Analize şi recomandări: „Armonizarea și coordonarea investițiilor finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat”

Media 9:01 pm - 10 septembrie, 2015 Comentariile sunt închise pentru Analize şi recomandări: „Armonizarea și coordonarea investițiilor finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat”

adrÎn data de 10 septembrie, Banca Mondială, în colaborare cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a organizat un atelier de lucru destinat reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale de la nivel local și județean, precum şi ai companiilor regionale de apă din regiunea Sud Muntenia.

Scopul acestui eveniment a fost de a prezenta concluziile analizelor și o serie de recomandări ale experţilor Băncii Mondiale privind coordonarea strategiilor şi planurilor de investiţii, precum şi gestionarea portofoliului de proiecte finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL). Realizarea acestor analize şi a recomandărilor prezentate are ca obiectiv coordonarea mai eficientă a investițiilor publice finanțate de la bugetul de stat cu cele implementate prin fonduri structurale.

O atenţie aparte a fost acordată nevoii de prioritizare a investițiilor publice, pentru o mai bună armonizare a criteriilor de selecție a proiectelor finanțate de la bugetul de stat, în special Programul Național de Dezvoltare Locală, cu cele implementate cu fonduri UE.

Totodată, în cadrul întâlnirii s-au purtat discuţii legate de ghidurile de investiții pentru programele de finanțare ce vizează infrastructura de drumuri, de apă/canalizare și infrastructura socială, ce ar permite implicarea unui număr mai mare de factori decizionali la nivel local.

În încheiere, experţii Băncii Mondiale au prezentat principii și soluții identificate pentru armonizarea programelor și proiectelor de investiții, cu accent pe bugetarea multianuală în România şi importanţa realizării de contracte teritoriale.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului de asistenţă tehnică derulat de Banca Mondială, în colaborare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, privind prioritizarea, armonizarea și coordonarea investițiilor publice finanțate de la bugetul de stat cu cele din fonduri UE.

Până în prezent, experții Băncii Mondiale au efectuat o serie de analize privind investițiile în infrastructura de la nivel local și județean, cu precădere în infrastructura de drumuri, sisteme de apă/ canalizare și infrastructura socială, punând accent pe definirea și implementarea strategiilor și a proiectelor de investiții publice. Scopul principal al analizelor l-a constituit realizarea unei mai bune coordonări a investițiilor din România finanțate de la bugetul de stat cu cele din fonduri europene, în vederea asigurării unei abordări integrate a acestora.

Comentariile sunt inchise.