Noi fonduri Regio pentru modernizarea infrastructurii educaționale rurale din județul Argeș

Media 2:43 pm - 27 august, 2013 Comentariile sunt închise pentru Noi fonduri Regio pentru modernizarea infrastructurii educaționale rurale din județul Argeș

Luni, 26 august, la sediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia s-a semnat un nou contract de finanțare pentru modernizarea infrastructurii de învățământ a județului Argeș. Comuna Călinești, în calitate de beneficiar, va primi finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Extindere și dotare Școala Generală cu clasele I – IV, sat Valea Corbului, comuna Călinești, județul Argeș” în cadrul programului Regio, Axa prioritară 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii pentru formarea profesională continuă”.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 1.000.006,96 lei, din care valoarea totală eligibilă a proiectului este de 735.121 de lei (624.852,85 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, 95.565,73 lei fonduri de la bugetul național, iar 14.702,42 lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului).
Prin implementarea acestui proiect, ce are ca termen de realizare 11 luni, se dorește extinderea școlii primare cu un corp nou de clădire, unde vor fi create un laborator de informatică, două săli de clasă, un nou grup sanitar și o cancelarie pentru desfășurarea în condiții corespunzătoare a procesului instructiv-educativ. Totodată, prin asistența nerambursabilă Regio, unitatea de învățământ din Valea Corbului va fi dotată cu mobiler nou, computere pentru utilarea laboratorului de informatică, precum și materiale didactice atât de necesare elevilor.
Până în prezent, la nivelul județului Argeș au fost semnate în total 19 contracte de finanțare în cadrul Regio, pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale, din care 10 proiecte au fost deja finalizate.
ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Comentariile sunt inchise.