TU DECIZI! VOTEAZĂ LEGAL! – REPERE LEGISLATIVE

Media 4:57 pm - 15 noiembrie, 2012 Comentariile sunt închise pentru TU DECIZI! VOTEAZĂ LEGAL! – REPERE LEGISLATIVE

Potrivit Legii nr. 35/2008 privind alegerea Camerei Deputaților și Senatului, polițiștilor le revine competența  de constatare  și sancționare  a contravențiilor și infracțiunilor 

Constituie contravenții și sunt sancționate cu amendă de la 4.500 la 10.000 lei următoarele fapte:
– neluarea, de către organizatori, a măsurilor necesare desfășurării normale a adunărilor electorale, precum și distribuirea și consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;
– refuzul de a se permite alegătorului, care face dovada faptului că are dreptul, să voteze în secția de votare la care se prezintă pentru exercitarea dreptului de vot, în condițiile prezentului titlu;
– refuzul de a permite accesul în secția de votare al candidaților sau al persoanelor acreditate să asiste la desfășurarea operațiunilor electorale;
– refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot și ștampila de votare alegătorului care a semnat în lista electorală, înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă cartea de alegător și actul de identitate ori care refuză să semneze pentru primirea acestora în lista electorală în care este înscris

Următoarele contravenții se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 lei
– distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor-program afișate sau a oricăror alte afișe ori anunțuri de propagandă electorală tipărite
– continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum și sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secțiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, alianță politică, alianță electorală, organizație a cetățenilor aparținând unei minorități naționale sau un candidat independent


Constituie infracțiuni:

– Împiedicarea prin orice mijloace a liberului exercițiu al dreptului de vot sau de a fi ales constituie se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Tentativa se pedepsește.
– Înscrierea, cu bună-știință, în copia de pe lista electorală permanentă a unor persoane care nu sunt înscrise în lista electorală se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepsește.
– Violarea, prin orice mijloace, a secretului votului de către membrii biroului electoral al secției de votare ori de către alte persoane se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Conform Ordonanței de Urgență privind modificarea art.55 al Legii nr. 35/2008 promisiunea, oferirea sau darea de bani, bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit competitor electoral ori un anumit candidat, precum și primirea acestora de către alegător, în același scop, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepsește.
Prin bunuri interzise în sensul legii se înțelege acele obiecte care au valoare economică semnificativă precum și mărfuri de utilitate alimentară – alimente, băuturi alcoolice sau nealcoolice produse din tutun sau nealimentare.
Nu intră în categoria bunurilor prevăzute la aliniatul precedent materialele și obiectele de propagandă electorală, precum: afișe, pliante, cărți poștale, calendare, caiete, ilustrate, pixuri, brichete, chibrituri, insigne, ecusoane, dvd-uri, fanioane, steaguri, căni, pungi, tricouri, șepci, eșarfe, fulare, veste, fesuri, mânuși, pelerine, jachete, inscripționate cu însemnele electorale ale formațiunilor politice sau ale candidaților care participă la alegeri.
Sunt exceptate de la primul aliniat și alte obiecte, inscripționate cu însemnele electorale ale formațiunilor politice sau ale candidaților care participă la alegeri, a căror valoare nu depășește 10 lei fără TVA pentru fiecare articol.

– Fapta unei persoane de a vota fără a avea drept de vot ori de a vota de două sau mai multe ori în ziua alegerilor se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Tentativa se pedepsește.
– Utilizarea unei cărți de alegător nule sau a unei cărți de alegător false ori a unui buletin de vot fals, introducerea în urnă a unui număr suplimentar de buletine de vot decât cele la care are dreptul un alegător sau falsificarea prin orice mijloace a documentelor de la birourile electorale se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. Tentativa se pedepsește.
– Atacul prin orice mijloace asupra localului secției de votare, furtul urnei sau al documentelor electorale se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă. Tentativa se pedepsește.

În ceea ce privește acțiunile cu caracter preventiv, la nivel național se desfășoară în perioada 09 noiembrie – 09 decembrie campania de informare „Tu decizi! Votează legal!”, inițiată de Ministerul Administrației și Internelor, în scopul  responsabilizarea alegătorilor cu privire la exercitarea dreptului de vot, în limitele prevăzute de legislația electorală, și conștientizarea pedepselor pe care le riscă în cazul nerespectării acesteia.

În județul Călărași vor fi distribuite și afișate în locurile cu vizibilitate, tranzitate de un număr mare de cetățeni, 1400 de afișe și 10.000 de fluturași.
Toate structurile teritoriale ale MAI vor fi implicate în multiplicarea mesajului preventiv.
Pentru informații complete despre legislația incidentă și acțiunile personalul M.A.I. în această perioadă, cetățenii sunt invitați să viziteze  pagina specială de Internet – www.votlegal.ro.Comentariile sunt inchise.