Inspectia Muncii se implică si îsi asumă responsabilităti cu privire la cele mai noi provocări legate de recrutarea si formarea inspectorilor de muncă

Media 12:04 am - 20 noiembrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru Inspectia Muncii se implică si îsi asumă responsabilităti cu privire la cele mai noi provocări legate de recrutarea si formarea inspectorilor de muncă

Inspectorul general de stat al Inspectiei Muncii, domnul Dantes Nicolae Bratu, a reprezentat România la Reuniunea 69 a Comitetului Înaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii, SLIC, eveniment ce reuneste conducătorii Inspectiilor Muncii din Europa. Evenimetul a avut loc în perioada 12 -13 noiembrie 2015 si a fost organizat de Inspectia Muncii si a Minelor din Marele Ducat de Luxemburg împreună cu Secretariatul SLIC din cadrul Direcţiei Generale Ocupare, Afaceri Sociale şi Incluziune, Comisia Europeană.

Reuniunea bianuală a reprezentantilor Inspectiilor Muncii din tările membre ale Uniunii Europene a avut drept scop identificarea provocărilor referitoare la statutul inspectorului de muncă cu o atentie deosebită acordată recrutării si formării acestei categorii profesionale speciale.

Referitor la recrutare, reprezentantii institutiilor din tările europene au prezentat puncte de vedere pertinente, cu privire la necesitatea unor strategii inovatoare pentru a adapta nevoile  inspectorilor de muncă la schimbările din lumea muncii, cu sau fără frontiere. Apropierea de un sistem unitar de recrutare în profesie, reglementată prin statut, va trebui să tină seama de factorii strategici: dezvoltarea economică, evolutia tehnico-stiintifică, inovatia,aparitia noilor riscuri, ca urmare a dezvoltării tehnologice si stiintifice,importanta consultării partenerilor sociali,importanta controlului conformitătii,o întelegere comună a legislatiei europene în domeniu,schimbul de bune practici, dialogul dintre lucrători si angajatori,cooperarea între partenerii sociali, licee si universităti.

Un accent deosebit s-a pus pe formarea inspectorilor de muncă, integrarea în programe eficiente din domeniul securitătii si sănătătii în muncă, implicarea Comitetului Înaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii în procesul de îmbunătătire a programelor, actiune extrem de benefică pentru performanta generală a autoritătii de inspectie a muncii. Formarea inspectorilor contribuie la: cunoaşterea temeinică a pietei muncii, a legislatiei si a problemelor lucrătorilor, găsirea de soluţii în termeni de angajament, la programele de evaluare individuală si colectivă. În ciuda diverselor forme de recrutare si, mai ales, de formare a inspectorilor de muncă în cadrul serviciilor de inspectie a muncii din statele membre ale Uniunii Europene, se poate constata că, din ce în ce mai mult, inspectorilor de muncă li se cer studii universitare în cele mai multe dintre tări, exceptie notabilă în acest sens este Republica Austria.

Un alt aspect important constatat cu diferite ocazii în numeroase state este acela că formarea, oricât de amănuntită, specializată sau fie de tip generalist, nu poate schimba personalitatea oamenilor, nici chiar pe cea a inspectorilor de muncă, în materie de valori etice, abilităti de comunicare, diplomatie, spirit critic.

Astfel, personalitatea si caracterul formează abilitatea. Pilonii unei strategii în formarea inspectorilor de muncă ar fi: legislaţie aplicabilă, stabilirea de standarde clare pe baza cărora să se poată efectua programe de formare uniforme, oferirea şi promovarea unei mai bune îndrumări practice, creşterea rolului autorităţilor în asigurarea conformităţii cu cerinţele legale.

Delegatia Inspectiei Muncii din România a participat la lucrări ti dezbateri, a completat interventiile partenerilor si-a asumat implicarea în toate actiunile de nivel european referitoare la recrutarea eficientă si formarea inspectorilor de muncă. Inspectia Muncii din România face parte din grupul de lucru pentru tehnologii verzi, energia solară, a biomasei, pierderi de energie si altele din aceeasi categorie. Plenul SLIC a a convenit şi asupra continuării evaluării prin rotaţie a Inspectiilor Muncii, până în 2026. Astfel, Inspecţia Muncii din România va avea un membru în echipa de evaluare a sistemului de inspectie a muncii din Regatul Suediei, echipă condusă de Republica Portugheză. În data de 12 noiembrie 2015 Inspectia Muncii din România a contribuit la masa rotundă prin prezentarea Centrului de formare profesională a Inspectiei Muncii, a activitătii si capacitătii acestuia de a contribui la nivel national si european la recrutarea si formarea inspectorilor de muncă si la analiza impactului pe termen lung si scurt al implicării în acest proces.

”În calitatea de membru al Comitetului Înaltilor Responsabili cu Inspectia Muncii ne-am asumat obligatia de a participa activ si constructiv la întâlnirile organizate. Rolul României este cu atât mai important deoarece în coordonarea Inspectiei Muncii din tara noastră se află si functionează unul din cele patru centre nationale de formare a inspectorilor de muncă. Participarea noastră a contribuit la un schimb de informatii referitor la munca temporară si nedeclarată, frauda fiscală, răspunderea juridică, lucrători transfrontalieri. Securitatea si securitatea în muncă a lucrătorilor agentiilor de muncă temporară, experiente – pilot în regiunile de frontieră, legătura dintre criza economică si sistemele de inspectie a muncii, toate au fost tratate unitar la nivel european. România a militat pentru schimbul de inspectori de muncă, mai ales cu tările în care sunt lucrători români în număr mare, pentru a verifica responsabil si competent conditiile de muncă si trai ale cetătenilor români.” – Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

Serviciul Comunicare

Comentariile sunt inchise.