Finalul proiectului „Populația ocupată în agricultura de subzistență – soluție pentru echilibrarea pieței interne a muncii în județul Călărași”

Media 10:39 pm - 28 ianuarie, 2014 Comentariile sunt închise pentru Finalul proiectului „Populația ocupată în agricultura de subzistență – soluție pentru echilibrarea pieței interne a muncii în județul Călărași”

Final proiectFiecare proiect e unic și reprezintă noi provocări. Cred că acesta este și farmecul unui astfel de job, face parte din farmecul acestei organizații, să iei fiecare nou proiect ca pe o provocare, să ai în vedere lecțiile învățate din experientele proiectelor anterioare, să încerci să eviti să faci aceleași greșeli și să construiești modele noi de intervenție, cu fiecare proiect.

Provocarile vin înca din etapa de identificare a ideilor de proiect, când te gandești la finalitatea acestuia. De asemenea, se întâlnesc  provocări și în celelalte etape ale managementului de proiect, formarea echipei de proiect, colaborarea cu partenerii, cu beneficiarii, cu finanțatorii.

Cu toate acestea, sunt câteva lucruri ce compensează greutățile întâmpinate: bucuria de pe chipul unora dintre beneficiari, care au înțeles că au o șansă prin acest proiect, experiența câștigată de întreaga echipă, creșterea vizibilității organizației noastre.

Multumesc tuturor celor care au contribuit la implementarea acestui proiect: echipei, lectorilor, participanților la programele noastre, primarilor din localitățile de unde provin beneficiarii, angajaților AJOFM Călărași. Cred că această colaborare se poate transforma într-un parteneriat pe termen lung, cu implicații pozitive pentru mediul privat din județul Călărași. Să construim alte proiecte, având la bază resursele și atuurile noastre ca și comunitate sau organizație. 

Gabriela BĂDICĂ – manager de proiect

PARTENERIATUL CARE A IMPLEMENTAT PROIECTUL:

•         Fundația Școala Română de Afaceri a Camerelor de Comerț și Industrie – Filiala Călărași

CĂLĂRAȘI, STR. PROGRESUL, BL. BBB, ET.4, TEL. 0242/318910, E-MAIL – office@srafcalarasi.ro

Principalele activități: educația permanentă conform unei metodologii proprii sau în colaborare cu alte instituții de profil, prin organizarea de cursuri de calificare/recalificare și de perfecționare/specializare în folosul comunității locale de afaceri și în concordanță cu necesitățile acesteia; inițierea și efectuarea de cercetări științifice în nume propriu; organizarea de colocvii, mese rotunde, simpozioane, seminarii, sesiuni de comunicări științifice, etc. pe diverse teme vizând schimbul de informații și opinii în domeniul afacerilor; organizarea și desfășurarea unor activități de atestare profesională, pe baza reglementărilor în vigoare, în colaborare cu ministerele și alte instituții de resort; activități de orientare, consiliere profesională, servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, colaborare cu instutuții din străinătate care au procupări în domeniul educațional, în vederea schimbului de informații și materiale de specialitate,  proiecte în domeniul formării, specializării și perfecționării în afaceri.

·        Asociatia Consorțiul de Extensie și Dezvoltare Rurală Vîlcelele  – comuna Vîlcelele

Principalele activități: promovarea și întreținerea colaborării, în planul promovării agriculturii, cu instituțiile de specialitate din teritoriu precum și cu societatea civilă în vederea aplicării corecte, promte și unitare a legislației în domeniul comunităților locale; identificarea de piețe de desfacere pentru produsele agricole, în România și străinătate; organizarea de colocvii, conferințe, dezbateri și cursuri, în scopul promovarii legislației privitoare la dezvoltarea agriculturii, precum și în vederea identificarii și rezolvării problemelor fermierilor; Consultantă cu privire la legislația comunitară europeană, în vederea identificării și rezolvării problemelor fermierilor membrii ai asociatiei; formare profesională.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Dezvoltarea programelor integrate pentru informare, consiliere profesională, formare profesională, ocupare și alte măsuri de sprijin pentru persoanele din sudul țării care se ocupă cu agricultura de subzistență, în vederea facilitării accesului la ocupare în activități non-agricole.

2. Promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea programelor care sprijină și încurajează demararea afacerilor în activități non-agricole, pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență din zona de sud a țării.

Obiectivul general al axei prioritare 5: Promovarea măsurilor active de ocupare prin facilitarea integrării pe piața muncii a șomerilor tineri și a șomerilor de lungă durată, atragerea și menținerea unui număr mai mare de persoane pe piața muncii, inclusiv în zonele rurale și sprijinirea ocupării formale. Unul din obiectivele specifice care a contribuit la realizarea obiectivului general, este creșterea participării la programe integrate de ocupare a persoanelor din agricultura de subzistență. Prin activitățile derulate în cadrul proiectului, am asigurat participarea la programe integrate, mai mult sau mai puțin complexe, a peste 400 de beneficiari, contribuind astfel la „creșterea participării”. Considerăm că, mijloacele de obținere a acestei schimbări de la agricultura de subzistență la ocuparea formală în alte sectoare economice, sunt: promovarea educației, formarea profesională și a oportunității de ocupare a populației din zonele rurale, consilierea și asistența pentru demararea unei afaceri.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE:

1 februarie 2012 – 31 ianuarie 2014 (24 luni)

BUGETUL PROIECTULUI

Valoarea totală eligibilă a Proiectului (inclusiv TVA nedeductibilă nerecuperabilă eligibilă) din care:

Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din FSE

Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordate din Bugetul National

Contribuția eligibilă a Beneficiarului

(LEI)

(LEI)

(%)

(LEI)

(%)

(LEI)

(%)

1=2+4+6

2

3

4

5

6

7

1.916.680,00

1.614.250.90

85,94

264.095,50

14,06

38333,6

 

Formatorul este persoana care reușește să îi facă pe oameni să își depășească barierele și să reușească, fără a-i forța, fără a-i convinge!

Formatori – cursurile de calificare

·        COAFOR: ALEXE IOANA ( teorie și practică), BERȚARU DIDINA( teorie)

·        PATISER: ILIUȚĂ RODICA ( teorie și practică), ISTRATE GEORGETA(practică)

·        LUCRĂTOR ÎN STRUCTURI  PENTRU CONSTRUCȚII: GHINEA RELU( teorie și practică), TRIFU CONSTANTIN ( practică)

·        PATISER: DUMITRU VIORICA( teorie și practică), GHEORGHE MAGDALENA (practică)

·        LUCRĂTOR ÎN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCȚII:TRIFU CONSTANTIN( teorie și practică)

·        SUDOR: BELU NICOLAE( teorie și practică)

·        LUCRĂTOR ÎN TÂMPLĂRIE : RUBLEA GEORGE ( teorie și practică)

·        STRUNGAR: HUȚANU GABRIELA ( teorie și practică) , BÂDÂRÂC VASILE (practică)

·        LUCĂTOR ÎN TÂMPLĂRIE: SEZCIUCCODRIN (teorie și practică)

– participant la cursul de calificare – PATISER ( Lehliu Gară)

–          Echipa de proiect și formatorii au dat cursului o notă de profesionalism și atenție deosebită.  Am avut posibilitatea să învăț multe lucruri despre meseria de patiser. Atmosfera la cursuri a fost caldă și toți am venit cu plăcere. Cursurile au fost atractive. Am apreciat cel mai mult modul de predare, interactivitatea, atenția care s-a acordat fiecărui cursant pentru a înțelege noțiunile predate, faptul că ni s-a transmis suportul de curs pentru a putea învăța și acasă.

–          La examen, toți am avut emoții, dar formatorii au fost cei care ne-au încurajat și ne-au fost alături. Comisia de examinare a dat dovadă de seriozitate și profesionalism. Cunoștințele acumulate la orele de teorie, dar mai ales la orele de practică, m-au ajutat ca să-mi iau diploma cu notă foarte bună.

Adrian – Participant la cursul de calificare –

–         LUCRĂTOR  ÎN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCȚII

–         Mă consider norocos pentru faptul că am putut participa în proiect, și am obținut calificarea de lucător în structuri pentru construcții. Calificarea a ținut trei luni, în fiecare zi s-au făcut 6 ore de curs. Cunoșteam meseria dar, prin terminarea cursului am primit oportunitatea de a găsi mai ușor un loc de muncă datorită calificării, și să nu mai fiu șomer. Am învățat multe lucruri noi, care până acum îmi erau stăine. Consider această muncă foarte potrivită pentru mine, deoarece tot timpul încerc să stabilesc relații apropiate interumane. De la naștere trăiesc în Al. Odobescu, iar acest lucru m-a făcut să înțeleg ce înseamnă să fii membru într-o comunitate mică, a cărei baze sunt încrederea, înțelegerea și bunăvoința. Ar fi bine să avem mai des ocazia să participăm la cursuri, deoarece mulți sunt fără calificări, și datorită acestui fapt și fără loc de muncă.

ECHIPA DE MANAGEMENT ȘI DE IMPLEMENTARE

 

<prenume, NUME>

Funcția ocupată în proiect

 

Experiență specifică relevantă

(ani)

 

Fundația

ȘCOALA ROMÂNĂ DE AFACERI A CAMERELOR DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE

– Filiala Călărași

Echipa de management

Gabriela Camelia BĂDICĂ

Manager proiect

7

Carmen CĂLIN

Responsabil Financiar/achizitii

 

20

Marius MATACHE

Consilier Juridic

 

13

Echipa de experți pe termen lung

Cornelia LUDUȘANU

Asistent Manager

 

8

Cătălin Ionuț BĂDICĂ

Responsabil seminarii/consultanta antreprenoriala

 

4

Ramona Maria BALACIU

Coodonator activitati de formare

 

3

Marioara BALACIU

Expert consiliere/mediere

 

7

Ileana Sorina STANCU

Expert comunicare

 

6

Asociația CONSORȚIUL DE EXTENSIE ȘI DEZVOLTARE RURALĂ Vîlcelele

Ioan MARIN

Coordonator selectie grup tinta 

 

Sub 3

 
Activitatea – Identificarea și selectarea comunelor
 
Activitatea de identificare și selectare a comunelor  a avut ca scop constatarea, în urma unei investigații, a comunelor unde există cea mai mare disponibilitate din partea autorităților locale și a principalilor agenți economici de a sprijini persoane interesate de a porni pe un nou drum.

Activitatea  a demarat la începutul lunii aprilie 2012 prin elaborarea unui chestionar pentru fiecare localitate rurală din județul Călărași.

Experții din cadrul echipei de implementare au efectuat deplasări în toate cele 50 de localități rurale din județ. Au fost realizate 48 de chestionare ale localităților și după centralizarea datelor cuprinse în chestionare s-a întocmit lista celor 20 de localități unde s-au desfășurat principalele activități ale proiectului.

Ca principale concluzii desprinse în urma centralizării datelor putem prezenta următoarele:

–         majoritatea localităților dispun de spații pe care le pot pune al dispoziția proiectului, fie cu plată, fie fără plată;

–         la întrebarea: Dacă există agenți economici în comună potențial interesați să angajeze persoane pe care le formăm în cadrul proiectului, în 39 de localități există cerere pentru lucrător în tâmplărie, în 34 de localități pentru lucrător în structuri pentru construcții, în 33 de localități pentru sudor, în 24 de localități pentru strungar, în 22 pentru coafor și în 14 pentru patiser.

–         există, de asemenea, un număr de aproximativ 142 de agenți economici ce ar putea angaja persoane calificate în aceste domenii;

Activitatea –  Informare, comunicare, publicitate, promovarea proiectului  „Populația ocupată în agricultura de subzistență – soluție pentru echilibrarea pieței interne a muncii în judetul Calarasi”

Activitățile de comunicare desfășurate de către Solicitant și partener au avut ca scop promovarea asistenței oferite României de către Uniunea Europeană prin POSDRU.  Identitatea vizuală a POSDRU contribuie la construirea imaginii programului și la realizarea obiectivelor de informare și publicitate a programului,  asigurând respectarea principiului transparenței.

Prin toate materialele realizate și activitățile inițiate în cadrul proiectului se face referire la faptul că Uniunea Europeană asigură cofinanțarea pentru acestea.

Activitatea s -a desfășurat pe o perioadă de 23 de luni și a avut ca scop, pe de o parte asigurarea unei bune informări a grupului țintă, a potențialilor angajatori cu privire  la ceea ce se întâmplă în proiect, ținând cont de faptul că, activitățile de promovare a proiectului joacă un rol determinant pentru realizarea activităților de identificare, recrutare și selecție a grupului țintă la nivelul județului. De asemenea, grupul țintă a fost abordat direct prin pliante distribuite, apoi prin ziar, seminarii de informare.

Activitatea  -. Identificarea  și selectarea grupului țintă

Această activitate s -a derulat  pe o perioadă de 20 de luni și a vizat abordarea directă a grupului țintă, ceea ce a creat o relație specială între persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, persoanele din agricultura de subzistență și echipa de proiect. În primele luni de activitate am urmărit să creăm în rândul beneficiarilor o relație de încredere că lucrurile se pot transforma în bine, deoarece am constat din discuțiile purtate în timpul redactării proiectului, că foate mulți nu mai întrevăd șansă de realizare. Ceea ce ne-am dorit foarte mult este ca, mai ales tinerii, să reînceapă să aibă încredere în ei pentru a reuși în viață.

Numărul persoanelor grupului țintă beneficiare ale serviciilor proiectului este de aproximativ 400 de persoane din mediul rural, aflate în căutarea unui nou drum ținând cont de: abilități, competențe, deprinderi inițiale și motivații individuale.

CONCLUZIILE – Studiului privind identificarea și evaluarea nevoilor specifice ale persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din mediul rural, în vederea integrării pe piața muncii; identificarea ocupațiilor actuale și de perspectivă.

Dupa analizarea datelor statistice rezultate în urma aplicării chestionarelor în rândul populației rurale din județul Călărași și în rândul instituțiilor și angajatorilor publici și privați se pot formula următoarele concluzii:

·       O tematica de mare utilitate pentru formarea profesionala a beneficiarilor o poate constitui Fondurile si Proiectele Europene, care ar putea contribui la creșterea gradului de absorție a fondurilor europene în mediul rural, dezvoltarea rurală, dar și la stimularea antreprenoriatului rural.

·       Formarea profesionala a beneficiarilor ar trebui să abordeze în primul rând tematicile de interes general pentru subiecții reorientării profesionale din agricultura de subzistență spre ocupații/ sectoare economice non-agricole. Luând în calcul specificitățile socio-demografice ale populatiei de vârsta activă din mediul rural și rata mare de ocupare a acestora în agricultura de subzistență, formarea profesionala este recomandata să abordeze urmatoarele tematici:

§         metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă;

§         cunostințe referitoare la redactarea unui CV;

§         participarea la interviuri de angajare;

§         redactarea unui anunț de căutare a unui loc de muncă;

§         căutarea activă a unui loc de munca: presă, internet, depunere CV;

§         informații privind piața de muncă și evoluția ocupațiilor;

§         condiții de exercitare, salarizare, promovare la un loc de muncă;

§         ocupații cerute pe piața forței de muncă/ ocupații emergente;

§         ocupații care nu mai sunt cerute pe piața forței de muncă;

§         drepturile și obligațiile angajatului și angajatorului;

§         respectarea principiului egalității de șanse;

§         subvențiile și facilitățile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă.

Activitatea –  Furnizarea serviciilor personalizate „la ei acasă” de informare, creșterea conștientizării, orientare, consiliere, activități motivaționale, sprijin în găsirea unui loc de muncă în activități non-agricole.

SLOGANUL ACTIVITĂȚII DE CONSILIERE:  Construiți o campanie de piață pentru promovarea propriei voastre persoane. În căutarea unei slujbe vă veți confrunta cu situația de a prezenta pe piața muncii cel mai valoros produs – voi înșivă.

Indicatori

Valoare prognozată

Indicatori de realizare imediată (output)

 

Numărul participanților din zonele rurale la programe integrate

400

Număr de participanți la instruire – sustenabilitate zone rurale

108

Număr de participanți FSE din mediul rural

400

Număr de participanți FSE – femei

100

Număr de persoane care beneficiază de consiliere/orientare – sustenabilitate zone rurale

400

Număr participanți din zonele rurale

400

Număr participanți din zonele rurale, din care: persoane ocupate în agricultura de subzistență

250

Numărul participanților la campanii de informare și conștientizare

400

Numărul participanților la programe de formare profesională

292

Numărul participanților la activități de evaluare a învățării anterioare

0

Numărul participanților la programe de sprijin pentru membrii de familie dependenți

0

Indicatori de rezultat

 

Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%)

27

Ponderea participanților din mediul rural la programe integrate certificați (%), din care: femei

30

Ponderea participanților din zonele rurale certificați în cadrul programelor integrate, care au obținut un loc de muncă(%)

10

Ponderea persoanelor care în termen de 6 luni după participarea la programele integrate urmează o altă formă de pregătire sau și-au găsit un loc de muncă (%)

6

Număr de participanți la instruire care și-au găsit un loc de muncă în termen de 6 luni – sustenabilitate zone rurale

5

Număr de participanți la instruire care urmează o altă formă de pregătire – sustenabilitate zone rurale

0

Număr de participanți la instruire certificați – sustenabilitate zone rurale

108

Parteneri transnaționali implicați în proiect – sustenabilitate zone rurale

0

În perioada de implementare, experții proiectului s-au deplasat mai multe zile în localitățile implicate și unde s-a constatat un interes deosebit față de activitățile și serviciile oferite prin proiect, respectiv în localitățile  Borcea,  Dor Mărunt, Dragoș Vodă, Cuza Vodă, Vilcelele, Nicolae Bălcescu, Lehliu Sat, Valea Argovei, Șoldanu, Grădiștea, Ciocănești, Modelu, Roseți, Independența, Jegălia, Dichiseni, Dragoș Vodă, Chiselet  pentru a răspunde solicitărilor beneficiarilor. La activitățile de consiliere au participat acele persoane identificate și selectate, cu dosarele complete din punct de vedere al documentelor ce dovedesc apartenența la grupul țintă,

Activitatea de informare și consiliere a constat, pe de o parte, în completarea unor chestionare ce au ca scop cunoașterea și autocunoașterea persoanei respective, interpretarea datelor obținute din chestionar, o discuție de cunoaștere a beneficiarului și a nevoilor acestuia. Toate aceste informații au fost cumulate cu alte informații din documentele suport (adeverințe de școlarizare, etc.), din alte documente ale proiectului (chestionar de antreprenoriat) și discutate împreună cu echipa de proiect pentru a identifica serviciile ce au fost oferite persoanei respective (curs, consultanță antreprenorială, informații privind piața muncii, locuri de muncă disponibile).

Activitatea – Furnizarea programelor de formare profesională pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență.

În cadrul acestei activități s-au defășurat programe de instruire/formare profesională  și cursuri de calificare.

Sesiunile/modulele de formare profesională au avut următoarele teme:

7.1 – dezvoltarea durabilă;

7.2 – protecție a mediului în zonele rurale, promovarea unui mod de viață sănătos, creșterea conștientizării asupra efectelor nocive ale tutunului, alcoolului etc.;

7.3 – creșterea participării durabile și progresului femeilor în activitatea profesională.

7.4 – protecția mediului înconjurător, biodiversitate;

activitatea 7.5 – cursuri de calificare:

COAFOR – cursul a demarat la data de 10.12.2012 și s-a încheiat la data de 12.06.2013.

Pregătirea teoretică se desfășoară în spațiile puse la dispoziție de către beneficiar iar pentru derularea activităților practice s-a încheiat contract de comodat cu SC ANISC SRL, societate ce are obiect de activitate în acest sens ( coafor) .

PATISER ( CURSUL I) – activitatea a demarat pe data de 01.03.2013 și s-a finalizat pe data de 05.06.2013. Pregătirea teoretica s-a desfășurat la sediul beneficiarului iar pregătirea practică la sediul SC PROD PAN SA din Călărași.

SUDOR – activitatea a demarat pe data de 01.04.2013 și s-a finalizat pe data de 20 septembrie 2013. Pregătirea teoretica s-a desfășurat la sediul beneficiarului iar pregătirea practică se desfășoară la sediul SC CONFORT  SA din Călărași.

LUCRĂTOR ÎN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCȚII (CURSUL I)   – activitatea a demarat pe data de 16.04.2013 și s-a finalizat pe data de 12 iulie. Pregătirea teoretica s-a desfășurat la sediul beneficiarului iar pregătirea practică se desfășoară la sediul SC CONFORT SA din Călărași.

PATISER ( CURSUL II) – activitatea a demarat pe data de 16.07.2013 și s-a finalizat pe data de 24 septembrie 2013. Pregătirea teoretica și practică s-a desfășurat la Liceul Al. Odobescu din Lehliu Gară. (contract de închiriere)

STRUNGAR – activitatea a demarat pe data de 23.07. 2013 și s-a finalizat în decembrie 2013. Pregătirea teoretica s-a desfășurat la sediul beneficiarului iar pregătirea practică se desfășoară la Liceul Danubius din Călărași.

LUCRĂTOR ÎN CONSTRUCȚII ( CURSUL II) –  activitatea a demarat pe data de 20 august 2013 și s-a finalizat în noiembrie 2013. Pregătirea teoretica s-a desfășurat la sediul primăriei Dragoș Vodă, iar pregătirea practică se desfășoară la sediul SC CONFORT SA din Călărași.

LUCRĂTOR ÎN TÂMPLĂRIE (CURSUL  I)  – activitatea a demarat pe data de 01 septembrie 2013 și s-a finalizat în noiembrie 2013. Pregătirea teoretica s-a desfășurat la sediul primăriei Dor Marunt, iar pentru pregătirea practică la SC ELION AGRO SRL din Călărași.

LUCRĂTOR ÎN TÂMPLĂRIE (CURSUL  II)  – activitatea a demarat pe data de 02 octombrie 2013 și s-a finalizat în decembrie 2013. Pregătirea teoretica s-a desfășurat la sediul beneficiarului, iar pentru pregătirea practică la SC ELION AGRO SRL din Călărași.

Activitatea –  Evaluarea competențelor dobândite în contexte informale și/sau nonformale pentru persoanele din mediul rural, în scopul certificării cunoștințelor, abilităților și aptitudinilor pentru activități non-agricole.

Activitatea de certificare a competențelor a început în luna iunie, pentru grupele de cursanți participanți la cursurile de coafor și patiser și s-a finalizat în luna decembrie 2013.

Indicatorul  (108 persoane) a fost depășit.

Activitatea – Dezvoltarea, implementarea și furnizarea programelor și campaniilor de promovare a culturii antreprenoriale în mediul rural, cu o atenție specială acordată femeilor și tinerilor.

Promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea programelor care sprijină și încurajează demararea afacerilor în activități non-agricole, pentru persoanele ocupate în agricultura de subzistență din zona de sud a țării a reprezentat obiectivul acestei activități.

Există din partea  beneficiarilor  proiectului o mare reținere pentru astfel de activități (activități pe cont propriu), motivate pe de o parte de lipsa resurselor financiare, de pregătirea de specialitate, de credința că se recuperează foarte greu investiția. Echipa de proiect a constatat că, datorită specificului grupului țintă , aceste activități se derulează foarte greoi și considerăm că nu vor avea efectul scontat. De altfel, analizând “la rece”, informatiile din chestionare, informațiile ce reies din formularele de grup țintă și din activitatea de consiliere, credem că este destul de greu pentru o persoană cu puține abilități și deprinderi, și care depinde financiar de decontarea aproape zilnică a biletelor de transport sau asigurarea acestuia să ia decizia de a deschide o afacere pe cont propriu.

Comentariile sunt inchise.