Termene modificate pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici monitorizați

Media 8:48 pm - 27 ianuarie, 2016 Comentariile sunt închise pentru Termene modificate pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici monitorizați

Guvernul a luat astăzi o serie de măsuri în scopul întăririi disciplinei financiare a operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară. În aces sens, printr-o Ordonanță adoptată astăzi, se modifică și completează OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Actul normativ stabilește termenul de 45 de zile de la data intrării în vigoare a bugetului de stat pentru prezentarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în vederea aprobării, organelor administrației publice centrale. Același termen, de 45 de zile de la data aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor este menționat și pentru prezentarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Pentru reducerea termenului de aprobare, Ordonanța stabilește că bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici care se încadrează în prevederile acestei legislații și au maximum 50 de angajați, vor fi aprobate prin ordin comun al miniștrilor finanțelor și muncii. În prezent, în această prevedere se încadrează 33 de operatori economici.

În același scop, actul normativ introduce noi modalități de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli, respectiv prin hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor sau a Consiliului de Administrație, după caz pentru operatorii economici care îndeplinesc una din următoarele condiții:

Ø În cazul în care mai multe unități administrativ-teritoriale au participații la capitalul social al operatorilor economici și au delegat atribuțiile unor asociații pentru reprezentarea intereselor lor, potrivit Legii serviciilor comunitare și utilității publice (Legea 51/2006) și ale Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare (Legea 241/2006)

Ø În cazul operatorilor economici ale căror acțiuni sunt admise la o tranzacționare pe o piață reglementată principală și a filialelor acestora.

Operatorii economici aflați în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul organelor administrației publice centrale ale căror bugete de venituri și cheltuieli se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor, au obligația să prezinte Ministerului Finanțelor Publice bugetele de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, în termen de 10 zile de la aprobare sau rectificare.

În ceea ce privește rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, Ordonanța adoptată astăzi introduce prevederea potrivit căreia acestea se pot aproba până la 31 octombrie a anului curent.

Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, pentru care s-a deschis procedura insolvenței, nu vor mai fi supuse spre aprobare Guvernului. Prevederea are în vedere corelarea cu legislația privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, potrivit cărora atribuțiile manageriale aparțin administratorului judiciar ori lichidatorului judiciar sau, în mod special, debitorului, dacă acestuia nu i s-a ridicat dreptul de a-și administra averea. Deciziile manageriale ale administratorului judiciar, lichidatorului judiciar sau debitorului, după caz, pot fi controlate sub aspectul oportunității numai de către creditori, prin organele acestora.

Biroul de presă

Comentariile sunt inchise.