COMUNICAT DE PRESĂ Privind Bilanțul Protocolului de colaborare între Primăria Municipiului Călărași și Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție Călărași 2013-2015

Media 7:00 pm - 12 ianuarie, 2016 Comentariile sunt închise pentru COMUNICAT DE PRESĂ Privind Bilanțul Protocolului de colaborare între Primăria Municipiului Călărași și Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) – Serviciul Județean Anticorupție Călărași 2013-2015

DGAPrin Hotărârea Guvernului României nr. 215/2012 a fost aprobată Strategia Naţională Anticorupţie pe perioada 2012 – 2015, Inventarul măsurilor preventive anticorupţie şi  indicatorii de evaluare, precum şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012 – 2015, document strategic anticorupție ce are un caracter multidisciplinar şi este adresat tuturor instituţiilor publice reprezentând puterea executivă, legislativă şi judecătorească, autorităţilor publice locale, mediului de afaceri şi societăţii civile.

În acest sens, Primăria Municipiului Călărași, încă din anul 2012, și-a asumat un rol activ în domeniu, aderând la valorilor fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2012-2015.

Astfel, pornind de la abordarea clasică, trihotomică de intervenţie strategică în domeniul anticorupţie, respectiv prevenire, educaţie şi combatere, promovată de S.N.A., Primăria și-a dezvoltat propriul plan anticorupție/de integritate în temeiul căruia desfășoară o serie de acțiuni menite a crește gradul de integritate individuală a salariaților proprii și instituțională, în calitate sa de autoritate a administrației publice locale ce soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale.

În anul 2013, la inițiativa Primăriei Municipiului Călărași a fost încheiat un Protocol de colaborare cu Direcția Generală Anticorupție (D.G.A.) – S.J.A. Călărași, menit a veni în sprijinul implementării S.N.A. la nivel local, precum și de a promova în fața opiniei publice, prin intermediul Primăriei, activitățile de prevenire și combatere a corupției, desfășurate de D.G.A., precum și informarea/instruirea angajaților Primăriei în vederea prevenirii săvârșirii faptelor de corupție.

Având în vedere valoarea fundamentală reprezentată de transparență la nivelul instituțiilor publice, valoare promovată de SNA, expunem spre informarea publicului un bilanț sub formă de indicatori al celor 3 ani de colaborare instituțională (2013-2015) între Primăria Călărași și D.G.A.-S.J.A. Călărași:

–         9 campanii/activități cu caracter preventiv anticorupție destinate cetățenilor din comunitate (dintre care 4 acțiuni destinate tinerilor/elevilor din liceele călărășene);

–         6 activități de instruire/informare în domeniul integrității și a prevenirii săvârșirii faptelor de corupție destinate salariaților Primăriei și serviciilor publice locale, funcționarilor publici de conducere/execuție și personalului contractual de conducere/execuție, aleșilor locali, un număr total de 260 persoane;

–         32.667,25 lei suma de bani cheltuită din bugetul municipiului Călărași în vederea desfășurării acțiunilor mai sus menționate.

În acest context, trebuie menționat faptul că Primăria Municipiului Călărași are un rol activ și la nivel național în vederea implementării SNA. Astfel, prin intermediul proiectului “Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”, cod SMIS 40031, implementat de MDRAP în parteneriat cu Asociația pentru Implementarea Democrației, Primăria Călărași a avut un rol important în atingerea obiectivelor respectivului proiect, în special cel referitor la elaborarea Strategiei pentru Integritate a MDRAP. Proiectul respectiv a fost cofinanțat din Fondul Social European prin PODCA.

De asemenea, Primăria Municipiului Călărași a fost menționată ca un caz de bună practică în Ghidul pentru dezvoltarea planurilor sectoriale de acțiune pentru implementarea la nivelul administrației publice locale a S.N.A. 2012-2015, unul din rezultatele proiectului “Dezvoltarea unui mecanism de monitorizare a implementării acțiunilor anticorupție din cadrul SNA 2012-2015 la nivelul administrației publice locale, precum și promovarea acestuia în vederea cunoașterii de către toate instituțiile implicate” – cod SMIS 40606, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin PODCA, implementat de MDRAP.

Totodată, pe această cale, Primăria și D.G.A. – Serviciul Județean Anticorupție Călărași, aduce la cunoștință publicului Linia Verde Anticorupție 0800.806.806, linie telefonică gratuită pentru sesizarea faptelor de corupție.

BIROUL DE PRESĂ

Comentariile sunt inchise.