EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2015 DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BARBU ŞTIRBEI” AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

Media 4:34 pm - 29 ianuarie, 2016 Comentariile sunt închise pentru EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2015 DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „BARBU ŞTIRBEI” AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

INTRODUCERE

InspectoratuI pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei" al judeţului Călăraşi, subordonat Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, cuprinde personalul, mijloacele tehnice, stiinţifice, materiale şi de altă natură, în măsura să asigure în zona de competenţa, ca organ de specialitate, coordonarea permanentă si unitară la nivelul comitetelor locale si centrelor operative pentru situaţii de urgentă a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă a activităţilor de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă în cadrul Sistemului Naţional de Management al Siţualiilor de Urgentă.

 

OBIECTIVE STRATEGICE

Activitatea inspectoratului, structură în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a avut în anul 2015 principalele obiective:

Implementarea Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă (S.M.I.S.U.) la nivel iudelean;

Consolidarea caracterului proactiv al activităţii de prevenire prin îndrumarea si controlul autorităţilor administraliei publice locale, intituţiilor şi operatorilor economici privind îndeplinirea atribuţiilor, valorificarea concluziilor rezultate din actiunile de verificare executate în teren, prin informarea oportuna a autorităţilor publice locale abilitate asupra riscurilor şi stabilirea unor masuri ferme pentru creşterea gradului de securitate si siguranţă a cetăţeanului;

Gestionarea, profesionistă şi eficientă a situaţiilor de urgentă prin aplicarea procedurilor pe tipuri de riscuri şi a Concepţiei specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiuni lor de răspuns  in situaţii de urgenţă;

Sporirea încrederii în institutie, prin modul profesionist şi echidistant de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor adresate de cetăţeni, în spiritul respectării cu strictele a drepturilor omului si a libertăţilor acestuia;

Aplicarea cadrului normativ-unic ce reglementează activitalea instituţiei, în scopul abordării unitare a întregii problematici specifice de către toale componentele Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgentă;

                6. Continuarea procesului de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului.

Pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de guvernare au fost întreprinse acţiuni şi măsuri specifice materializate în Pianul de acţiuni al instituţiei pe anul 2015, stadiul îndeplinirii acestora fiind raportat trimestrial către Instituţia Prefectului.

 

 

III. REALIZĂRI ÎN DOMENIUL PROPRIU DE COMPETENŢĂ

 

 

Centrul Operaţional Judeţean a acţionat pentru perfecţionarea cadrului de reglementare, planificare, organizare, pregătire şi conducere unitară a activităţilor de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste, coordonarea operativă a celor voluntare şi private, precum şi a componentelor Sistemului Judeţean de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

În anul 2015 în zona de competenţă a I.S.U. Călăraşi, forţele de intervenţie au fost solicitate pentru 6.381 situaţii de urgenţă ceea ce reprezintă o medie de 17,48 intervenţii pe zi, mai mult cu aproximativ 11,4% decât în anul 2014 când subunităţile inspectoratului au intervenit la un număr de 5.728 situaţii de urgenţă.

 

Repartiţia acestor intervenţii pe categorii este următoarea:

► 254 pentru stingerea incendiilor reprezentând 3,98% din totalul intervenţiilor, mai mult cu 19,2% faţă de anul 2014 când au fost un număr de 213 incendii;

► 103 incendii de vegetaţie reprezentând 1,61% din total, mai puţin cu 24,27% decât în anul 2014 când au fost 136 incendii de vegetaţie;

► 5.553 intervenţii S.M.U.R.D., reprezentând 87% din totalul intervenţiilor, mai mult cu 11,62% decât în anul 2014 când au fost un număr de 4.975 intervenţii;

► 229 acţiuni pentru protecţia comunităţilor (10 asanări/distrugeri de muniţie, 89 inundaţii, 3 intervenţii/monitorizare CBRN,  57 de asigurare măsuri PSI la evenimente publice de amploare, 36 intervenţii salvare de persoane, 3 intervenţii salvare de animale, 5 intervenţii spălare drum public, 7 degajare/căutare persoane înecate, 9 asigurare măsuri p.s.i. la conducte de gaze, 7 deblocări de uşă, 1 asigurare măsuri p.s.i. la un camion răsturnat pe autostradă, 1 asigurare măsuri p.s.i. la producție eveniment cultural, 1 îndepărtare tencuială de pe un bloc), reprezentând 3,59% din totalul intervenţiilor, mai mult cu 2,7% decât în anul 2014 cu 223 intervenţii de acest tip;

► 242 intervenţii la care nu s-a acţionat (163 deplasare fără intervenţie, 59 întors din drum şi 20 alarme false), reprezentând 3,79% din total intervenţii, mai mult cu 56,1% comparativ cu anul 2014 când am fost solicitaţi la 155 intervenţii unde nu s-a acţionat (85 deplasare fără intervenţie, 49 întors din drum şi 21 alarme false).    

Timpul mediu de răspuns (de deplasare la intervenţii) a fost în anul 2015 de 7 minute şi 46 secunde în scădere faţă de anul 2014 (8 min şi 20 secunde).

Timpul mediu de intervenţie a fost în anul 2015 de 48 minute şi 55 secunde mai mic fata de anul 2014 de 57 minute şi 28 secunde.

Din cele 6.139 situaţii de urgenţă la care a intervenit efectiv inspectoratul, (exceptând cele 242 – deplasare fără intervenţie, alarmă falsă şi întors din drum ), 1.826 au avut loc în mediul urban, 4.191 în mediul rural şi 122 pe drumurile ce străbat teritoriul judeţului Călăraşi.

 

În ceea ce priveşte intervenţiile la incendii şi incendii de vegetaţie, I.S.U. “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a fost solicitat în cursul anului 2015, să intervină pentru localizarea şi limitarea a 357 intervenţii din totalul de 6.381 al acestei perioade ceea ce reprezintă 5,6% din totalul intervenţiilor.

Din aceste 357 de intervenţii desfăşurate, putem menţiona:

Incendiul din data 08.01.2015, unde a intervenit Garda de Intervenţie Budeşti în cooperare cu SVSU Şoldanu, produs la societatea comercială S.C. Iarbă Verde S.R.L. Şoldanu, la acest incendiu fiind salvate bunuri în valoare de aproximativ 4.000.000 lei, timpul necesar pentru lichidarea consecinţelor evenimentului fiind de 4 ore şi 20 minute;

Incendiul din data 11.02.2015, unde au intervenit echipajele de intervenţie ale Secţiei Dragalina şi ale Detaşamentului Călăraşi, produs la societatea comercială S.C. NIKMAR S.R.L., la acest incendiu fiind salvate bunuri în valoare de aproximativ 500.000 lei, timpul necesar pentru lichidarea consecinţelor evenimentului fiind de 4 ore şi 40 minute;

Incendiul din data de 11.06.2015, unde au intervenit echipajele de intervenţie ale Secţiei Dragalina, produs la un vagon de călători al trenului “Regio-8011”, la acest incendiu fiind salvate bunuri în valoare de 1.000.000 lei, timpul necesar pentru lichidarea consecinţelor evenimentului fiind de 1 oră şi 20 minute;

La un număr de 154 intervenţii pentru stingerea incendiilor şi incendiilor de vegetaţie subunităţile inspectoratului au colaborat cu Serviciile Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă.    

Timpul mediu de răspuns la cele 357 incendii în anul 2015, a fost de 8 minute şi 52 secunde mai mic faţa de media anului trecut de 12 min.şi 43 sec.

Timpul mediu de intervenţie la cele 357 incendii la nivelul inspectoratului în anul 2015, a fost de 44 minute şi 13 de secunde, faţă de 1 oră, 12 minute şi 42 de secunde, reprezentând media din anul 2014 (213 incendii).

Valoarea estimativă a bunurilor salvate la incendii şi incendii de vegetaţie a fost de 34.754.500 lei, adică o medie de 97.351 lei pe intervenţie, cu 32,8% mai mare  decât media de 73.302 lei pe intervenţie din anul 2014, care a însumat 25.582.500 lei la un număr de 349 intervenţii (213 incendii şi 136 incendii vegetaţie).

În ceea ce priveşte pagubele produse la cele 254 intervenţii la incendii au fost în valoare totală de 6.467.177 lei, adică o medie de 25.461 lei pe intervenţie, cu 60,2% mai mare decât media de 15.889 lei la un număr de 213 incendii în anul 2014 cu un total de 3.384.250 lei.

În anul 2015 în urma intervenţiei prompte la incendii au fost salvate 5 persoane adulte, comparativ cu anul 2014 când au fost salvate 6 persoane adulte şi 1 copil. Din păcate statistica a înregistrat şi 11 persoane decedate (10 adulţi şi un copil) şi 5 persoane adulte rănite, în anul trecut fiind înregistrate 3 persoane adulte decedate şi 1 persoană adultă rănită.

În ceea ce priveşte intervenţiile de căutare – salvare, în anul 2015 inspectoratul a fost solicitat să intervină la 7 situaţii unde a fost necesară degajarea/căutarea de persoane în medii acvatice. Din cele 7 intervenţii, 2 au fost pentru căutarea unei persoane adulte pe braţul Borcea în dreptul municipiului Călăraşi, 2 pentru căutarea unei persoane adulte căzute în lac în comuna Ileana şi 3 intervenţii pentru scoaterea la suprafaţă a unor persoane înecate (1 – puț, 1 – lac Căscioarele, 1 – râul Argeș).

Din cele 7 intervenţii, la 4 situaţii de urgenţă forţele de intervenţie ale inspectoratului judeţean au acţionat în cooperare cu echipajele specializate de scafandri ale I.S.U. Bucureşti-Ilfov.

Atenţionările de producere a fenomenelor meteo periculoase nu au rămas fără urmări, personalul operativ din cadrul I.S.U. “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi a fost solicitat să intervină la un număr de 89 inundaţii reprezentând 1,39%  din totalul intervenţiilor, cu 4,7% mai mult decât în anul 2014 când au fost 85 astfel de intervenţii.

             În urma acestor inundaţii s-a evacuat apa dintr-un număr de 97 locuinţe, 653 gospodării cetăţeneşti şi 2 operatori economici, iar bunurile salvate prin intervenţia promptă a serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă au fost în valoare de aproximativ 16.323.000 lei.

            Echipajul pirotehnic a fost în anul precedent, solicitat la 9 intervenţii de asanare muniţie neexplodată, cele mai întâlnite locaţii fiind terenurile cetăţenilor din U.A.T. a comunei Perişoru. Toate muniţia a fost transportată şi depozitată în depozitul special amenajat din incinta Detaşamentului Călăraşi.

            Tot în acest an a fost executată o şedinţă de distrugere a muniţiei rămase neexplodate, personalul specializat efectuând această şedinţă pe un teren pus la dispoziţie de Primăria Modelu.

Numărul intervenţiilor de acordare a asistenţei medicale de urgenţă se ridică la 5.553 intervenţii, reprezentând 87% din total, la 369 de intervenţii echipajele S.M.U.R.D. intervenind în cooperare cu ambulanţele S.A.J. Călăraşi.

Intervenţia S.M.U.R.D. a fost solicitată astfel:

10 pentru descarcerare persoane;

27 pentru asistenţă persoane+descarcerare;

5.516 pentru asistenţă persoane.

Au fost asistate un număr de 5.606 persoane, 5.133 fiind adulţi şi 473 copii. Din cele 5.606 persoane, 26 au fost găsite decedate, iar la un număr de 153 persoane le-au fost efectuate manevrele de resuscitare (20 dintre acestea au răspuns manevrelor de resuscitare). Din cele 26 victime găsite decedate, 11 au fost ca urmare a accidentelor rutiere.

Timpul mediu de răspuns a fost de 7 minute şi 51 secunde, cu 5,61% mai mic decât cel din anul 2014 care a fost de 8 minute şi 19 secunde.

Timpul mediu de intervenţie a fost de 21 minute şi 11 secunde, cu 21,7% mai mic decât în anul 2014, care a fost de 27 minute şi 4 secunde.

Având în analiză acest tip de intervenţii trebuie să nominalizăm intervenţia din data de 09.08.2015 / 01:27, pe Autostrada A2, unde un autocar ce se deplasa pe calea II Constanţa – Bucureşti a părăsit partea carosabilă răsturnându-se pe partea dreaptă, în rigola de pe marginea autostrăzii, rezultând 51 de răniţi şi 2 decedaţi.

În urma analizării situaţiei şi a complexităţii accidentului, Inspectorul şef al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi a hotărât punerea în aplicare a Planului Roşu de intervenţie la nivelul judeţului Călăraşi, începând cu ora 01.43, fiind solicitate la locul intervenţiei forţe de intervenţie aparţinând I.S.U. Ialomiţa şi I.S.U. Bucureşti – Ilfov şi ale Serviciilor Judeţene de Ambulanţă Călăraşi şi Ialomiţa.

În calitate de preşedinte al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, dat fiind faptul că această situaţie de urgenţă a avut o amploare deosebită, la locul intervenţiei a participat şi prefectul  judeţului Călăraşi.

Victimele accidentului au fost preluate de către 25 echipaje de prim ajutor şi o autospecială de transport victime multiple şi transportate către 5 spitale din mun. Bucureşti.

      În vederea asigurării unei pregătiri a personalului operativ în condiţii cât mai apropiate de cele reale, la nivelul subunităţilor de intervenţie s-au organizat şi desfăşurat 84 de exerciţii tactice în obiective cu grad ridicat de risc şi 4 exerciţii tactice de cooperare simulând producerea unor situaţii de urgenţă, 2 în raionul de intervenţie al Detaşamentului Călăraşi şi câte unul în raioanele de intervenţie ale Detaşamentului Olteniţa şi Secţia Dragalina, situaţiile specifice simulate fiind incendii și accidente rutiere cu implicare de substanţe periculoase și/sau radiologice. Exerciţiile au fost executate cu forţe şi mijloace în teren iar pentru rezolvarea situaţiilor tactice simulate au fost implicate echipaje specializate ale I.S.U. Călăraşi, I.J.J. Călăraşi, I.P.J. Călăraşi, S.A.J. Călăraşi şi ale operatorilor economici vizaţi de producerea evenimentelor;

 

Inspecţia de Prevenire, în anul 2015, a executat un număr de  976 controale, comparativ cu anul 2014 când au fost executate 1.565 controale de prevenire, din care 114 controale la localităţi incluzând şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, comparativ cu anul 2014 când au fost executate 97 controale, 614 controale la operatori economici, comparativ cu anul 2014 când au fost executate 997 controale, 193 controale la instituţii, comparativ cu anul 2014 când au fost executate 436 controale (din care, 235 controale la sectiile de votare), 38 controale la obiectivele de investiţii, comparativ cu anul 2014 când au fost executate 27 controale, 11 controale la obiectivele SEVESO, comparativ cu anul 2014 când au fost executate 6 controale, 6 controale la construcţii hidrotehnice, la fel ca în anul precedent.

Scăderea numărului de controale faţă de anul trecut se datorează în primul rând scăderii numărului de inspectori care încadrează Inspecţia de Prevenire cu 3 inspectori şi solicitării concediului de îngrijire copil de către doi inspectori.

Principalele nereguli constatate au fost următoarele:

nu au fost obţinute avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu la începerea lucrărilor de execuţie şi extindere, respectiv dare în folosinţă pentru 23 reţele de alimentare cu apă a localităţilor;

nu au fost obţinute 193 autorizaţii de securitate la incendiu în urma lucrărilor de construire şi/sau modificare efectuate la 193 obiective (41 unităţi învăţământ, 11 institutii publice, 43 societăţi agricole, 10 unităţi de cult, 4 unităţi de cazare, 1 unităţi de îngrijire a sănătăţii şi 83 alte categorii de obiective);

nu au fost respectate cerinţele care au stat la baza emiterii a 8 avize de securitate la incendiu;

din totalul celor 55 localităţi din judeţ, la nivelul a 42 unităţi administrativ-teritoriale este intocmit şi avizat Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale iar la 13 localitati nu s-a realizat întocmirea acestuia ;

nu s-a asigurat întocmirea a 10 planuri de evacuare în caz de situaţii de urgenţă la nivelul localităţilor din judeţ ;

la 17 unităţi administrativ teritoriale nu a fost actualizat Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor.

Constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale

Cu ocazia activităţilor de prevenire desfăşurate, au fost constatate 4.200 deficienţe, 167 fiind soluţionate pe timpul controalelor, toate cele 4.200 deficienţe fiind sancţionate contravenţional cu 3.767 avertismente şi 433 amenzi, în cuantum de 2.027.214 lei şi o sancţiune complementară cu oprirea funcţionării şi utilizării construcţiei până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu. Comparativ cu anul 2014 se constată o scădere cu aproximativ 30 % a numărului de deficienţe constatate de la 6.076 în anul 2014 la 4.200 în anul 2015, o scădere cu 33 % a sancţiunilor contravenţionale cu amendă de la  644 amenzi  în anul 2014, la 433 amenzi  în anul 2015, cuantumul acestora crescând cu 50 % de la 1.347.450 lei în anul 2014, la 2.027.214 lei în anul 2015.

În anul 2015 au fost aplicate 152 sancţiuni contravenţionale cu amendă persoanelor fizice,  din care: 110 administratori, 18 persoane cu atribuţii de conducere, 5 primari, 3 viceprimari, 5 preoţi, 11 alte persoane (proprietari, salariaţi) şi 281 persoanelor juridice, din care: 213 operatorilor economici şi instituţii, 29 unităţi de învăţământ,  33 unităţi administrativ-teritoriale şi 6 parohii.

În anul 2015 cadrele Inspecţiei de Prevenire au întocmit 397 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, care au fost utilizate în aplicarea celor 433 amenzi şi 61 avertismente.

Din totalul de 397 procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor întocmite, 13 au fost atacate în instanţă, din care 4 au primit soluţii favorabile inspectoratului, 2 au fost anulate atât la instanţa de fond cât şi la recurs dar nu pentru vicii de formă iar 7 dosare sunt în prezent pe rolul instanţelor de judecată.

Activităţi de pregătire şi informare preventivă cu populaţia şi salariaţii

În anul 2015 cadrele inspecţiei de prevenire au desfăşurat următoarele activităţi privind informarea preventivă şi pregătirea populaţiei:

– 1840 activităţi de informare preventivă pe diferite teme (în scădere cu 39,60 % faţă de anul 2014, când au fost desfăşurate 3046 activităţi) la care au participat 34564 persoane (în scădere cu 28,25 % faţă de anul anterior, când au fost informate un număr de 48372 persoane);

– 458 exerciţii de intervenţie şi evacuare la operatori economici şi instituţii (în scădere cu 58,21 % faţă de anul 2014, când au fost desfăşurate 1096 exerciţii) la care au participat 2196 salariaţi (în scădere cu 56,25 % faţă de anul anterior, la care au participat 5020 salariaţi);

– 112 exerciţii de evacuare la unităţile de învăţământ, la fel ca în anul 2014, la care au participat 15040 elevi/preşcolari şi cadre didactice/ personal auxiliar (în scădere cu 62,68 % faţă de anul precedent, când au participat 40305 persoane).

Au fost vizate zonele mai defavorizate din localităţi, cu o situaţie materială precară, cu copii lăsaţi în grija bunicilor sau altor persoane şi care nu dispun de mijloace de informare, zone cu bătrâni şi case vechi, precum şi preşcolarii şi elevii tuturor instituţiilor de învăţământ.

În anul 2015 au fost derulate 4 campanii naţionale de informare şi conştientizare a populaţiei, conform ordinelor I.G.S.U., după cum urmează:

– Campania naţională „Nu tremur la cutremur”.

– Campania naţională „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”.

– Campania „R.I.S.C. – Renunţă! Viaţa nu este un joc de noroc”.

– Campania naţională „Vreau să fiu voluntar”.

Totodată cu ocazia Zilei Europene a apelului unic de urgenta 112, Zilei Internaţionale pentru reducerea riscului dezastrelor naturale, săptămâna „Să ştii mai multe, sa fii mai bun”, Zilei Protecţiei Civile din România, Zilei Informării Preventive şi Zilei Pompierilor din România, Zilele de Marţi 13, s-au organizat „Zilele Porţilor Deschise” atât la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă cât şi la subunităţile din cadrul acestuia, fiind prezentate copiilor şi populaţiei tehnica de intervenţie din dotarea inspectoratului precum şi exerciţii demonstrative privind intervenţia în cazul unor situaţii de urgenţă.

Avizare/autorizare/acord

În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 354 cereri privind emiterea avizelor/autorizaţiilor/acordurilor de securitate la incendiiu şi protecţie civilă, comparativ cu 460 cereri  înregistrate în 2014, în scădere cu 4,13%, repartizate după cum urmează:

 Au fost înregistrate 168 cereri pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu comparativ cu anul 2014 când au fost înregistrate 167. Pentru 69 de solicitări au fost  emise avize de securitate la incendiu, comparativ cu anul 2014 când au fost emise 80, în scădere cu 13,75%.  Pentru 99 de solicitări au fost întocmite adrese de respingere în vederea completării şi/sau remedierii deficienţelor constatate, comparativ cu anul 2014 când au fost respinse 87, în creştere cu 13,79%.

              Nu au fost înregistrate solicitări pentru emiterea avizelor de protecţie civilă, cum nu au existat nici în anul 2014.

Au fost înregistrate 116 cereri pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu, comparativ cu anul 2014 când au fost 138 în scădere cu 15,94%. Pentru 48 de solicitări au fost emise autorizaţii de securitate la incendiu comparativ cu anul 2014 când au fost emise 65, în scădere cu 26,15%.   La 68 de solicitări au fost întocmite adrese de respingere în vederea completării şi /sau remedierii deficienţelor constatate la verificarea documentaţiei sau la verificarea în teren efectuată în vederea certificării realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, comparativ cu  anul 2014 când au fost 73, în scădere cu 6,84%.

A fost înregistrată o solicitare pentru emiterea autorizaţiei de protecţie civilă faţă de 2014 când au fost înregistrate 4 solicitări în scădere cu 75%. Nu au fost emise  autorizaţii de protecţie civilă, faţă de anul 2014 când au fost emise 2 autorizaţii şi s-au întocmit 2 adrese de respingere.

Au fost înregistrate 20 de cereri pentru avizarea planurilor urbanistice (PUZ şi PUG) comparativ cu 29 solicitări în 2014 în scădere cu 31,03%. Toate  cele  20 de solicitări  pentru avizarea planurilor urbanistice au fost soluţionate favorabil faţă de 17 în anul 2014 în creştere cu 17,64%

Privind activitatea de emitere de avize şi acorduri, alta decât cea pentru lucrările de construire, au fost analizate şi soluţionate în termenele prevăzute de lege, următoarele documente:

– 4 acorduri pentru jocuri de artificii comparativ cu 1 în anul 2014 în creştere cu 400%;

– 45 transporturi de substanţe periculoase, (s-au stabilit rutele cele mai sigure pentru transportul substanţelor periculoase, luându-se toate măsurile pentru înştiinţarea tuturor instituţiilor implicate în aceste acţiuni) comparativ cu 50 în anul 2014 în scădere cu 10%.

Activitatea de coordonare şi control a serviciilor voluntare si private pentru situaţii de urgenţă

Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă

La nivelul judeţului Călăraşi sunt constituite un număr de 54 servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, dintre care 47 categoria a I-a şi 7 categoria a III-a, ce au în dotare autospeciale de intervenţie.

Din cele 54 de servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă,  7 au în dotare 9 autospeciale pentru stingerea incendiilor, SVSU al comunei Independenţa şi SVSU al oraşului Fundulea au în dotare cate 2 autospeciale dintre acestea  5 sunt înmatriculate (S.V.S.U. Vlad Ţepeş,  S.V.S.U. Lehliu Gară,  S.V.S.U. Gurbăneşti, S.V.S.U. Fundulea) si 4 sunt neinmatriculate (S.V.S.U. Independenţa – 2 autospeciale,  S.V.S.U. Ciocăneşti,  S.V.S.U. Ştefan cel Mare). Dotarea cu autospeciale pentru stingerea incendiilor nu se face avându-se în vedere ca o autospecială de intervenţie să revină la cel mult 2000 de gospodării/locuinţe individuale.

Nu sunt în stare de funcţionare autospecialele din dotarea  S.V.S.U. al localităţii Lehliu Gară, S.V.S.U. al comunei Independenţa – o autospeciala şi S.V.S.U. al comunei Vlad Ţepeş (uzură morală şi fizică ridicată, foarte greu de reparat, din cauza lipsei pieselor şi service-urilor specializate).

            În anul 2015 au fost executate 54 controale tematice la serviciile de urgenta voluntare.

Principalele nereguli constatate în urma controalelor au fost:

– neîncadrarea serviciului voluntar cu personal atestat (şef S.V.S.U.-  la 26 de localităţi),

– nedotarea S.V.S.U. cu mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie şi alte mijloace necesare susţinerii operaţiunilor de intervenţie(la 25 de localităţi),

– neorganizarea şi neexecutarea controlului respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti (la 19 localităţi),

– neasigurarea personalului S.V.S.U. împotriva riscurilor de accident şi de boală ce decurg din natura activităţilor specific desfăşurate pe timpul intervenţiilor (la 6 localităţi)

– neacordarea indemnizaţiilor pentru timpul efectiv de lucru la intervenţii, dar şi necuprinderea în bugetul consiliului local a sumelor necesare pentru funcţionarea în bune condiţii a S.V.S.U. 

Servicii Private pentru Situaţii de Urgenţă

            La nivelul judeţului Călăraşi sunt constituite un număr de 8 servicii private pentru situaţii de urgenţă la nivelul operatorilor economici. De asemenea, 2 operatori economici au întocmite contracte de prestări servicii cu un S.P.S.U. constituit ca societate comercială prestatoare de servicii.

            Privind categoriile serviciilor private, acestea sunt:

– servicii private proprii – 8, pe categorii:

– Categoria I = 2

– Categoria a – II- a = 3

– Categoria a – III- a = 2

– Categoria a – IV- a = 1

– Categoria a –V- a = 0

– servicii private, constituite ca societăţi comerciale 0.

În judeţul Călăraşi funcţionează, cu contracte de prestări servicii, 2 S.P.S.U.-S.C., şi anume: S.C. GEO-STING S.R.L. (în cadrul S.C. SILCOTUB S.A. şi S.C. DONALAM S.R.L.) şi S.C. FALCK FIRE SERVICES S.R.L. (în cadrul S.C. PETROM S.A.-Parc 1 Ileana).

S.C. GEO-STING S.R.L. funcţionează fără avizul privind sectorul de competenţă, ce trebuie emis de I.S.U. Călăraşi.

În anul 2015 au fost executate 7 controale tematice la S.P.S.U., fiind desfăşurate un număr de 7 exerciţii, pe timpul controalelor. Principalele nereguli constatate în urma controalelor efectuate la Serviciile Private pentru Situaţii de Urgenţă au fost:

– Nu a fost obţinut avizul privind sectorul de competenţă – S.C. Geo-Sting S.R.L.

            – Nu s-a asigurat personalul din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă la o societate de asigurări pentru caz de boală profesională, accident ori deces produs în timpul sau din cauza îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin pe timpul intervenţiilor. – S.C. Prio Extracţie S.R.L. şi S.C. Prio Biocombustibil S.R.L.

Pregătirea pentru situaţii de urgenţă (Planul anual de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă)

Activităţi de pregătire organizate de inspectoratul judeţean

În anul 2015 Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi a organizat, prin Inspecţia de Prevenire, următoarele activităţi de pregătire:

convocările semestriale ale şefilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă la care au fost planificate 108 persoane, fiind prezente 80, ceea ce reprezintă un procent de 74,07%;

instructajul anual de pregătire a şefilor Centrelor Operative pentru Situaţii de Urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă şi a cadrelor tehnice  de la nivelul comunelor unde au fost planificate 50 de persoane, participând un număr de 41 persoane – procent participare de 82 %;

convocarea anuală de pregătire şi instructajul trimestrial de pregătire a şefilor Centrelor Operative pentru Situaţii de Urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă şi a cadrelor tehnice de la municipii şi oraşe. A fost înregistrat un procent de participare de 78,57 %, fiind planificate 14 persoane, participând 11 persoane;

convocarea anuală de pregătire a conducătorilor operatorilor economici sursă de risc incluşi in P.A.A.R si  convocarea anuala a şefilor celulelor de urgenţă din cadrul operatorilor economici clasificaţi cu risc conform  H.G. nr.642/2005. La aceste activităţi au fost planificate 21 persoane, de la 18 operatori economici, participând 18 persoane de la 17 operatori economici. La aceste activităţi a fost înregistrat un procent de participare de 85.71%;

cursul de iniţiere în managementul situaţiilor de urgenţă cu preşedinţii Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă de la comune,  organizat la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Barbu Ştirbei al Judeţului Călăraşi începând cu acest an. Au fost planificate 45 persoane, participând 34, procentul de participare fiind de 75,55% ;

convocarea anuală a şefilor serviciilor private pentru situaţii de urgenţă. A fost înregistrat un procent de participare de 88,88 %, participând 8 persoane din 9 planificate;

instruirea anuală a conducătorilor unităţilor de învăţământ la care au participat 93 de persoane din 98 de directori la nivelul judeţului Călăraşi – procent de participare de 94,89%;

instructaj anual de pregătire cu preoţii parohi din judeţul Călăraşi la care au participat 165 de preoţi parohi, procent de participare de 100% ;

Privind procentul de participare la activităţile de pregătire organizate de I.S.U.J., acesta a fost de 84,95% în creştere cu 3,25 procente faţă de anul anterior.

Exerciţii de alarmare publică

În anul 2015, conform Planului anual de pregătire, au fost planificate şi executate 17 exerciţii de alarmare publică la localităţi din tot atâtea planificate, fiind obţinute următoarele calificative: un calificativ Foarte Bun (com. Chiselet), 13 calificative Bun şi 5 Corespunzător.

Concursuri de specialitate:

a) Concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apar viata” – etapa judeţeană.                    La concurs au fost înscrise 14 echipaje de elevi, (8 ciclul gimnazial si 6 ciclul liceal).

b) Concursul cu tematică de protecţie civilă „Cu viaţa mea apăr viata” – etapa interjudeţeană.

            La concurs au fost înscrise 6 echipaje de elevi, (3 ciclul gimnazial si 3 ciclul liceal), câştigătoare ale etapelor judeţene din Călăraşi, Ilfov şi Ialomiţa.

Ciclul gimnazial:

Locul I: Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” jud. Călăraşi

Locul II: Liceul cu Program Sportiv cu cls. I-XII (gimnaziu), com. Clinceni, jud. Ilfov

Locul III: Şcoala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Feteşti, jud. Ialomiţa

Ciclul liceal:

Locul I: Colegiul Naţional „Barbu Ştirbei” Călăraşi

Locul II: Liceul cu Program Sportiv cu cls. I-XII (liceu), com. Clinceni, jud. Ilfov

Locul III: Liceul tehnologic „Areta Teodorescu”, com. Griviţa, jud. Ialomiţa

c) Concursul cercurilor tehnico aplicative de elevi„Prietenii Pompierilor” – etapa judeţeană.

Concursul s-a desfăşurat cu participarea a 10 echipaje mixte;

d) Concursurile profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă – etapa judeţeană. La concurs au participat 4 echipe ale serviciilor voluntare si 5 echipe ale serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

In urma desfasurarii etapei interjudetene a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, ce a avut loc la Galaţi, echipa reprezentativa a S.C. SAINT GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L. s-a calificat la etapa naţională unde s-a clasat pe locul V.

Activităţi preventive sezoniere şi activităţi de prevenire ordonate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă

Cu ocazia campaniei de recoltare a cerealelor păioase şi a Protocolului de colaborare privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente, cadrele Inspecţiei de Prevenire au executat un număr de 155 controale la societăţile agricole, constatând 586 nereguli, din care 35 au fost soluţionate pe timpul controalelor, 484 au fost sancţionate cu avertisment şi 102 au fost sancţionate cu amendă, în cuantum de total de 298.602 lei.

În urma analizării cauzelor probabile de incendiu de mirişti şi vegetaţie uscată, dar şi a pagubelor rezultate, au fost aplicate un număr de 12 sancţiuni contravenţionale cu amendă în cuantum total de 53.500 lei utilizatorilor de terenuri agricole la care s-a constatat nerespectarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor. Cu ocazia activităţilor de prevenire executate în teren, în acest an au fost identificaţi 8 utilizatori de terenuri persoane fizice care incendiau miriştile, fiind sancţionaţi contravenţional cu un avertiment scris şi 7 amenzi în cuantum total de 55.000 lei.

Au mai fost executate controale la 71 unităţi de cult, fiind constatate 194 deficienţe, din care 183 au fost sancţionate cu avertisment verbal, 3 cu avertisment scris, iar 8 cu amendă în cuantum total de 26.501 lei.

În anul 2015 au fost executate activităţi de control la 6 unităţi de profil, şi anume: 2 unităţi de prelucrare a lemnului, 2 depozite de lemn şi 2 unităţi de silvicultură.

În conformitate cu Ordinul Inspectorului General nr. 156885 din 04.11.2015 privind desfăşurarea de activităţi preventive inopinate la cluburi, baruri, discoteci, săli cinematograf, spectacole, mall-uri, Inspecţia de Prevenire a executat controale inopinate la 83 de obiective, fiind constatate 393 nereguli, din care 10 au fost soluţionate pe timpul controlului, 341 sancţionate cu avertisment şi 52 cu amendă în cuantum total de 705002 lei.  În urma controalelor executate s-a constatat că 33 de obiective nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu. Pentru încălcarea gravă a cerinţei de securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi a fost aplicată şi o sancţiune contravenţională complementară constând în oprirea funcţionării ori utilizării construcţiilor sau amenajărilor.

Audit de supraveghere

În anul 2015, în evidenţa Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Barbu Stirbei” al Judeţului Calarasi, s-au aflat înregistrate 22 societăţi comerciale cu sediu în zona de competenţă, autorizate pentru a execută activităţi de prestări de servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor. Celor 22 societăţi comerciale le-au fost eliberate 38 autorizaţii pentru diferite domenii de activitate privind prestările de servicii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Pe parcursul anului au fost desfăşurate 20 activităţi de audit de supraveghere la 11 societăţi comerciale, iar urmare a activităţilor de supraveghere desfăşurate, Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă a emis 4 rapoarte de suspendare a activităţii pentru tot atâtea domenii de activitate la 4 societăţi comerciale, ca urmare a deficienţelor constatate de auditori.

Analiza obiectivelor SEVESO din judeţul Călăraşi

În evidenţele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, 11 operatori economici sunt încadraţi în prevederile H.G.R. nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

În anul 2015 au fost planificate şi executate inspecţii comune ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi, Garzii Naţionale de Mediu – Comisariatul Judeţean Călăraşi şi Agenţiei pentru Protecţia Mediului Călăraşi la toate obiectivele încadrate SEVESO. În urma inspecţiilor s-a constatat faptul ca operatorii economici au realizat toate măsurile stabilite la inspecţiile anterioare (din anul 2014), în anul în curs fiindu-le stabilite un număr 23 de măsuri.

Asistenţă tehnică de specialitate

            În anul 2015 au fost înregistrate un număr de 163 solicitări privind acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, din care 88 la Compartimentul Avizare Autorizare, 64 în registrul de corespondenţă repartizat Inspecţiei de Prevenire, iar 11 în registrul de audienţă al inspectoratului, în ceea ce priveste:

Elaborarea actelor de autoritate si documentelor specifice activităţii de apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă la nivelul organelor administraţiei publice locale, instituţiilor şi operatorilor economici;

Proiectarea, executarea şi recepţia obiectivelor de investiţii şi pentru realizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;

Aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor;

Comparativ cu anul 2014 s-a înregistrat o creştere cu 126 % a numărului de solicitări privind acordarea asistenţei tehnice de specialitate de la 72 la 163, în anul 2015.

 

 

IV. COOPERAREA INTERINSTITUŢIONALĂ

 

Pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă, unitatea a cooperat foarte bine cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne din judeţ, respectiv poliţia, jandarmeria şi poliţia de frontieră.

În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, pentru asigurarea unui management eficient al situaţiilor de urgenţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi este parte într-un număr de 37 de planuri comune de intervenţie,de cooperare, protocoale etc.

            În vederea asigurării unui timp de răspuns cât mai redus în zonele judeţului necuprinse în raioanele de intervenţie ale subunităţilor inspectoratului, (oraşul Fundulea, com. Belciugatele) a fost semnat  Planul de intervenţie comună între I.S.U. “Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi şi I.S.U. “Dealu Spirii” Bucureşti-Ilfov, precum şi planul de intervenţie comună cu I.S.U. “Barbu Catargiu” al judeţului Ialomiţa pentru asigurarea intervenţiei în anumite zone din judeţul Ialomiţa de echipajele ISU Călăraşi.

            Este de evidenţiat faptul că, asigurarea funcţiilor de sprijin şi a secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, s-a realizat în condiţii optime prin cooperarea cu Căpitănia porturilor Călăraşi şi Olteniţa, pentru situaţiile de urgenţă create pe Dunăre, cu SGA Călăraşi pentru inundaţii, Serviciul Judeţean de Ambulanţă pentru acordarea primului ajutor în faza prespitalicească, cu Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda de Mediu pentru poluări, accidente chimice, urgenţe radiologice şi accidente nucleare.

            În vederea asigurării protecţiei populaţiei cât şi a personalului propriu pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă s-au semnat protocoale de colaborare cu ENEL şi Distrigaz.

           

V. ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

 

            În vederea îmbunătăţirii dotării cu tehnică de intervenţie Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi a fost beneficiar în proiectul “Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, în regiunea Sud-Muntenia” reuşindu-se dotarea cu o autofreză de zăpadă.

 În urma achiziţiilor efectuate de IGSU unităţii noastre i-au fost repartizate: 4 autovehicule Dacia Duster, 1 A.T.P.M.V.,  2 autovehicule Dacia Logan, 1 autospecială de intervenţie cu apă şi spumă de 5000L, 3 ambarcaţiuni de intervenţie, 1ambarcaţiune de intervenţie şi salvare pentru scafandri, 1 motopompă de capacitate mare, 2 peridocuri transport ambarcaţiuni şi 1 autospecială pentru intervenţie a scafandrilor.

            Doresc sa multumesc pe această cale Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru sprijinul acordat, în parteneriat cu care am reuşit depunerea în vederea evaluării a două proiecte pe Programul transfrontalier Romania – Bulgaria, proiecte care sa asigure modernizarea monitorizării situaţiilor de urgenţă şi a dotării echipajelor cu tehnică modernă de intervenţie.

 

         

                             Recrutare candidaţi pentru instituţiile militare al M.A.I.

Au fost recrutati un numar de 16 candidati, iar după susţinerea examenelor la instituţiile de învăţământ ale M.A.I. a fost declarat admis, un singur candidat la Facultatea de Pompieri, căruia i s-a întocmit dosarul conform prevederilor legale în vigoare.

          Starea şi practica disciplinară

În anul 2015 au fost acordate 264 recompense cadrelor militare şi salariaţilor civili, faţă de 564, acordate in anul anterior.

Din sancţiunile aplicate cadrelor în anul 2015 un număr de 5 sancţiuni au fost radiate conform Regulamentului disciplinei militare.

 

 

Educaţie fizică – au fost evaluate 538 de cadre dintr-un total de 572 calificativele în general fiind bune şi foarte bune.

 

Pe linia muncii de tradiţii, educaţie, asistenţă religioasă, cultură şi sport

În anul 2015 sportivii lotului reprezentativ al I.S.U.J. Călăraşi, care participă la concursurile serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă, au ocupat locul I la faza zonală şi locul I la faza finală.

Competiţia finală s-a desfăşurat în mun.Timişoara, echipa noastră a ocupat locul I în clasamentul general, locul I la Scara de fereastră şi locul I la Pista cu obstacole pe 100 m.

Plt adj.STOICIU IONUŢ a ocupat locul I la Scara de fereastră individual, stabilind un nou record naţional cu timpul de 13,36 sec şi locul I la Pista cu obstacole pe 100 m individual stabilind un nou record naţional cu timpul de 15,89 sec.

     În luna septembrie, doi sportivi din cadrul unităţii noastre, plt.adj.Stoiciu Ionuţ şi plt.maj.Dinu Nicusor, au fost selecţionaţi să facă parte din lotul  IGSU şi au participat la Competiţia internaţională a pompierilor ,,Odessos 2015” în Varna – Bulgaria. Lotul s-a situat pe locul III iar plt.adj.Stoiciu Ionuţ a ocupat locul II la proba Pista cu obstacole pe 100 m indivdual.  

În urma demersurilor făcute la Ministerul Afacerilor Interne , în anul 2015, a fost aprobat însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Barbu Ştirbei”al Judeţului Călăraşi din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. în conformitate cu Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr.86 din 31 iulie 2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr.490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial nr. 601 din 10 august 2015

Tot anul acesta a fost aprobată, de Comisia de Însemne heraldice a Ministerului Afacerilor Interne, propunerea noastră privind stabilirea ca Zi Aniversară a I.S.U. Călăraşi data de 1 APRILIE.

 

Analiza stării de sănătate a personalului

Cabinetul Medical judeţean Călăraşi a acordat personalului un număr de 980 consultaţii şi 1824 zile de ITM., comparativ cu 1143 consultaţii şi 1409  zile de I.T.M, în anul 2014.

Cazuri noi de îmbolnăvire 162, având 36 cadre internate în spital cu 188 zile de spitalizare şi 455 zile postspitalizare, faţă de 190 cazuri noi de îmbolnăvire, având 35 cadre internate în spital cu 192 zile de spitalizare şi 457 zile postspitalizare, în anul 2014.

 

Compartimentul Prevenirea Riscurilor Profesionale şi

Protecţia Lucrătorilor

 

Securitate şi sănătate în muncă

În anul 2015, activitatea compartimentului s-a desfăşurat conform prevederilor OMAI 32/2014, Legii 319/2006 şi ale HG 1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare, sub directa coordonare a şefului biroului resurse umane.

În perioada supusă analizei, s-au înregistrat 3 accidente de muncă din care a rezultat decesul unui subofiţer şi  ranirea a altor 3 cadre, comparative cu un accident de muncă în 2014 soldat cu vătămarea unei persoane.

             În anul 2015 a fost alocată suma de 4578 lei pentru combaterea efectelor temperaturilor extreme (caniculare), prin achiziţionarea de apă minerală, în conformitate cu prevederile  OUG nr. 99 din 29 iunie 2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca.

                                                

VI.2. Utilizarea resurselor financiare

 

Creditele puse la dispoziţia unităţii noastre in 2015,  au fost utilizate în procent de 99,99 %, după cum urmează:

Cap. 61.05.00                                                               31.679.258 lei

Titlul I – ”Cheltuieli de personal"                     29.949.958  lei;

Titlul II  "Cheltuieli materiale"                              1.459.480 lei;

Comparativ cu anul 2014 situaţia creditelor deschise şi utilizate in 2015, se prezintă conform tabelului de mai jos:

                                                                                                                          – lei-

CLASIFICAŢIA

BUGETARĂ

BUGET APROBAT

2015

 

CREDITE UTILIZATE

% DE REALIZARE 2015

COMPARATIV CU 2014

2014

2015

CAP. 61.05.00

31.471.400

28.517.000

31.469.999

110,36

Titlul I – Cheltuieli de personal

29.950.800

27.390.600

29.949.958

109,34

Titlul II – Bunuri şi servicii

1.459.600

1.126.400

1.459.480

129,57

Titlul XIII – Active nefinanciare

61.000

60.561

 

Ponderea cea mai mare in totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii o detin, atat in 2014 cat si in 2015 urmatoarele categorii de cheltuieli: carburanti, incalzit, iluminat, piese de schimb, reparatii curente, apa, canal, salubritate.

Avand in vedere totalul cheltuielilor unitatii ponderea cea mai mare o detin cheltuielile cu personalul 95,17 % fata de cheltuielile cu bunuri si servicii 4,83  %.

 

SITUATIA DATORIILOR FATA DE FURNIZORI SI PERSONALUL UNITATII

La data de 31.12.2015 ne inregistram cu facturi neachitate in valoare de 25.556,91 lei, fata de 220.048,28 lei la 31.12.2014, o reducere semnificativa a datoriilor datorata deschiderilor de fonduri bugetare care au acoperit solicitarile noastre pana la sfarsitul anului 2015.

La data  de 31.12.2015 ne inregistram cu urmatoarele datorii fata de personalul unitatii 9360 lei:

diurna in misiuni: 1.360 lei

transport, cazare in co : 8.000 lei

fata de  9.343,80 lei la 31.12.2014.

 

                    VI.3 Asigurarea resurselor logistice

 

Asigurarea tehnică de autovehicule a unităţii, în acest an s-a avut în vedere realizarea tuturor activităţilor planificate şi luarea măsurilor necesare pentru menţinerea autovehiculelor unităţii în stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice.         

            Autovehiculele din dotarea unităţii sunt alocate în proporţie de 75% pentru executarea de activităţi operative. Pentru activităţi logistice şi de suport, sunt alocate autovehicule în proporţie de 25%.

Gradul de înzestrare cu autovehicule, în raport cu prevederile tabelei de înzestrare este în procent de 58%.

În anul 2015, autovehiculele din parcul auto al unităţii au efectuat un rulaj total de 334.206 km şi 4.272 ore funcţionare în sarcină.

Cele mai mari ponderi privind rulajul au avut autospecialele care deservesc serviciile SMURD 206.378 km, autoturismele de serviciu 41.118 km, autospecialele pentru control tehnic de prevenire a incendiilor 29.970 km şi autospecialele de stins incendii cu apă şi spumă 26.241 km.

            Întreţinerea autovehiculelor s-a efectuat în conformitate cu prevederile O.M.A.I. nr. 599/2008, respectiv O.C.C.P.M. nr. 1337/1998, fiind respectate termenele de efectuare a reviziilor tehnice la toate autovehiculele şi motoagregatele din dotarea unităţii.

 

 

Situaţia privind efectuarea reviziilor tehnice la autovehicule şi motoutilaje defalcată pe luni se prezintă astfel:

Revizii

RT intervenţie

RT transport

TOTAL

Număr

192

57

249

Situaţia statistică a cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiilor la autovehicule se prezintă astfel:

– Costul pieselor de schimb, reparaţiilor şi a consumabilelor achiziţionate a fost de 236.993 lei, pentru un parc de 68 autovehicule, ceea ce înseamnă o medie de 3.485 lei/auto/an, iar în raport cu kilometri efectuaţi (334.206 km) o medie de 0,71 lei/km/an.

            În anul 2015 unitatea noastră a executat lucrări de reparaţii curente la tehnica din dotare atât prin mijloace proprii, cât şi în ateliere specializate şi BRTI Dragalina.

În anul 2015 durata de imobilizare a autovehiculelor a fost următoarea:

ambulanţe = 34 h/auto (20 ambulanţe)

celelalte autospeciale = 11 h/auto (23 autovehicule)

Timpul mediu de imobilizare este de 22 h/auto.

Intervenţia la nivelul subunităţilor nu a avut de suferit deoarece au fost introduse în intervenţie autospecialele din rezervă.

În momentul de faţă, vechimea medie a parcului auto al unităţii este de 12 ani. (datorită noilor autospeciale şi autovehicule primite în ultimii 4 ani)

 

            Consumul de carburanţi, lubrifianţi şi substanţe de stingere:

În anul 2015 consumul de benzină a crescut cu 4,98 % faţă de 2014, iar cel de motorină a crescut cu 26,27 %,

Situaţia privind consumul de carburanţi în anul 2015 comparativ cu anul 2014 se prezintă astfel:

 

Consum

Carburanţi

-litri-

Benzină

Motorină

An 2014

5.860

58.949

 An 2015

6.152

74.432

Procent

 + 4,98%

+ 26,27%

 

Menţionez că din totalul de 74.432 litri motorină consumaţi în anul 2015,  cantitatea de 8.790 litri motorină a fost consumată numai de motopompe la intervenţiile din zonele inundate din judeţul Călăraşi în perioada ianuarie-iunie 2015.

            Consumul de carburanţi şi lubrifianţi a fost monitorizat şi în acest an, nefiind constate diferenţe la inventariere.

                    Supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor sub presiune

În conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008 şi ale PT CR4/2009, unitatea deţine autorizaţie ISCIR pentru activitatea de supraveghere tehnică la umplere butelii pentru gaze comprimate. În conformitate cu prevederile legale, a fost verificată instalaţia de gaze naturale de la Detaşamentul de pompieri Olteniţa iar la sediul inspectoratului a fost efectuată revizia instalaţiei de gaze. Tot la instalaţia de gaze de la sediu au fost montate 2 sisteme de detecţie gaze naturale (bucătărie şi garaj).

Toate cele 4 cazane de apă caldă funcţionale în spaţiile unităţii deţin autorizaţii ISCIR şi au verificările tehnice periodice în termen.

 

 

 

 

 

Compartimentul Administrativ:

În cadrul sectorului Administrarea Patrimoniului Imobiliar, au fost executate lucrări de reparaţii la construcţiile imobilelor unităţii. Aceste lucrări au fost executate în regie proprie.

În urma procedurii de achiziţie prin cumpărare directă, la Detaşamentul Olteniţa, a fost schimbat furnizorul de gaze naturale, respectiv GDF SUEZ ENERGY, cu o oferta de 121,06 lei /MWH, obţinându – se o economie de 32,57 lei/mwh.

La sediul inspectoratului a rămas acelaşi furnizor (GDF SUEZ), cu o ofertă de 122,37 lei/mwh, obţinându – se o economie de 25,81 lei/mwh.

În urma participării la licitaţie pe ringul energiei electrice din cadrul Bursei Române de Mărfuri, a fost stabilit ca furnizor de energie electrică pentru 2016 – SC RDS&RCS, cu o ofertă financiară de 153 lei MWh, obţinându – se o economie de 25 lei/mwh.

 

Sector echipament

În luna februarie au fost achitate drepturile de echipament restante 2014, în valoare de 117.046 lei.

            În anul 2015 unitatea noastră a primit de la IGSU echipament in valoare de 49.445,86 lei, ce a fost  distribuit. Lunar au fost achitate din drepturile de echipament aferente anului 2015, în valoare de 1.579.416 lei. Nu avem drepturi de echipament restante pentru 2016.

 

 Sector alimente

             Pentru hrănirea câinelui de serviciu a fost alocată suma de 1.873,21 lei, reprezentând 133 kg hrană uscată iar pentru medicamentaţie 980 lei, constând în vaccinuri, antibiotice şi vitamine. În trim I 2015 au fost primite prin transfer fără plată de la ISU Constanţa hrană uscată în valoare de 290,60 şi medicamente în sumă de 193,91 lei.

 

Achiziţii Publice

Activitatea de achiziţii publice s–a concentrat pe realizarea „Programului anual al achiziţiilor”, precum şi a actualizării acestuia, în funcţie de bugetul pe 2015 şi de rectificările bugetare aprobate pe parcursul anului, respectiv pe aplicarea procedurilor de achiziţie publică de la iniţierea acestora şi până la încheierea contractelor de achiziţie publică, conform legislaţiei în vigoare,

În 2015 au fost întocmite documentaţiile de atribuire pentru 2 proceduri de achiziţii:

în luna iulie a fost atribuit prin cerere de ofertă acordul cadru furnizare motorină, în valoare de 592.899,42 lei. Pe baza acestuia au fost încheiate 2 contracte subsecvente de furnizare în valoare de 309. 000 lei.

în luna decembrie în urma participării pe ringul bursier, din cadrul BRM Bucureşti, a fost încheiat contractul de furnizare energie electrică pentru 2016, în valoare de 110.823 lei

În cadrul derulării procedurilor şi a procesului de atribuire nu au fost depuse contestaţii.

 

În baza acordurilor cadru încheiate de către MAI, au fost încheiate contracte subsecvente, după cum urmează:

Servicii telefonie mobilă cu ORANGE ROMÂNIA;

Servicii telefonie fixă cu TELEKOM;

Furnizare semnătură digitală cu CERTSIGN;

Servicii de protecţie informatică antivirus şi antimalware cu SC AGER BUSINESS TECH SRL.

 

În vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţilor unităţii, au fost demarate un număr de 840 achiziţii directe, din care 737 pentru produse şi 103 pentru servicii în valoare de 750.073 lei. Din acestea, prin intermediul SEAP au fost achiziţionate bunuri şi servicii în valoare de 631.549 lei, reprezentând 83,09 %, din totalul achiziţiilor.

 

Comparativ cu anul 2014, situaţia deschiderilor bugetare se prezintă astfel:

 

Denumire

Credite deschise 2014

Credite deschise 2015

% 2015 faţă de 2014

TOTAL TITLUL II

1.086.196,29

1.409.080,49

+ 29,72

 

În  2015, deschiderile bugetare au fost cu 29,72 % mai mari faţă de perioada similară a anului 2014.

Valoarea achiziţiilor este de 99,99 % din programul anual al achiziţiilor pe anul 2015.

Prin grija consiliului Judeţean, ca urmare a fondurilor alocate prin bugetul aprobat, unitatea noastră a primit bunuri materiale în valoare totală 56.617,73 lei, astfel:

hârtie şi imprimate tipizate  – 10.139,34

materiale de curăţenie – 7.999,2 lei

consumabile  şi piese pentru sectorul informatic – 24.501,69 lei

materiale cazarmare – 25977,1 lei

 

 VI.4 Comunicaţii şi Informatică

 

La nivelul unităţii se poate remarca o îmbunătăţire a dotării cu tehnică de comunicaţii şi informatică la un nivel de 78% comparativ cu anul 2014 când asigurarea tehnicii era la un nivel de56%, acest procent datorându-se faptului ca unitatea noastră a fost înzestrată în luna decembrie 2015 cu un numar de 153 statii radio SEPURA de catre IGSU.

Subunităţile unde acoperirea radio tetra este deficitară la nivel de terminal portabil sunt:

Secţia de Pompieri Lehliu;

Garda de intervenţie Budeşti;

Garda de intervenţie Borcea.

Pentru asigurarea unei legături radio optime, în anul 2015 s-au  montat câte două terminale tetra fixe  în toate dispeceratele ISU Călăraşi, nereguli privind semnalul TETRA constatându-se la Secţia de Pompieri Dragalina şi Secţia de Pompieri Lehliu.

  Legăturile radio cu eşalonul superior se realizează prin reţeaua de comunicaţii tetra prezentă la dispeceratul unităţii prin canalele de cooperare dar şi prin reţeaua radio U.S. în modul de lucru fonie de către subofiţerii operativi din cadrul dispeceratului.

Documentele operative ce stau la baza organizării comunicaţiilor au fost actualizate în conformitate cu dispoziţiile eşalonului superior.

Comparativ cu anul 2014 situaţia comunicaţiilor de date între comanda inspectoratului şi comanda subunităţilor s-a îmbunătăţit semnificativ astfel că la momentul actual reţeaua de  comunicaţii de date RCVD a M.A.I. este prezentă la toate subunităţile permiţând accesul personalului atât la serviciul de poştă electronică cât şi accesul la aplicaţiile M.A.I. (aplicaţie legislativă – INTRALEGIS, baze de date – ex: APOLLO).

În ceea ce priveşte schimbul de date cu Secţia de Pompieri Dragalina, din trimestrul IV 2015, acesta se realizeaza prin RCVD MAI, nemaifiind nevoie de linie închiriată punct la punct cu Telekom, această linie neregăsindu-se în contractul de telefonie fixă pe anul 2016.

Informaţiile ce se vehiculează în reţeaua de date RCVD au nivelul de clasificare NESECRET iar în acest sens nu s-au constatat încălcări ale normelor INFOSEC.

In anul 2015 a fost incheiat un contract subsecvent de prestări servicii cu AGER BUSSINESS TECH S.A acestia asigurandu-ne suport tehnic in ceea ce priveste protectia antivirus (licenta kaspersky pe toate statiile de lucru din cadrul inspectoratului).

Acreditarea Sistemelor Informatice şi de Comunicaţii se află în sarcina compartimentului astfel că, în anul 2015 au fost acreditate SIC_CALARASI_L1_SSv, (reţeaua LAN Secret de Serviciu din cadrul inspectoratului) şi SIC_SMEC.MAI_ISU.CL urmând a fi reacreditate şi SIC_CL_L2_SSV_V2, SIC_CL_L3_SSV_V2 si SIC_CL_L4_SV_V2. În anul 2015, s-au efectuat controale pe linie de INFOSEC atât la sediul inspectoratului cât şi la subunităţi neconstatându-se nereguli.

 

VI.5 Structura de securitate

           Si-a desfăşurat activitatea atingând obiectivele propuse la începutul anului iar indicatorul calitativ care ne arată că  obiectivele au fost atinse il constituie faptul ca in anul 2015 nu am inregistrat nici un incident de securitate.

 

            VI.6 Secretariat şi documente clasificate

                 In  anul 2015 activitatea pe linie de SECRETARIAT  SI DOCUMENTE CLASIFICATE  a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu actele normative specifice in vigoare.

Conform numerelor de inregistrare repartizate de catre I.G.S.U. la inceputul anului au fost inregistrate in cadrul Compartimentului un numar de 12908 documente

Au fost primite si eliberate un numar de 423 documente referitoare la emiterea avizelor/ autorizatiilor de securitate la incendiu.

Au fost trimise prin posta militara, conform borderourilor, un numar de 254 plicuri cu caracter neclasificat,  58 cu caracter clasificat si un numar de  172 plicuri cu posta civila.

Au fost scoase din arhiva un numar de 16 dosare in vederea consultarii.

 

            VI.7 Juridic şi contencios

 I. Activitatea compartimentului juridic în materie litigioasă

În anul 2015 s-au aflat în lucru, la nivelul compartimentului juridic şi contencios un număr de  17  dosare, din care:

13 plângeri contravenţionale;

1 cerere în conformitate cu procedura cu privire la cererile cu valoare redusă

1 actiune în contencios administrativ

2 plângeri penale.

Din cele 13 plângeri contravenţionale s-au pronunţat urmăoarele soluţii:

-7 soluţii favorabile unitatii, din care: 4 soluţii de respingere a plangerilor şi 3 soluţii de admitere in parte

– 2 soluţii nefavorabile unităţii , de admitere a plângerii şi de anulare a proceselor-verbale de contravenţie

-5 plângeri sunt în curs de soluţionare

            Menţionăm, totodată că, în anul 2015,  s-a solutionat definitiv şi irevocabil la Curtea de Apel Bucuresti sectia contencios administrativ si fiscal, ultimul dosar avand ca obiect anularea actului administrativ de trecere in rezerva a numitului Dragomir N Valentin Radu, ca urmare a reorganizarii institutionale din anul 2011.

          

Din procesele soluţionate favorabil unităţii, în materia plângerilor contraventionale s-a recuperat în instanţă suma totală de 16.001 lei.                             

 

II. Activitatea compartimentului juridic pe linie de achiziţii publice şi contracte:

Activitatea compartimentului juridic-contencios în ceea ce priveşte achiziţiile publice derulate de către unitate, în anul2015, s-a circumscris în mod prioritar avizării pentru legalitate a unui număr de 56 de  contracte şi acte adiţionale.

 Situaţia statistică a proceselor-verbale de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor trimise spre executare silită către organe fiscale competente, în anul 2015 este următoarea:

Numarul total de procese verbale de constatare şi de sancţionare a contravenţiilor trimise spre executare silita, a fost de  149.

Activitatea compartimentului juridic pe linia activităţii de resurse umane:

În anul 2015, au fost avizate pentru legalitate 154 de ordine (73 ordine cu caracter nesecret si 81 ordine cu caracter secret de serviciu) ale inspectorului şef.

De asemenea, au fost au fost întocmite 20 de adrese de răspuns la notificările de achitare a debitelor sau la cererile de înfiinţare a popririi, emise de diferite instituţii de credit/bancare, pe numele debitorilor – angajaţi ai unităţii.

S-au înregistrat 31 solicitări venite din partea diferitelor instituţii de credit bancare sau societăţi de recuperare creanţe prin intermediul executorilor judecătoreşti de înfiinţare a popririi asupra veniturilor salariale ale debitorilor – angajaţi ai unităţii.

            S-au formulat 12 puncte de vedere la solicitările inspectorului şef sau ale şefilor compartimentelor/birourilor/serviciilor din cadrul inspectoratului.

Consilierul juridic a aplicat viza de legalitate pe procesele-verbale de inventariere întocmite de comisiile de inventariere, precum şi pe listele cu propunerile de casare şi declasare a bunurilor propuse în acest sens.

In anul 2015, în perioada martie-aprilie, compartimentul juridic a fost supus unui control de audit public intern din partea Directiei de audit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, concluziile controlului fiind unele predominant pozitive.

În anul 2015 s-a asigurat, prin cumul de funcţii, în urma ordinului inspectorului general al IGSU, timp de aproximativ 1 luna, asistenţă, consultantă şi reprezentare juridică şi pentru Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „Vlasca” al jud. Giurgiu.

 

VII.  Managementul comunicării

 

Comunicarea are ca obiectiv specific asigurarea transparenţei inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă în mass media centrală şi locală şi a sprijinului reprezentanţilor acestora în activitatea lor de informare, documentare şi interpretare a datelor cunoscute despre activitatea unităţii şi despre măsurile luate în domeniul de interes.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2015, în activitatea Compartimentului Informare şi Relaţii Publice din cadrul I.S.U. Călăraşi s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea şi consolidarea relaţiei cu mass media locală şi centrală, acest lucru reflectându-se şi în numărul de materiale apărute în presă, cu aproximativ 10 % mai mult decât în 2014. Creşterea semnificativă a materialelor publicate în anul 2015 fiind în bună măsură datorată și dezvoltării accentuate a jurnalismului on-line, care câștigă teren în piața mass media locală şi naţională.

       În ceea ce priveşte mediatizarea unor evenimente şi a activităţilor specifice intervenţiilor, în această perioadă au fost publicate 270 de materiale în presa scrisă şi 380 pe presa on-line, 180 de materiale prin posturile locale de radio şi 42 de materiale la postul local TV, cât şi 27 de materiale pe posturile naţionale (televiziunile naţionale, fiind, în general interesate de evenimentele de mai mare amploare, cum ar fi inundaţiile, accidentele rutiere grave, intervențiile desfășurate în condiții de viscol şi incendiile în urma cărora au fost înregistrate victime).

           Pe parcursul acestei perioade au fost emise de către Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 264 de buletine informative referitoare la intervenţiile subunităţilor, aplicaţii de cooperare, campanii de informare preventivă şi alte activităţi organizate de unitate sau la care a participat activ inspectoratul.

          Au fost redactate materiale cu privire la desfăşurarea concursurilor tehnico aplicative cu elevii, „Prietenii pompierilor” şi „Cu viaţa mea apăr viaţa”, au fost elaborate şi date publicităţii materiale privind desfăşurarea concursurilor Serviciilor Voluntare şi Private pentru Situaţii de Urgenţă, cât şi desigur o serie de articole care au urmărit pas cu pas derularea Concursurilor Serviciilor Profesioniste pentru Situaţii de Urgenţă (etapa interjudeţeană şi etapa finală, cea naţională, care s-a desfăşurat la Timişoara, unde echipa noastră a obţinut locul întâi. 

          În ceea ce privesc intervenţiile pompierilor profesionişti călărăşeni au fost mediatizate toate intervenţiile şi evenimentele organizate sau la care a participat unitatea noastră, dovedind astfel o transparenţă totală faţă de mass media locală şi centrală şi implicit faţă de societatea civilă, în ansamblul său. Permanent s-au menţinut relaţiile de colaborare cu reprezentanţii mass-media şi cu instituţiile judeţene şi locale, observându-se faptul că şi în anul 2015 indicele de vizibilitate al I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi s-a menţinut în cotele obişnuite în mass-media, la un nivel ridicat, polarizarea materialelor apărute în presă fiind clar pozitivă.       

 

INSPECTOR ŞEF

AL INSPECTORATULUI PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

„BARBU ŞTIRBEI” AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

Colonel POPA DANIEL GHEORGHE

Bilant ISU CalarasiBilant ISU Calarasi1Bilant ISU Calarasi2Bilant ISU Calarasi3

Comentariile sunt inchise.