GUVERNUL ROMANIEI – Data: 19.01.2016 – INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 19 ianuarie, ora 10.00

Media 7:06 pm - 19 ianuarie, 2016 Comentariile sunt închise pentru GUVERNUL ROMANIEI – Data: 19.01.2016 – INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 19 ianuarie, ora 10.00

INFORMAŢIE DE PRESĂ privind actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 19 ianuarie, ora 10.00

         

I.         ORDONANȚE

1.    ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar

2.    ORDONANȚĂ pentru modificarea Legii 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare

 

II.      HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Amendamentului nr. 6 convenit între Guvernul României și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 21 septembrie 2015 și la București la 1 octombrie 2015, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții destinat finanțării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la București la 28 februarie 2005

2.    HOTĂRÂRE  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

3.    HOTĂRÂRE  pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1251/2006

4.    HOTĂRÂRE  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.163/1994 privind transmiterea unui imobil în administrarea Curții de Conturi și pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

5.    HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

 

III.   MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Revizuirea Planului Strategic pentru reforma în domeniul asistenței sociale, cuprins în Memorandumul privind reforma în domeniul asistenței sociale pentru perioada 2011-2013 aprobat de Guvern în data de 3 martie 2011

 

IV.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului cu privire la 11 propuneri legislative parlamentare.

Biroul de presă

Comentariile sunt inchise.