Modificări privind determinarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică

Media 5:26 pm - 3 februarie, 2016 Comentariile sunt închise pentru Modificări privind determinarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică

Guvernul a modificat și completat Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, în sensul clarificării modului în care se determină prețurile de referință și prețurile de pornire.

Principalele modificări aduse de Hotărârea adoptată astăzi de Guvern au în vedere:

Ø Definiția termenului de ”prețuri de referință pentru fiecare an de producție. Potrivit noilor reglementări, “prețurile de referință pentru fiecare an de producție – preţurile masei lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică, determinate anual, în condiţii de piaţă, în funcţie de specie sau grupa de specii, de gradul de accesibilitate, de sortiment şi de tehnologia de exploatare; preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţie pot fi revizuite o singură dată în cursul unui an, în baza unei note justificative”.  Până în prezent, prețul de referință era definit doar pentru proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale, noua definiție acoperind și proprietatea publică a statului. Noua definiție permite modificarea prețului de referință în cazul în care condițiile pieței o impun.

Ø Se introduce o prevedere prin care se definește gradul de accesibilitate, care este unul din criteriile în baza căruia se determină preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie. Acest criteriu este instituit în scopul stabilirii corecte a distanței de colectare. Potrivit noilor reglementări, gradul de accesibilitate este distanţa determinată pe baza măsurătorilor din teren, pe traseul instalaţiei de scos-apropiat, dintre centrul de greutate al suprafeţei parchetului şi cea mai apropiată cale cu caracter permanent pentru transportul de mărfuri, rutier sau feroviar sau punctul naval de încărcare.”

Ø O altă modificarea vizează stabilirea prețului de pornire pentru masa lemnoasă vândută la licitație. Potrivit reglementărilor introduse, preţul de pornire la licitaţie pentru fiecare partidă se stabileşte pornind de la preţul de referinţă aferent acesteia. Prețul de referință aferent fiecărei partizi se calculează în funcţie de preţul de referinţă pentru fiecare an de producţie.  Preţurile de referinţă pentru fiecare an de producţi pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier proprietate publică a statului se aprobă înainte de licitaţia principală, prin decizie a conducătorului administratorului fondului forestier proprietate publică a statului și pot fi stabilite la nivel național, județean sau local, după caz.”

 

Informații suplimentare:

Din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva a fost adjudecat până în prezent, la licitaţii şi negocieri, un volum de aproximativ 1,5 milioane mc, ceea ce reprezintă circa 33% din volumul de peste 4 milioane mc adjudecat în aceeaşi perioadă a anului de producţie 2015. Acest lucru va avea un impact major asupra pieţei lemnului din România, afectând activitatea economică la nivel naţional.

Proiectul de act normativ a fost postat spre consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului la adresa:http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-dezbaterii-publice-proiectul-de-hg-pentru-modificarea-si-completarea-regulamentului-de-valorificare-a-masei-lemnoase-din-fondul-forestier-proprietate-publica-aprobat-prin-hotararea-guvernului-nr-924-2015/1265

Biroul de presă

Comentariile sunt inchise.