Proiect local de prevenire adresat preşcolarilor „S.M.A.R.T” ediţia a III-a

Media 2:41 pm - 26 octombrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru Proiect local de prevenire adresat preşcolarilor „S.M.A.R.T” ediţia a III-a

SMART 2015-2016Proiectul S.M.A.R.T. (S– sănătos, M- motivat, A– atent, R– responsabil, T– tenace) are ca scop intervenţia timpurie în mediul preşcolar prin creşterea influenţei factorilor de protecţie şi scăderea influenţei factorilor de risc la vârste mici pentru evitarea sau cel puţin întârzierea debutului de tutun şi alcool, precum şi dezvoltarea deprinderilor unui stil de viaţă sănătos pe baza cunoaşterii şi respectării igienei, alimentaţiei şi relaţiilor interpersonale sănătoase.

Proiectul va fi implementat de Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Călăraşi în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Călăraşi în 10 grădiniţe din Municipiul Călăraşi, în anul şcolar 2015-2016, începând cu luna octombrie 2015.

Unul dintre obiectivele proiectului îşi propune ca preşcolarii să fie capabili să identifice punctele tari şi punctele slabe din propriul stil de viaţă; să descrie în ce constă stilul de viaţă sănătos; să enumere comportamente şi obiceiuri de viaţă care pot afecta sănătatea; să emită păreri proprii despre beneficiile adoptării unui stil de viaţă sănătos.

Fiecare grupă implicată în proiect va participa la 3 întâlniri interactive cu specialiştii CPECA Călăraşi, având următoarele teme: „ Stil de viaţă sănătos”  – se vor puncta  aspecte referitoare la comportamente sănătoase de viaţă, alimentaţie sănătoasă, igienă, mişcare, comportamente preventive versus comportamente nesănătoase de viaţă, alimentaţie nesănătoasă, sedentarism, comportamente viciate – tutunul, alcoolul.  „Prietenia” – tematica abordată vizează dezvoltarea relaţiilor interpersonale sănătoase la preşcolari, a spiritului de întrajutorare şi cooperare, de lucru în echipă.  

„Ştiu ce e bine şi ce e rău”  – activitatea va fi realizată sub forma unui spectacol în cadrul căruia copiii vor interpreta melodii şi vor recita poezii referitoare la elementele componente ale stilului de viaţă sănătos (alimentaţie, sport, igienă, program adecvat de somn). Sala de clasă va fi amenajată cu planşe, materiale ce vor reprezenta o recapitulare a tuturor noţiunilor folosite în cadrul proiectului. 

Materialele folosite în cadrul întâlnirilor cu preşcolarii sunt adaptate nivelului de vârstă al acestora.

În anul şcolar 2014-2015, proiectul a fost implementat în 10 grădiniţe din Municipiul Călăraşi, fiind susţinute 40 de activităţi adresate unui număr de 274 copii grupa mare şi 20 cadre didactice. Tot în cadrul proiectului, au fost distribuite materiale informative: 275 fişe de lucru pentru copii, 275 semne de carte „Obiceiuri bune”.

Iniţierea unui astfel de demers educativ-preventiv în sistemul de învăţământ preşcolar este motivat de faptul că o educaţie timpurie de calitate asigură fundamentele dezvoltării fizice şi psihice sănătoase, ale dezvoltării sociale, spirituale şi culturale complexe, având menirea de a proteja, a forma fiinţa umană prin dotarea ei cu capacităţi şi achiziţii fizice, psihice, intelectuale şi culturale specifice, care să-i ofere identitate şi demnitate proprie. Finalitatea majoră a educaţiei timpurii de calitate este de a oferi fiecărui copil posibilitatea să-şi atingă potenţialul maxim.

Intervenţiile educaţionale realizate la această vârstă, acţiunile întreprinse de părinţi şi de factorii responsabili, în copilăria timpurie au un impact puternic şi de durată asupra progresului individual al copilului. În acest sens, în cadrul proiectului se pune accent pe educaţia pentru sănătate care implică dezvoltarea abilităţilor cognitive, sociale şi emoţionale cu rol protector asupra sănătăţii şi dezvoltarea unui stil de viaţă sănătos prin întărirea comportamentelor sănătoase şi reducerea celor de risc.

Coordonator CPECA CĂLĂRAŞI

Alin Cristian STAN

Comentariile sunt inchise.