarată de aceștia.

Caracterul de urgență al actului normativ este justificat de faptul că, până la termenul limită de 31 decembrie 2015, stabilit de legislația în vigoare (HG 1173/2014), nu toți angajatorii care dețin avize de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite au reușit să normalizeze aceste condiții, prin realizarea măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție care trebuie să asigure  îmbunătățirea nivelului securității și al protecției sănătății angajaților. Concret, din consultările cu partenerii sociali și din analiza solicitărilor de reînnoire a avizelor de încadrare în condiții deosebite reiese că, în lipsa prelungirii acestui termen, ar fi afectați peste 30.000 de angajați încadrați în condiții deosebite, preponderent din următoarele domenii: sănătate și asigurări sociale, extracția cărbunelui, producția și furnizarea de energie electrică și termică. Din lipsa fondurilor, angajatorii din domeniile menționate nu au putut asigura realizarea măsurilor de prevenire și protecție, condiții în care, există posibilitatea, ca în urma controalelor, inspectorii de muncă să sisteze activitatea, cu implicații atât pe piața forței de muncă, cât și a bugetului asigurărilor de șomaj.

Tot astăzi,  Executivul a aprobat, prin Hotărâre, metodologia de reînnoire  a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite valabile până la data de 31 decembrie 2015. Perioada de valabilitate a avizelor reînnoite nu poate depăși data de 31 decembrie 2018.

Reînnoirea avizului de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite se acordă de către Inspecția Muncii sau Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, în baza următoarelor documente:

·       solicitarea de reînnoire a avizului de încadrare în condiții deosebite;

·       buletinele de determinări de noxe profesionale eliberate de laboratoare abilitate sau buletinele de expertizare eliberate de către direcțiile de sănătate publică și a municipiului București;

·       planul de prevenire și protecție revizuit corespunzător locurilor de muncă încadrate în condiții deosebite, care cuprinde măsuri și acțiuni în scopul încadrării în condiții normale;

·       raportul medicului de medicina muncii privind starea de sănătate a lucrătorilor încadrați în condiții deosbite;

·       dovada depunerii la casele teritoriale de pensii, până la 31 decembrie 2015, a documentului prin care s-a obținut reînnoirea avizului de încadrare și a listei categoriilor profesionale care își desfășoară activitatea în aceste locuri de muncă.

 

Documentele pot fi depuse la una din cele două instituții competente în termen de 90 de zile de la data intrării  în vigoare a actului normativ adoptat astăzi.

Reînnoirea avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, emise de către Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare, se acordă tot de către această instituție.

Nerealizarea de către angajator a măsurilor din planul de prevenție și protecție constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 la 10.000 de lei, în funcție de numărul salariaților. Avizul de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite poate fi anulat de către Inspecția Muncii, la propunerea inspectoratului teritorial de muncă, dacă angajatorul nu realizează măsurile dispuse în urma controlului, în termen de 45 de zile de la constatarea contravenției.

Biroul de presă

Comentariile sunt inchise.