APIA Călărași – Plata rentei viagere agricole

Media 8:43 am - 30 noiembrie, 2012 Comentariile sunt închise pentru APIA Călărași – Plata rentei viagere agricole

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a plătit în data de 28 noiembrie a.c., ultimă tranșă în valoare de 22,820 milioane lei, pentru un număr de  22.457 rentieri agricoli.

Suma totală alocată pentru plata rentei viagere agricole în anul 2012 a fost de aproximativ 72  milioane lei pentru  un număr de74.000 rentieri agricoli.
 
Odată cu această ultimă plată toți rentieri  agricoli, care în perioada 01.03. – 31.08.2012 au obținut viza anuală prin centrele judetene APIA, își vor încasa dreptul cuvenit pentru renta viageră agricolă aferentă anului 2011.
 
Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică persoanelor care au solicitat obținerea calității de rentier până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv).
 
Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acord cu investitorul și echivalentul a 50 de euro/an pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat.
 
Pentru suprafețele mai mici de 1 ha suma plătită va fi proporțională cu suprafața înstrăinată sau arendată, respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul.
 
Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de BNR din anul pentru care aceasta se datorează. Plata se efectuează de către APIA, prin mandat poștal, virament bancar sau orice modalitate prevăzută de lege.
 
Renta viageră se plătește într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este datorată.
 
Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moștenitorii săi pe baza actelor doveditoare privind calitatea de moștenitor.
 
Reamintim că APIA a preluat, începând cu 01 februarie 2011, conform prevederilor OUG nr. 70/2010 și ale OUG nr. 125/2010, activitatea desfășurată de Oficiul Național de Rentă Viageră Agricolă din cadrul Agenției Domeniilor Statului, iar centrele județene APIA au preluat activitatea desfășurată de birourile județene ale Oficiului Național de Rentă Viageră Agricolă.
 
Responsabil Relații Publice și Comunicare
Alina Elisabeta POPA

Comentariile sunt inchise.