Conferința „Oportunități de finanțare pentru mediul privat prin POR 2014-2020 și PNDR 2014-2020”

Media 8:17 pm - 8 octombrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru Conferința „Oportunități de finanțare pentru mediul privat prin POR 2014-2020 și PNDR 2014-2020”

Joi, 8 octombrie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a organizat Conferința „Oportunități de finanțare pentru mediul privat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020”.

La evenimentul desfășurat în sala de ședințe din sediul ADR Sud Muntenia au participat Daniel Constantin, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, George Turtoi, secretar de stat în Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Carmen Boteanu, director general adjunct al Autorității de Management a Programul Național de Dezvoltare Rurală, alături de reprezentanți ai fermierilor, ai IMM-urilor mijlocii non-agricole, ai Camerelor de comerț, ai Asociațiilor oamenilor de afaceri și ai instituțiilor publice locale cu responsabilități în domeniul agricol din regiunea Sud Muntenia.

În deschiderea conferinței, domnul Liviu Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a mulțumit tuturor celor prezenți pentru interesul și deschiderea de a participa la un eveniment comun al celor două programe de finanțare, POR și PNDR, ce se desfășoară într-o zonă atât de reprezentativă din punct de vedere al agriculturii și industriei alimentare.

„Suntem în fața dumneavoastră cu două dintre cele mai importante programe care sunt în pregătire și care putem spune că au luat deja startul pentru perioada 2014-2020. Este vorba despre Programul Național de Dezvoltare Rurală și Programul Operațional Regional. Ne aflăm într-o regiune în care aproape 60% din locuitori activează și își duc traiul în mediul rural, de aceea, agricultura, industria rurală și problemele din mediul rural sunt pe agenda noastră și le privim cu toată seriozitatea și cu totală importanță”, a precizat Liviu Mușat.

La rândul său, domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, și-a exprimat satisfacția pentru oportunitatea de a depăși „granița” ministerului agriculturii, venind și către zona de dezvoltare regională, complementară activității ministerului pe care îl conduce: „Am venit astăzi să vă transmit câteva gânduri despre Programul Național de Dezvoltare Rurală și să vă propun o schimbare de abordare, în sensul că ne dorim să vorbim mai puțin noi și să vă ascultăm mai mult pe dumneavoastră. Noi am făcut în această vară un efort extins să mergem prin țară și să spunem tuturor beneficiarilor că suntem pregătiți, PNDR fiind primul program din cele la care România are acces care este deschis, și, din 40 de miliarde de euro fonduri europene pe care le avem la dispoziție în perioada 2014-2020, 8 miliarde de euro ce sunt disponibile sectorului agricol, la care se adaugă încă 1,5 miliarde de euro de la Bugetul de Stat, sunt disponibile către dumneavoastră în cea mai mare parte a măsurilor, așa cum noi le-am definit. Acum, după doar câteva luni de la lansarea programului vă spunem că o parte din măsuri deja s-au închis, nu pentru că am atins termenul limită de 30 octombrie, ci pentru că am ajuns la plafonul pe care l-am stabilit, de 120% din alocarea disponibilă pentru anii 2014 și 2015, și chiar căutam, împreună cu colegii, soluții pentru a nu-i dezamăgi pe acei beneficiari care au proiecte pregătite în special pe măsurile cu alocări mai mici, mă refer aici la tinerii fermieri și la investiții în activitățile non-agricole.”, a transmis Daniel Constantin, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.

Evenimentul a vizat diseminarea informațiilor asupra oportunităților oferite de cele două programe POR 2014-2020 și PNDR 2014-2020, în vederea asigurării unei mai mari deschideri către publicul ţintă și a creşterii gradului de transparenţă în implementarea acestora.

Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au adus în atenția participanților informații esențiale despre două sub-măsuri ale PNDR 2014-2020, ce vor finanța activitățile non-agricole, este vorba despre Sub-măsura 6.2 – „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale” și Sub-măsura 6.4 – „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”. De asemenea au mai fost prezentate situația pe sesiuni a proiectelor din cadrul PNDR 2014-2020 și informații despre Măsura 19 – „Dezvoltarea locală LEADER” ai cărei beneficiari sunt Grupurile de Actiune Locală din mediul rural.

Doamna Daniela Traian, director adjunct Dezvoltare și Comunicare al ADR Sud Muntenia, a prezentat oportunitățile de finanțare prezente în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, și, respectiv, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, în cadrul căreia beneficiari pot fi și întreprinderile medii non-agricole din mediul rural.

Întâlnirea a avut un caracter interactiv, reprezentanți Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Locale și cei ai Agenției pentru Dezvoltare Regională având posibilitatea să răspundă problemelor ridicate și întrebărilor transmise de invitați.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

adradradradradr

Comentariile sunt inchise.