GĂSEȘTE CU NOI DRUMUL! Sute de persoane au beneficiat de programele de formare și consiliere profesională oferite de IBA

Media 11:05 pm - 30 mai, 2013 Comentariile sunt închise pentru GĂSEȘTE CU NOI DRUMUL! Sute de persoane au beneficiat de programele de formare și consiliere profesională oferite de IBA

Institutul National de Cercetare–Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare (IBA Bucuresti) anunță finalizarea proiectului social european „GĂSEȘTE CU NOI DRUMUL!” dedicat formării și dezvoltării profesionale, cu scopul îmbunătățirii nivelului de ocupare a forței de muncă din regiunea Sud-Muntenia, proiect adresat persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (în special femeilor).
Valoarea proiectului a fost de aproximativ 500.000 Euro, iar durata sa de desfășurare a fost de 24 de luni, începând cu iunie 2011. Obiectivul general al proiectului l-a constituit dezvoltarea și implementarea la nivel regional a unui program integrat (activ, preventiv, inovativ și flexibil) de informare, consiliere, formare și promovare, în scopul furnizării de cunoștințe, al formării de competențe profesionale și al creării de abilități cu valoare adăugată ridicată, destinate valorificării capitalului uman din mediul urban/rural, din Regiunea Sud Muntenia – Călărași.
Proiectul a fost implementat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, împreună cu partenerii săi:
• Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț si Industrie – Filiala Călărași
• National Technological Canned Food and Food Products Research Business, Spania
• Houston NPA
• SIVECO Romania SA.

Pe parcursul celor doi ani de proiect, INCDBA împreună cu partenerii săi au realizat:
 un studiu pe un număr de 300 de persoane din județul Călărași aflate în căutarea unui loc de muncă. Scopul studiului a fost să determine nevoile de dezvoltare ale acestor persoane pentru a le crește șansele de angajare;
 consilierea și orientarea pe piața muncii a peste 150 de persoane;
 oferirea unor cursuri autorizate de formare profesională pentru un număr de 80 de persoane.

Obiectivele specifice (operaționale) ale proiectului:
• Atragerea și menținerea cât mai multor persoane pe piața muncii, în vederea obținerii unei rate de ocupare cât mai mare, cu accent special pe grupurile dezavantajate pe piața muncii
• Reducerea șomajului de lungă durată prin acțiuni preventive și corective
• Îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor, în special de lungă durată și a persoanelor inactive.

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare a fost înființat ca unitate cu personalitate juridică în anul 2000 ca institut de cercetări în industria alimentară aflat în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, ca instituție extrabugetară cu venituri obținute integral din:
• Proiecte în programe naționale și internaționale de cercetare – prin competiție;
• Proiecte în programe de cercetare prioritare – prin licitație;
• Comenzi și contracte de prestări servicii în domeniile sale de activitate (analize de laborator, producție, consultanță etc).
Adresă web: www.bioresurse.ro

Persoană de contact: Simona Oprea, PR Manager Houston NPA
simona.oprea@houston.ro, 0733.076.381.

Comentariile sunt inchise.