DGFP Călărași – Comunicat de presă

Media 12:55 pm - 7 februarie, 2013 Comentariile sunt închise pentru DGFP Călărași – Comunicat de presă

Direcția Generală a Finanțelor Publice Calarasi, informează contribuabilii că, data de 28 februarie 2013, este termen limită pentru depunerea formularului 205 „Declarație informativă privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, aferent anului 2012.

Completarea formularului  și depunerea Declarației 205.
Formularul se completează și se depune de catre:
– plătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, conform Titlului III din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
– intermediari, societățile de administrare a investițiilor în cazul răscumpărării de titluri de participare la fondurile deschise de investiții sau alți plătitori de venit, după caz, pentru câștiguri/pierderi realizate de persoanele fizice, aferente tranzacțiilor cu titluri de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise;
– plătitorii de venituri din salarii.
Pentru veniturile realizate în anul 2012 din salarii și asimilate salariilor, nu se vor depune fise fiscale!
Formularul se completează cu ajutorul programului de asistență, care este pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, de unitățile fiscale sau poate fi descărcat de pe website-ul  A.N.A.F., la adresa www.anaf.ro, categoria Declarații electronice/Decărcare declarații;
 
Plătitorii de venituri au obligația depunerii declarației la organul fiscal competent, în format electronic (format .pdf, cu fișier .xml atașat), pe suport magnetic sau optic, care va fi însoțit de exemplarul în format hârtie, semnat și ștampilat, potrivit legii.
 
Formatul hârtie se listează prin funcțiile aplicației informatice de asistență la completarea declarației și cuprinde situația centralizatoare a datelor declarate, pe beneficiari de venit și pe tipuri de venituri, cuprinse în Secțiunea IV „Date informative privind impozitul reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” și Secțiunea V „Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii”, din formular.
Formatul hârtie se listează în două exemplare:
– originalul se depune la organul fiscal, în format hârtie, semnat și ștampilat, împreună cu formatul electronic al declarației, fișierul .xml atașat;
– copia se păstrează de către plătitorul de venituri.
 
Declarația poate fi depusă și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prin utilizarea serviciului de depunere declarații on-line, existent pe portalul e-guvernare.ro.
 
Formularul 205 se depune la organul fiscal la care plătitorii de venituri sunt înregistrați în evidența fiscală.

În cazul sediilor secundare înregistrate ca plătitoare de impozit pe veniturile din salarii, declarația corespunzătoare activității sediilor secundare, se depune de contribuabilul care le-a înființat, pe codul de înregistrare fiscală al acestuia, la organul fiscal în a cărui evidență fiscală este înregistrat contribuabilul.
 
În cazul în care sediul permanent din România al unei persoane juridice străine este plătitor de venituri din salarii, declarația se depune la organul fiscal la care sediul permanent din România este înregistrat în evidența fiscală.
 
Pentru salariații care au fost detașați la o altă unitate, declarația se completează de către unitatea care a încheiat contractele de muncă cu aceștia. În situația în care, plata venitului salarial se face de unitatea la care salariații au fost detașați, angajatorul care i-a detașat comunică angajatorului la care aceștia sunt detașați date referitoare la deducerea personală la care este îndreptățit fiecare salariat, precum și eventualele modificări ale acesteia apărute în cursul anului.
 
Pe baza acestor date, unitatea la care salariații au fost detașați întocmește statele de salarii, calculează impozitul și transmite lunar unității de la care au fost detașați informații privind venitul brut realizat, alte deduceri, venitul bază de calcul, precum și impozitul reținut pentru angajat, în scopul completării declarației.        
 
COMPARTIMENTUL  DE  PRESA

Comentariile sunt inchise.