GUVERNUL ROMANIEI – Data: 19.01.2016 – COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN Modificare legislativă privind controlul calității tezelor de doctorat

Media 7:07 pm - 19 ianuarie, 2016 Comentariile sunt închise pentru GUVERNUL ROMANIEI – Data: 19.01.2016 – COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN Modificare legislativă privind controlul calității tezelor de doctorat

Guvernul a aprobat o Ordonanță care schimbă un segment din cadrul instituțional și legislativ privind controlul calității tezelor de doctorat și a aspectelor ce țin de etica cercetării științifice.

În acest sens, a fost modificată Legea 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare.

Prin Ordonanța adoptată astăzi se abrogă Art. 42 (3) din Legea 2006/2004, care stipula statutul de excepție al demnitarilor și ale categorii de persoane, ale căror abateri de la etica academică nu puteau fi analizate și sancționate de comisiile de etică de la nivelul universităților, fiind anterior rezervate doar analizei de către Consiliul Național de Etică (CNE). Textul articolului abrogat este: “(3)Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. a) sesizările sau contestaţiile care vizează conducători de instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare ori de instituţii publice, membri ai consiliilor de administraţie, ai comitetelor de direcţie, ai consiliilor ştiinţifice sau ai comisiilor de etică ale instituţiilor şi unităţilor de cercetare-dezvoltare ori persoane cu funcţii de demnitate publică, care sunt analizate direct de Consiliul Naţional de Etică”.  

Nu în ultimul rând, prin Ordonanță se abrogă, din lista sancțiunilor pe care le poate propune CNE, retragerea de către Consiliu a calității de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare și retragerea titlului de doctor. 

Modul de retragere a titlului de doctor și a calității de conducător de doctorat şi/sau a atestatului de abilitare vor fi reglementate ulterior, printr-un act normativ care va modifica Legea educației naționale nr.1/2011.

Modificările legislative au la bază propunerile Grupului de lucru constituit prin ordin al ministrului Educației, în scopul analizei controlul calităţii tezelor de doctorat şi aspectelor de etică a cercetării ştiinţifice.

Proiectul de ordonanță a fost postat în consultare publică pe site-ul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice la adresa http://www.edu.ro/index.php/articles/23888

Biroul de presă

Comentariile sunt inchise.