COMUNICAT DE PRESĂ privind campania Autorității Electorale Permanente de recrutare a experților electorali

Media 9:39 pm - 26 noiembrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ privind campania Autorității Electorale Permanente de recrutare a experților electorali

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) lansează campania de recrutare a persoanelor care doresc să facă parte din Corpul experților electorali, din cadrul căruia vor fi desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Procedura de admitere în Corpul experților electorali se va derula conform metodologiei aprobate de AEP prin Hotărârea nr. 11/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832/06.11.2015, care poate fi consultată pe site-ul Autorității la adresa de web http://www.roaep.ro/legislatie/wp-content/uploads/2015/11/HOT–R–REA-AEP-Nr.-11-2015.pdf

Corpul experților electorali este o evidență permanentă a persoanelor care pot deveni președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară și străinătate sau locțiitori ai acestora, înființată, gestionată și actualizată de AEP, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (8), art. 104 alin. (1) și (2), art. 118 alin. (3) și (4) și ale art. 120 din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

Poate face parte din Corpul experţilor electorali persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

are cetăţenia română;

cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

are drept de vot;

are o stare de sănătate corespunzătoare îndeplinirii funcţiei;

nu face parte dintr-un partid politic;

a absolvit cel puţin învăţământul general obligatoriu;

nu este urmărită penal, trimisă în judecată penală sau condamnată penal.

Persoanele care au mai îndeplinit funcția de președinte al biroului electoral al secției de votare sau de locțiitor al acestuia și care solicită în scris să fie admise în Corpul experților electorali parcurg o procedură de avizare, realizată de Departamentul de organizare a proceselor electorale din cadrul AEP.

Admiterea în Corpul experților electorali se face prin examen pentru persoanele care:

nu au mai exercitat funcţia de preşedinte al biroului electoral al secţiei de votare sau de locţiitor al acestuia;

persoanele care au fost excluse din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca excluderea să fi avut loc cu mai mult de 3 ani înaintea datei examenului;

persoanele care s-au retras din Corpul experţilor electorali, sub condiţia ca retragerea să fi avut loc cu mai mult de un an înaintea datei examenului.

Examenul de admitere are ca obiect evaluarea următoarelor competențe specifice:

cunoaşterea legislației în materia exercitării dreptului de vot şi a modului de aplicare a acesteia;

planificarea operațiunilor electorale din secția de votare;

consemnarea rezultatelor votării.

Potrivit Hotârii AEP nr. 11/2015, sunt două modalități de desfășurare a examenului de admitere:

examen scris, organizat într-un centru de examinare pus la dispoziție de către primar, prefect sau misiunea diplomatică, în condițiile legii, precum şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente, ale filialelor şi birourilor acesteia;

examen în sistem online.

Precizăm că programarea online şi examenul în sistem online vor avea loc începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Direcția comunicare și relații externe

23.11.2015           

Comentariile sunt inchise.