OPERAȚIUNILE CU ARTICOLE PIROTEHNICE ÎN ATENȚIA POLIȚIȘTILOR ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ

Media 9:45 pm - 12 decembrie, 2012 Comentariile sunt închise pentru OPERAȚIUNILE CU ARTICOLE PIROTEHNICE ÎN ATENȚIA POLIȚIȘTILOR ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ

În vederea prevenirii unor evenimente nedorite în perioada Sărbătorilor de Iarnă, polițiștii călărășeni atrag atenția asupra pericolului reprezentat de utilizarea  materialelor pirotehnice interzise. 

Având la bază obiectivele stabilite în cadrul Acțiunii „Foc de artificii” 2012, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Călărași, împreună cu polițiști de ordine publică continuă, în această perioadă, activitățile deverificare a legalității desfășurării operațiunilor cu articole pirotehnice de către persoanele fizice și juridice.

Reglementări normative în ceea ce privește efectuarea unor astfel de operațiuni se regăsesc în: Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 612/30.06.2010 privind stabilirea cerințelor esențiale de securitate ale articolelor pirotehnice și a condițiilor pentru introducerea lor pe piață.

În conformitate cu prevederile legislației în domeniu, articolele pirotehnice se împart în 3 categorii, respectiv: articole pirotehnice de divertisment, de scenă și alte articole pirotehnice, care, la rândul lor, se subclasifică.

Articolele pirotehnice, trebuie să aibă inscripționate în limba română denumirea, clasa/categoria din care fac parte, instrucțiunile de folosire, termenul de garanție, precum și pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor. Producătorul sau importatorul este obligat să elibereze cumpărătorului o declarație de conformitate pentru fiecare produs care se prezintă, la solicitare, organelor de control prevăzute în prezenta lege.

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment care prezintă un risc mediu și mare este permisă numai în condițiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situații de urgență județean și avizul inspectoratului județean de poliție, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Orice operațiune cu articole pirotehnice, efectuată fără drept, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an.

Comercializarea articolelor pirotehnice care prezintă un risc foarte scăzut către persoanele cu vârsta sub limita prevăzută de lege, respectiv 16 ani, precum și comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la un an.

Comentariile sunt inchise.