Sistemul de impozitare a microintreprinderilor incepand cu data de 1 Februarie 2013; 25 Martie 2013-termen pentru comunicarea modificarii sistemului de impunere

Media 6:54 pm - 21 februarie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Sistemul de impozitare a microintreprinderilor incepand cu data de 1 Februarie 2013; 25 Martie 2013-termen pentru comunicarea modificarii sistemului de impunere
Direcția Generală a Finanțelor Publice Călărași  aduce la cunoștința contribuabililor că, prin Ordonanța Guvernului nr. 8/2013 au fost aduse modificări sistemului de impozitare a microîntreprinderilor începând cu data de 1 februarie 2013.
 
O microîntreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:
 
– realizează venituri, altele decât cele din domeniul bancar, al asigurărilor si reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția intermedierilor, si în domeniul jocurilor de noroc, al consultanței și managementului;
a realizat venituri care nu au depășit echivalentul in lei a 65.000 euro;
– capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și autoritățile locale.
 
Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor este obligatoriu.
 
Contribuabilii plătitori de impozit pe profit sunt obligați la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor începând cu anul fiscal următor, daca îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus. Atenție ! Condiția referitoare la numărul de salariați a fost abrogata in noua forma a legii.
 
O persoana juridica romana care este nou – înființată este obligată sa plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, daca condiția referitoare la capitalul social este îndeplinită la data înregistrării in registrul comerțului.
 
Microîntreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere începând cu anul fiscal următor anului in care nu mai îndeplinesc una dintre condiții.
 
Nu sunt obligate sa aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor persoanele juridice romane care:
a) desfășoară activități in domeniul bancar;
b) desfășoară activități în domeniile asigurărilor si reasigurărilor, al pieței de capital, cu excepția persoanelor juridice care desfășoară activități de intermediere intre domenii;
c) desfășoară activități in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.
Persoanele juridice romane care au optat pentru acest sistem de impunere potrivit reglementarilor legale in vigoare pana la data de 1 februarie 2013 păstrează acest regim de impozitare pentru anul 2013.
 
Ca regula tranzitorie pentru anul 2013, persoanele juridice romane plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 îndeplinesc condițiile prevăzute mai sus, sunt obligate la plata impozitului reglementat de prezentul titlu începând cu 1 februarie 2013, urmând a comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului de impunere, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 25 martie 2013 inclusiv. Pana la acest termen se va depune și declarația privind impozitul pe profit datorat pentru profitul impozabil obținut in perioada 1 ianuarie 2013 – 31 ianuarie 2013.
 
Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se aplică asupra veniturilor din orice sursă, din care se scad:
a) veniturile aferente costurilor stocurilor de produse;
b) veniturile aferente costurilor serviciilor în curs de execuție;
c) veniturile din producția de imobilizări corporale și necorporale;
d) veniturile din subvenții de exploatare;
e) veniturile din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare;
f) veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobânzi și/sau penalități de întârziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
g) veniturile realizate din despăgubiri, de la societățile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.
 
În cazul în care o microîntreprindere achiziționează case de marcat, valoarea de achiziție a acestora se deduce din baza impozabilă, în conformitate cu documentul justificativ, în trimestrul în care au fost puse în funcțiune, potrivit legii.
Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este 3%.
 
Impunerea microîntreprinderilor care realizează venituri mai mari de 65.000 euro.
Daca in cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 65.000 euro, aceasta va plăti impozit pe profit luând in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal. Calculul si plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul in care s-a depășit limita prevăzută mai sus. Impozitul pe profit datorat reprezintă diferența dintre impozitul pe profit calculat de la începutul anului fiscal pana la sfârșitul perioadei de raportare, și impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.
In mod special, pentru contribuabilii care aplica sistemul de impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu 1 februarie 2013, limita de 65.000 euro se recalculează în mod corespunzător de la 1 februarie 2013 .
 
Termenele de declarare a mențiunilor
Persoanele juridice romane plătitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se plătește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor.
Persoanele juridice care se înființează în cursul unui an fiscal înscriu mențiunea în cererea de înregistrare la registrul comerțului.
În cazul în care, în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse nu mai este îndeplinită, microîntreprinderea comunica organelor fiscale teritoriale ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.
Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
 
Microîntreprinderile au obligația de a depune, până la termenul de plată a impozitului, declarația de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.
 
În cazul unei asocieri fără personalitate juridică între o microîntreprindere și o persoană fizică, rezidentă sau nerezidentă, microîntreprinderea are obligația de a calcula, reține, declara și plăti la bugetul de stat impozitul stabilit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.
 
Microîntreprinderile sunt obligate să țină evidența amortizării fiscale.
 
COMPARTIMENTUL DE PRESA

Comentariile sunt inchise.