Fonduri Regio pentru echipamente de intervenție în situații de urgență

Media 1:37 pm - 30 iulie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Fonduri Regio pentru echipamente de intervenție în situații de urgență

Astăzi, 30 iulie 2013, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Situații de urgență Sud Muntenia”, în calitate de beneficiar, a semnat al doilea contract de finanțare, în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.3 „Îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență”.
Valoarea totală a contractului de finanțare este de 21.560.000,00 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 18.326.000,00 lei, 2.802.800,00 lei reprezintă fonduri de la bugetul național, iar 431.200,00 de lei cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.
Prin implementarea acestui proiect se va îmbunătăți calitatea serviciilor pentru siguranță publică și asistență medicală în situații de urgență și dezastre majore, urmărindu-se astfel sprijinirea unei dezvoltări economice și sociale durabile și echilibrate teritorial, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, prin creșterea gradului de siguranță a populației, indiferent de localizarea așezămintelor umane. În urma acestui proiect se vor achiziționa 6 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de 9000 l, 6 autospeciale pentru lucrul cu apă și spumă de 7000 l, 1 autospecială pentru intervenții la înălțime și un sistem de echipamente descarcerare pentru autospecială pentru intervenții la accidente colective și calamități, care va duce la reducerea timpului de intervenție de la 44 minute la 27 minute în zonele rurale, iar în zonele urbane de la 22 minute la 13 minute.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Comentariile sunt inchise.