GUVERNUL ROMANIEI Data: 23.12.2015 COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN Contractul-Cadru de sănătate se prelungeşte până la 31 martie 2016

Media 5:27 pm - 23 decembrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru GUVERNUL ROMANIEI Data: 23.12.2015 COMUNICAT DE PRESĂ ȘEDINȚĂ DE GUVERN Contractul-Cadru de sănătate se prelungeşte până la 31 martie 2016

Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 se prelungește până la 31 martie 2016, potrivit unei Hotărâri adoptate astăzi de Guvern.

Actul normativ stabilește, de asemenea, că decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestru I al anului 2016, prin acte adiționale la contractele derulate în 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se face din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

Prelungirea acestei perioade este necesară pentru stabilirea tarifelor aferente serviciilor medicale, valoarea minimă garantată a punctului „per capita” şi a punctului pe serviciu medical în asistenţa medicală primară, valoarea minimă garantată  pentru un punct pe serviciu medical în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, suma orientativă medie/medic specialist/lună la nivel naţional pentru medicii de medicină dentară, tarifele aferente serviciilor medicale spitaliceşti.

Totodată, aplicarea contractului-cadru pentru 2014-2015 a fost prelungită pentru a asigura derularea   procesului de contractare la nivelul caselor de asigurări de sănătate şi pentru implementarea în Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) a noilor reglementări.

Prin prelungirea aplicabilității contractului-cadru se asigură continuitatea accesului asiguraţilor la servicii medicale, dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu şi la medicamente cu şi fără contribuţie personală  în tratamentul ambulatoriu.

Biroul de presă

Comentariile sunt inchise.