Instituirea unor facilități pentru studenții și masteranzii de administrație publică, științe politice, relații internaționale și studii europene sub forma unor stagii de practică retribuite

Media 8:45 pm - 8 noiembrie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Instituirea unor facilități pentru studenții și masteranzii de administrație publică, științe politice, relații internaționale și studii europene sub forma unor stagii de practică retribuite

Deputatul conservator Ovidiu Raețchi a depus o inițiativă legislativă care vizează instituirea unor facilități pentru studenții și masteranzii de administrație publică, științe politice, relații internaționale și studii europene sub forma unor stagii de practică retribuite.
Sectorul public oferă puține șanse de angajare studenților și masteranzilor de administrație publică, științe politice, relatii internaționale și studii europene, iar acest lucru conduce la creșterea numărului de șomeri în rândul acestora după absolvirea facultăților de profil. Posturile din administrația publică sunt încă blocate, angajându-se doar câte un funcționar la șapte posturi eliberate, sectorul public fiind incapabil de a le oferi oportunități de profesare în domeniul lor de specialitate. Atunci când sunt scoase posturi la concurs în cadrul instituțiilor publice, la condițiile specifice ce trebuie întrunite de candidat sunt prevăzute de obicei alte specializări, precum științele juridice sau economice. In plus, tinerii nu pot candida pentru posturile scoase la concurs, deoarece, în majoritatea cazurilor, acestea nu vizează gradul profesional debutant, ci o altă poziție în ierarhie ce necesită vechime în muncă de cel puțin un an, vechime pe care un student/masterand nu o deține.
Consider că instituirea stagiilor de practica retribuite pentru studenții și masteranzii de administrație publică, științe politice, relații internaționale și studii europene reprezintă un stimulent și o șansă reală de pătrundere pe acel segment din piața muncii pentru care se pregătesc în mod specific. De asemenea, prin intermediul cunoștințelor de specialitate pe care le dețin și a spiritului inovativ, tinerii pot aduce o contribuție semnificativă la procesul de dinamizare și reformare a aparatului administrativ, cu un impact pozitiv asupra sectorului public.
Stagiul de practică plătit se va desfășura în cadrul unei instituții publice, pe o perioadă de maximum 6 luni. Facilitatea se acordă studenților care au promovat cel puțin în anul II de studii, în limita bugetului anual alocat programului de către Ministerul Educației și în funcție de numărul de locuri alocate semestrial pentru ocuparea postului de 'stagiar'. Studenții sau masteranzii trebuie sa îndeplinească, la data solicitării de a efectua stagiul de practică plătit, cel puțin 2 din următoarele criterii:
a) Rezultate deosebite în activitatea academică (încheierea unui an universitar cu media minimum 9.50);
b) Participare în cadrul unor proiecte de cercetare;
c) Participare cu lucrare la sesiuni de comuncări științifice studențești;
d) Lucrări sau articole publicate în reviste de specialitate aferente domeniului studiat;
e) Activități de voluntariat în cadrul universității.
Dosarele de candidatură se depun la Ministerul Educației Naționale. După etapa evaluării dosarelor, aplicanții susțin un examen scris, conform bibliografiei comunicate de Ministerul Educației pentru fiecare categorie de studii. În urma promovării examenului, aplicantul va fi repartizat în cadrul unei instituții publice pentru desfășurarea stagiului de practică plătit.

Comentariile sunt inchise.