GUVERNUL ROMANIEI Data.23.12.2015 COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN Proceduri mai simple și costuri reduse pentru firmele din domeniul pazei și protecției

Media 5:32 pm - 23 decembrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru GUVERNUL ROMANIEI Data.23.12.2015 COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN Proceduri mai simple și costuri reduse pentru firmele din domeniul pazei și protecției

Executivul a decis, prin hotărâre de Guvern, modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, prevăzute de H.G. 301/2012.

Modificările vizează simplificarea procedurilor și reducerea costurilor administrative ale operatorilor economici care desfășoară activități privind paza obiectivelor, valorilor și protecția persoanelor. 

În acest sens, în cazul obiectivelor situate pe raza mai multor județe, se va emite un singur aviz privind planurile de pază pentru operatorii economici, în condițiile legii. Sunt simplificate, de asemenea, și modul de actualizare a planurilor de pază a transporturilor de valori, precum și procedura de reînnoire/obținere a licenței de funcționare, prin eliminarea unor documente (certificate de cazier juridiciar, certificat OSIM).

De asemenea, obligația de avizare este eliminată în cazul proiectelor pentru casieriile cu operațiuni reduse sub 10.000 de euro sau pentru depozitele cu valori sub acest plafon. Pentru sumele de bani ce pot fi transportate în regim intern, plafonul este majorat de la 100.000 de euro la 150.000 sau echivalentul în lei, cu scopul de a optimiza costurile necesare îndeplinirii cerințelor legale referitoare la amenajarea și echiparea compartimentului de valori și a personalului aferent.

Societățile specializate de pază și protecție care încalcă normele referitoare la controlul personalului, aplicarea procedurilor de lucru sau a regulamentelor de funcționare vor fi sancționate, conform prevederilor din actul normativ.

Actul normativ prevede, totodată, prorogarea termenului referitor la obligativitatea realizării analizelor de risc la securitate fizică de către mai multe instituții și operatori economici [1] care dețin bunuri ori valori. Această prevedere se va aplica începând cu 1 iulie 2017, în condițiile în care un număr foarte mare de unități nu sunt încă pregătite să realizeze aceste analize de risc la securitate fizică.

Proiectul a fost definitivat pe baza observaţiilor şi propunerilor primite de la persoanele interesate în etapa transparenţei decizionale, precum şi a celor primite în cadrul dezbaterii în şedinţa publică organizată în data de 23.10.2015 la sediul MAI. Proiectul a fost dezbătut, inclusiv, cu partenerii sociali în cadrul şedinţei Comisiei de Dialog Social constituită la nivelul MAI.

1.Unitățile prevăzute la art.2 alin (1) din Legea nr. 333/2003 includ ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu.

Biroul de presă

Comentariile sunt inchise.