APIA Călărași – Comunicat de presă

Media 10:40 pm - 30 martie, 2013 Comentariile sunt închise pentru APIA Călărași – Comunicat de presă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Centrul Județean Călărași informează operatorii care achiziționează lapte, precum și producătorii deținători de cotă de lapte pentru vânzări directe că, începând cu data de 01 aprilie 2013, trebuie să depună declarațiile anuale privind livrările, respectiv vânzările, realizate în anul de cotă 2012/2013.

Reamintim că anul actual de cotă se încheie la 31 martie 2013, iar declarațiile anuale trebuie completate și depuse la A.P.I.A. – Centrul Județean Călărași până la data de 14 mai 2013, inclusiv, fără penalizări. Declarațiile trebuie depuse de către producătorii care dețin cotă pentru vânzări directe și de către operatorii care achiziționează lapte de la producători.

Producătorii deținători de cotă pentru vânzări directe trebuie să completeze declarația anuală pe baza datelor din Caietul fermierului.  Precizăm că, în funcție de cantitatea de cotă de vânzări directe deținută, Caietul fermierului este de două tipuri: tip A (pentru producătorii care dețin cotă mai mare de 5.000 de kilograme) și tip B (pentru o cantitate mai mică de 5.000 de kilograme). Este important de menționat că producătorul care deține cotă pentru vânzări directe trebuie să depună declarația anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cotă.

Cumpărătorii trebuie să depună la APIA Centrul Județean Călărași declarația anuală privind cantitatea de lapte achiziționată în anul de cotă 2012/2013, termenul limită fiind tot 14 mai 2013.

Precizăm că, producătorilor de lapte care nu depun în termenul legal stabilit declarația anuală privind cantitățile comercializate, li se aplică penalitatea de retragere a cotei individuale de lapte la rezerva națională. Cotele individuale nu vor fi retrase dacă producătorii deținători de cotă vor transmite împreună cu declarația anuală și o justificare scrisă, datată și semnată, asupra imposibilității transmiterii acestei declarații în termenul legal.

Pentru cumpărătorii de lapte care nu depun la termen declarația anuală privind cantitățile achiziționate, sunt calculate penalități pentru fiecare zi calendaristică de întârziere, începând cu data de 15 mai.

Penalitatea reprezintă suma corespunzătoare taxei datorate pentru o depășire de 0,01 % din cantitățile de lapte care i-au fost livrate de producători pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Suma trebuie să fie cuprinsă între 100 și 100.000 EUR.

În egală măsură, cumpărătorul care nu trimite declarația anuală riscă să piardă dreptul de a achiziționa lapte de la deținătorii de cotă, prin retragerea aprobării.

DIRECTOR EXECUTIV, Marinela DINULESCU

Comentariile sunt inchise.