Buletin informativ – ISU Calarasi

Media 3:44 pm - 6 august, 2015 Comentariile sunt închise pentru Buletin informativ – ISU Calarasi

Intervenţie la incendiu într-o  gospodărie din satul Tonea, comuna Modelu

 

Două echipaje de stingere din cadrul Detaşamentului de pompieri Călăraşi au intervenit timp de aproximativ două ore pentru lichidarea incendiului, evitând posibilitatea extinderii arderii la locuinţa proprietarului şi alte bunuri materiale

 

Pompierii au acţionat eficient, lichidând incendiul în limitele găsite, fiind astfel posibilă salvarea locuinţei şi a mai multor bunuri în valoare de 150.000 de lei

 

 

         În data de 05.08.2015, ora 20.27, pompierii militari din cadrul Detaşamentului de pompieri Călăraşi au fost solicitaţi să acţioneze în localitatea Tonea, comuna Modelu, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la nivelul unui depozit de plante furajere aflat într-o gospodărie, proprietate privată, aparţinând lui Niculae P.

          La sosirea echipajelor de stingere, incendiul se manifesta violent, cu flacără şi cu fum dens la nivelul unui adăpost de animale şi la depozitul de plante furajere (baloţi de lucernă şi baloţi de paie), existând pericol de extindere la casa proprietarului şi la alte bunuri materiale aflate în imediata apropiere.

         Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric produs la nivelul unui conductor electric defect şi neizolat corespunzător.

         Pompierii militari s-au deplasat la această intervenţie cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, de capacitate mărită, acţionând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ două ore şi 10 minute.  

          În urma incendiului au ars; un adăpost de animale pe o suprafaţă de circa 50 de metri pătraţi, 150 de baloţi de lucernă şi 70 de baloţi de paie de grâu, valoarea pagubelor fiind estimată la suma de aproximativ 5000 de lei.

         Exista pericolul ca arderea să se extindă și la alte bunuri materiale aflate în imediata vecinătate, însă pompierii militari au intervenit prompt și au lichidat incendiul în limitele găsite, salvând bunuri materiale în valoare de aproximativ 150.000 de lei.

 

Intervenţie la incendiu de mirişte în localitatea Dragalina

 

Pompierii militari din cadrul Secţiei Dragalina au acţionat cu două autospeciale de stingere pentru lichidarea incendiului de mirişte, care se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare

 

         În data 05.08.2015, ora 19.36, pompierii militari din cadrul Secţiei Dragalina au fost solicitaţi să acţioneze pe raza localităţii, pentru stingerea unui incendiu de mirişte de grâu şi vegetaţie uscată, care se manifesta pe o suprafaţă de circa 20 de hectare, pe un teren agricol.  

          La sosirea echipajelor de stingere, incendiul se manifesta cu flacără şi cu mult fum pe o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare, existând pericolul, ca din cauza vântului, arderea să se propage la alte terenuri agricole.

         Potrivit primelor cercetări efectuate de către pompierii militari la faţa locului, se pare că incendiul a fost provocat de o persoană neidentificată, care a folosit intenţionat o sursă de aprindere pentru a genera arderea.

        Pompierii militari din cadrul Secţiei Dragalina s-au deplasat la această intervenţie cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, una de capacitate mărită şi o alta de capacitate medie, acţionând pentru lichidarea incendiului timp de aproximativ o oră şi 15  minute.  

          În urma incendiului au ars mirişte de grâu şi vegetaţie uscată pe o suprafaţă de circa 20 de hectare, nefiind înregistrate pagube materiale.

         Exista pericolul ca arderea să se extindă, din cauza vântului, şi la alte terenuri agricole, însă pompierii militari au intervenit rapid şi eficient, lichidând incendiul în limitele găsite.

 

       Recomandări I.S.U.                          

          Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, prin cadrele Inspecţiei de Prevenire,  desfăşoară în această perioadă o serie de activităţi de informare preventivă şi control pe raza judeţului privind măsurile de apărare împotriva incendiilor şi respectării legislaţiei în vederea obţinerii de către deţinătorii de terenuri agricole a permisului de lucru cu foc deschis pentru arderea miriştilor şi a vegetaţiei uscate. Pentru diminuarea şi înlăturarea unor astfel de evenimente, conform legislaţiei în vigoare, cetăţenii trebuie să respecte următoarele reguli privind apărarea împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale:

 În perioadele de caniculă şi secetă prelungită arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă. 

          Arderea miriştii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

– condiţii meteorologice fără vânt;

– parcelarea miriştii în suprafeţe de maximum 10 ha, prin fâşii arate;

– izolarea zonei de ardere faţă de căi de comunicaţie, construcţii, culturi agricole vecine, instalaţii, fond forestier, prin executarea de fâşii arate;

– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

– asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;

– asigurarea pentru suprafeţe de ardere mai mici de 5 ha a substanţelor şi mijloacelor de stingere necesare;

– asigurarea, în cazul suprafeţelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;

 Arderea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

– condiţii meteorologice fără vânt;

– colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;

– executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

– curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5 m;

– desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;

– asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

– supravegherea permanentă a arderii;

– stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

          – interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

          Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

 Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.

 În condiţiile respectării, după caz, a prevederilor mentionate mai sus, primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permiterea executării arderii miriştii, vegetaţiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situatii de urgenţă.

Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetatţa uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

             În perioada coacerii şi până la recoltare se interzice fumatul, iluminatul cu flacără deschisă sau folosirea sub orice formă a focului deschis în lanuri, pe arii, pe mirişte, în locurile de depozitare a paielor, în apropierea autovehiculelor ce transportă paie, în apropierea maşinilor situate în parcurile de câmp, la depozitele de alimentare cu carburanţi, precum şi în apropierea acestora la o distanţă mai mică de 100 m. În aceste locuri se vor planta indicatoare de interzicere FUMATUL OPRIT, NU FOLOSI FOC DESCHIS.

Se interzice arderea resturilor vegetale uscate, a miriştilor şi a paielor aflate pe câmp, cu excepţia situaţiilor deosebite când se vor lua măsuri de siguranţă necesară. Art. 85 din O.M.A.A. nr. 121/2000.

 Reguli la efectuarea secerişului şi la recoltarea cu combine din lan

Lucrările vor începe prin protejarea lanurilor faţă de drumuri, masive păduroase şi căile ferate cu care se mărginesc prin realizarea unor fâşii paralele arate, paiele şi cerealele recoltate de pe acestea fiind evacuate în afara acestor fâşii. Lăţimea fâşiilor de izolare va fi de 20 m faţă de drumuri şi masive păduroase şi de 50 m faţă de calea ferată.

Când recoltarea se va face cu combina din lan, paiele rezultate vor fi strânse în cel mult 1-2 zile, efectuându-se imediat aratul. Art. 86,88 din O.M.A.A. Nr. 121/2000.

          Alimentarea maşinilor cu carburanţi

Depozitarea provizorie a carburanţilor şi lubrifianţilor necesari pentru lucrările de recoltare se face la o distanţă de minimum 100 m faţă de lanuri, cereale netreierate, paie, fân şi alte furaje, arii, bucătării, păduri şi cel puţin 50 m faţă de orice fel de construcţii şi clădiri sau cale ferată.

În vederea stingerii incendiilor din lanuri, se va proceda astfel:

Personalul care a observat incendiul va folosi mijloacele pe care le are la îndemână pentru înştiinţare şi alarmare.

Localizarea şi stingerea incendiului, folosindu-se după posibilităţi apă, utilaje, unelte şi alte mijloace iniţiale de intervenţie (mături din nuiele, pământ nisip etc.).

În raport de limitele suprafeţelor incendiate, existenţa obstacolelor naturale în calea propagării incendiilor şi pericolul pentru vecinătăţi se va proceda în primul rând la localizare prin crearea de zone de protecţie. Pentru crearea zonei de protecţie în cazul lanurilor se va cosi în jurul locului incendiat şi se va ara şi discui la marginea exterioară a zonei în care se coseşte, o fâşie lată de cel puţin 5 m. Raza zonei de protecţie se va stabili în funcţie de viteza de propagare a incendiului. Lăţimea arăturii în partea spre care bate vântul va fi de minimum 20 m. Cositul se va face în direcţia opusă vântului iar cerealele cosite vor fi imediat evacuate. Art. 92 din O.M.A.A. Nr. 121/2000.

Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor sau vegetaţiei ierboase, de către proprietarii şi deţinătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă. Art. 96, pct. 9 din O.U.G. Nr. 195/2005.

                   

 

 

 

 

 

Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi

                          Purtător de cuvânt al I.S.U. „Barbu Ştirbei” Călăraşi

Plutonier adjutant. Tătăranu Ştefan-Ovidiu – Telefon: 0758236044 / 0723208850

Comentariile sunt inchise.