INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 3 februarie, ora 10.00

Media 12:45 am - 3 februarie, 2016 Comentariile sunt închise pentru INFORMAŢIE DE PRESĂ privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 3 februarie, ora 10.00

I.           PROIECTE DE LEGE

1.     PROIECT DE LEGE privind aprobarea încetării valabilităţii, prin denunţare, a Convenţiei din 5 iulie 1890, semnată la Bruxelles, privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru Publicarea Tarifelor Vamale şi a protocolului, semnat la Bruxelles, la 16 decembrie 1949, prin care se modifică Convenţia privind înfiinţarea unei Uniuni Internaţionale pentru Publicarea Tarifelor Vamale din 5 iulie 1890

2.     PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului Multilateral al Autorităţilor Competente pentru Schimb Automat de Informaţii privind Conturi Financiare, semnat la Berlin, la 29 octombrie 2014

II.      PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.  PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum și a unor acte normative conexe

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea art.96 alin.(1)  lit.(f) din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1.       PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de activităţi pentru realizarea şi actualizarea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România

3.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2016

4.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii ''Amenajare râu Someş pe tronsonul Ulmeni-Apateu, judeţele Maramureş şi Satu Mare'' precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

5.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."-S.A. a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Sucursalei Regională C.F. Galaţi

6.     PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 27/2011 şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor

7.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Caraş-Severin de către domnul Ciobanu Miu-Nicolae

8.      PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016

9.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

10.            PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordine

11.            PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţi de cercetare-dezvoltare în domeniul agricol, ca urmare a retrocedării în condiţiile legii

12.            PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

13.            PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor

persoanelor decedate în urma tragicului eveniment din 30 octombrie 2015

14.            PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă suplimentare în cazul persoanelor rănite în tragicul eveniment din 30 octombrie 2015

15.            PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, pe anul 2016

16.            PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016

17.            PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020

18.            PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

19.            PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

20.            PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

21.            PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.924/2015

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea menţinerii doamnei Anca Magdalena CHISER, secretar de stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în calitate de membru al Consiliului de Administraţie la Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale "OPCOM" S.A., precum şi la Societatea ROMAERO S.A

2. MEMORANDUM cu tema: Constituirea unui grup de lucru interministerial în vederea implementării politicii de ocupare direcţionate către păstrarea locurilor de muncă existente şi crearea de noi locuri de muncă

V. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind proiectul Programului legislativ al Guvernului pentru anul 2016

2. INFORMARE privind proiectul Listei priorităţilor legislative ale Guvernului pentru prima sesiune ordinară parlamentară a anului 2016

VI. PUNCTE DE VEDERE

1.     Proiecte de puncte de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 18 noiembrie 2015, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

2.     Proiectele punctelor de vedere cu privire la 12 propuneri legislative parlamentare

Biroul de presă

Comentariile sunt inchise.