ANI – COMUNICAT – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL – CĂLIN MARIN, PRIMAR

Media 10:02 pm - 25 septembrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru ANI – COMUNICAT – CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL – CĂLIN MARIN, PRIMAR

Agenția Națională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativă și penală de către CĂLIN MARIN, Primar al Comunei Vlădeni, Județul Dâmbovița.

CĂLIN MARIN a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă și penală, întrucât, la data de 23 mai 2014, a emis, în calitate de primar, o dispoziție privind numirea soției sale în funcția publică de execuție de inspector la Compartimentul Stare Civilă și Resurse Umane din cadrul Primăriei Comunei Vlădeni.

De asemenea, CĂLIN MARIN a semnat documentele ce au stat la baza organizării concursului pentru ocuparea funcției publice de inspector în cadrul Compartimentului Stare Civilă și Resurse Umane.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii […] sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său […]”, șidispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Având în vedere cele de mai sus, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângăJudecătoria Moreni, Județul Dâmbovița, în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către CĂLIN MARIN a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare. CĂLIN MARIN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apărare.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE, 25 septembrie 2015 

Comentariile sunt inchise.