EVALUAREA ACTIVITĂŢII JANDARMERIEI CĂLĂRAŞI

Media 6:51 pm - 21 ianuarie, 2016 Comentariile sunt închise pentru EVALUAREA ACTIVITĂŢII JANDARMERIEI CĂLĂRAŞI

Astăzi, 21 ianuarie a.c., la Sala „Barbu Ştirbei” a Centrului Cultural Judeţean Călăraşi, a avut loc „Evaluarea activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Călăraşi în anul 2015”.

La această activitate, au participat prefectul judeţului Călăraşi – George IACOB, adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Române – domnul colonel dr. ing. Ion PELIGRAD, primarul municipiului Călărași – domnul Daniel Ștefan DRĂGULIN, şefii structurilor şi unităţilor cu care Jandarmeria Călăraşi cooperează pentru îndeplinirea misiunilor specifice şi efective ale unităţii.

La începutul prezentării, domnul colonel Pavel VIZITIU, inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Călăraşi, a menţionat direcţiile de acţiune stabilite pentru anul 2015, care au urmărit: creşterea gradului de siguranţă al cetăţeanului, prin întrebuinţarea eficientă a structurilor de ordine publică în zonele de competenţă; monitorizarea situaţiei operative în vederea alocării oportune şi eficiente a resurselor pentru soluţionarea evenimentelor; scăderea timpului de reacţie a structurilor de intervenţie; creşterea capacităţii de răspuns a unităţii în situaţii de urgenţă civilă; acordarea, la termen, a drepturilor de personal cuvenite; intensificarea eforturilor pentru asigurarea climatului de muncă bazat pe relaţii regulamentare, întărirea şi menţinerea ordinii interioare şi a disciplinei militare, asigurarea condiţiilor optime de muncă şi prevenirea evenimentelor negative şi a faptelor de corupţie; îmbunătăţirea cooperării cu principalele instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice; asigurarea suportului logistic necesar îndeplinirii misiunilor specifice; consolidarea imaginii pozitive dobândite în rândul comunităţii locale.

În perioada supusă analizei, structurile de ordine publică ale Jandarmeriei Călăraşi au executat 3788misiuni. A fost asigurată ordinea publică la 297 întruniri şi manifestaţii publice fiind angrenaţi 2618 jandarmi, pe categorii de misiuni situaţia prezentându-se astfel:  6 la manifestări de protest, 107 la manifestări cultural artistice, religioase sau promoţionale, 79 la manifestări sportive, o misiune pe timpul vizitelor oficiale, 47 acțiuni de protecție antiteroristă şi 58 de alte acţiuni de asigurare a ordinii publice.

Prezența activă în misiunile de menținere a ordinii publice s-a concretizat prin participarea efectivelor de jandarmi la 2824 misiuni, fiind constituite 4490 patrule mixte împreună cu lucrători de poliție, atât în mediul urban cât și în mediul rural. 

De asemenea, în acest an s-a dat curs tuturor solicitărilor instanţelor de judecată şi organelor de urmărire penală, fiind puse în executare 264 mandate de aducere.

În domeniul prevenirii şi combaterii faptelor antisociale, s-a acţionat pentru eficientizarea măsurilor de prevenire şi combatere a faptelor de natură penală şi contravenţională, continuarea programelor de prevenire şi pregătire antiinfracţională a populaţiei, cât şi pentru desfăşurarea acţiunilor de combatere infracţionalităţii stradale.

Au fost sesizate 397 fapte de natură penală, atât în mod independent cât și în cooperare cu Poliția, fiind depistaţi şi identificaţi un număr de 315 făptuitori. De asemenea, s-au aplicat 2181 sancţiuni contravenţionale, din care 451 avertismente scrise şi 1730 amenzi contravenţionale, în valoare totală de 527.850 lei.

În cadrul celor 19 proiecte și programe de parteneriat educațional existente la nivelul inspectoratului, s-au desfăşurat 139 activităţi de prevenire în instituţii de invăţământ gimnazial şi preuniversitar, atât în mediul urban cât şi în mediul rural, în spaţiul public dar şi în incinta arenelor sportive.

Principalele direcţii de acţiune stabilite pentru anul 2016 sunt următoarele:

– creşterea gradului de siguranţă şi protecţie a cetăţeanului;

– creşterea capacităţii de intervenţie şi a mobilităţii structurilor de ordine şi siguranţă publică, în vederea asigurării unei reacții rapide şi eficace în cazul producerii unor situații speciale şi de criză; 

– monitorizarea situaţiei operative în vederea alocării oportune şi eficiente a resurselor pentru soluţionarea evenimentelor;

– managementul problematicii anului electoral;

– îmbunătăţirea cooperării cu principalele instituţii cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice.

– menţinerea în permanentă stare de funcţionare a sistemelor informatice şi de comunicaţii de la nivelul instituţiei,necesare misiunilor specifice și cooperării cu alte structuri de ordine publică şi siguranţă naţională;

– consolidarea imaginii pozitive dobândite în rândul comunităţii locale.

 

    

    COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Comentariile sunt inchise.