AJOFM Călărași susține financiar încadrarea în muncă a ucenicilor

Media 2:04 pm - 31 august, 2015 Comentariile sunt închise pentru AJOFM Călărași susține financiar încadrarea în muncă a ucenicilor

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie la locul de muncã poate primi lunar, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, pe perioada derulãrii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o sumã egalã cu 60% din valoarea indicatorului social de referinţã (300 lei).

Poate fi încadratã ca ucenic în muncã orice persoanã care a împlinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani şi  nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizeazã ucenicia la locul de muncã. Persoana fizicã poate încheia un contract de ucenicie la locul de muncã, în calitate de ucenic, şi la împlinirea  vârstei de 15 ani, cu acordul scris al pãrinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activitãţi potrivite cu dezvoltarea fizicã, aptitudinile şi cunoştinţele sale.

Contractul de ucenicie la locul de muncã  este un contract individual de muncã de tip particular, încheiat pentru o durată  ce nu poate fi mai mare de 3 ani şi mai micã de 12 luni.

Durata contractului de ucenicie la locul de muncã se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmeazã sã se pregãteascã ucenicul, fãrã a putea fi mai micã de 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobândirea unei calificãri de nivel 1; 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobândirea unei calificãri de nivel 2 sau  de 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncã se organizeazã pentru dobândirea unei calificãri de nivel 3.

Ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncã sunt cele cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România.

Timpul necesar pregãtirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de muncã.

Salariul de bazã lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de muncã, este cel puţin egal cu salariul de bazã minim brut pe ţarã, în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi.

Pentru acordarea subvenţiei, este necesar ca angajatorul să încheie cu AJOFM Călăraşi o convenție.

Relații suplimentare se pot obține la sediul AJOFM Călărași – Compartiment Formare Profesională sau la telefon 0242-318376, 0242-316542.

Compartimentul  Comunicare şi Secretariatul Consiliului Consultativ

Comentariile sunt inchise.