ANI – COMUNICAT – CONFLICT DE INTERESE PENAL – POP RAREȘ-VASILE, FOST INSPECTOR-ȘEF TERITORIAL ÎN CADRUL I.S.C.T.R.

Media 9:03 pm - 23 septembrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru ANI – COMUNICAT – CONFLICT DE INTERESE PENAL – POP RAREȘ-VASILE, FOST INSPECTOR-ȘEF TERITORIAL ÎN CADRUL I.S.C.T.R.

Agenția Națională de Integritate a constatat existența indiciilor cu privire la posibila încălcare a regimului juridic al conflictului de interese în materie penală de către POP RAREȘ-VASILE, fost inspector-șef teritorial în cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (I.S.C.T.R.) – Inspectoratul Teritorial nr. 4, în perioada 06 iunie 2012 – 05 iunie 2014.

În cursul anului 2012, ulterior numirii în funcția publică de conducere de inspector șef teritorial, întreI.S.C.T.R. și S.C. UNIVERSAL AUTO SPECIAL S.R.L. (societate comercială în cadrul căreia POP RAREȘ-VASILE și soția acestuia au deținut calitatea de  asociați și funcția de administratori) au existat raporturi comerciale materializate în achiziții de servicii și piese de autovehicule, realizându-se, în acest mod, beneficii pecuniare în valoare de 1.701 Lei în favoarea societății comerciale administrate de persoana evaluată și soția sa.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către POP RAREȘ-VASILE a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. POP RAREȘ-VASILE nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 23 septembrie 2015 

Comentariile sunt inchise.