SITUAȚIA OPERATIVĂ DE LA NIVELUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI ÎN PRIMELE 8 LUNI ȘI PROIECTELE DERULATE PE FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE DE LA NIVELUL UNITĂȚII

Media 11:23 am - 20 septembrie, 2023 0

Activitatea polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, în primele 8 luni, au avut ca obiectiv creșterea gradului de siguranță și protecție pentru cetățeni prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranța stradală, siguranța rutieră și siguranța transporturilor, precum și destructurarea grupurilor/grupărilor infracționale.

De asemenea, polițiștii au avut în atenție asigurarea climatului de legalitate al mediului de afaceri prin combaterea evaziunii fiscale, contrabandei, corupției, contrafacerii de mărfuri, a infracțiunilor din domeniul achizițiilor publice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Urmărind permanent evoluţia situaţiei operative, necesitatea prevenirii şi combaterii fenomenelor infracţional  şi contravenţional, crearea şi menţinerea unui climat de ordine şi siguranţă publică pe teritoriul judeţului, menţinerea stării de legalitate în localităţile urbane şi rurale, în cursul anului 2023, s-au organizat 25 de razii,  261  de acţiuni cu efective lărgite și 969 controale.

Situația sancțiunilor contravenționale

În  primele 8 luni 2023, se constată o creștere a numărului de sancțiuni contravenționale aplicate 708 (2,01%).

În urma acțiunilor organizate, au fost aplicate în total 35.984 de amenzi contravenționale, în valoare de 31.077.320 de lei.

Măsuri preventive, 8 luni 2023

Au fost dispuse de către organele judiciare 405 măsuri de preventive, dintre care 283 reprezintă măsuri de reținere.

Situația privind sesizările penale înregistrate în primele 8 luni 2023, înregistrează un trend ușor crescător, + 174 de fapte (4,79%), creșterea regăsindu-se atât în mediul urban +102, (6,42%), cât și în mediul rural  +72 (3,52%).

Infr. sesizate/Medii

8 luni 2022

8 luni 2023

Dif.

Urban

1589

1691

6,42%

Rural

2046

2118

3,52%

Total

3635

3809

4,79%

            Evoluţia infracţionalităţii sesizate pe tipologii – 8 luni 2023

Infracțiunile judiciare

2419 de infracţiuni judiciare sesizate;
reprezintă 63,51% din infracțiunile sesizate;
cresc cu 6,66 % (+151).

Infracțiunile economico-financiare

342 de infracţiuni economico-financiare sesizate;
reprezintă 8,98 % din infracțiunile sesizate;
cresc cu 9,62 % (+30).

Infracțiunile de altă natură

1048 infracţiuni de altă natură sesizate;
reprezintă 27,51% din infracțiunile sesizate;
Scad cu -0,66 % (-7).

În privinţa modalităţii de protejare a victimelor violenţei domestice, în primele 8 luni 2023, au fost emise 77 de ordine de protecţie provizorii, dintre care 24 în mediul urban şi 53 în mediul rural.

În incinta și zona adiacentă unităților de învățământ preuniversitar, în primele 8 luni  2023, la nivelul județului Călărași, au fost înregistrate 15 de fapte de natură penală, dintre care 6 în mediul urban şi 9 în mediul rural.

În primele 8 luni ale anului 2023, au fost primite şi soluţionate 18.574 de cereri pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice şi juridice și 2.414 cereri pentru eliberarea certificatului de integritate comportamentală.

De asemenea, în primele 8 luni ale anului 2023, polițiștii din cadrul structurilor de poliție rutieră în cadrul activităților desfășurate au constatat 604 infracțiuni la regimul circulației, 117 fiind de conducere sub influența alcoolului și 35 de conducere sub influența substanțelor interzise, totodată au fost reținute 2.018 permise de conducere și retrase până la remedierea deficiențelor constatate 955 de certificate de înmatriculare.

Intervenţiile la sesizările 112

66,50% din numărul total de intervenţii la apelurile prin S.N.U.A.U. 112 au avut loc în mediu rural;
Din totalul de 14.195 de intervenţii, în aproximativ 70,20% din cazuri poliţia a intervenit în mai puţin de 10 minute;
Crește numărul sesizărilor prin S.N.U.A.U. 112 cu 3716 apeluri.

8 LUNI

2022

2023

+/-

TOTAL INTERV.

10.479

14.195

3716

URBAN

4.061

4.756

695

RURAL

6.418

9.439

3.021

Proiectele derulate pe fonduri externe nerambursabile de la nivelul unității

 

PNRR

 

La data de 15 decembrie 2022 a fost semnat contractul de finanțare al proiectului        ,,Renovarea energetică aprofundată a clădirii Inspectoratului de Poliție Județean Călărași”, în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă/ Componenta 5 – Valul Renovării, Axa de investiții 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, apelul de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1.

Proiectul a fost depus de către Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de Lider de parteneriat, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Călărași având calitatea de beneficiar proiect.

Valoarea totală inițială a proiectului a fost de 12.278.395,25 lei (cu TVA).

Implementarea proiectului se va realiza în perioada 15 decembrie 2022 – 31 decembrie 2024.

În cadrul proiectului se vor desfășura activități de renovare energetică aprofundată a clădirii în care funcționează Inspectoratul de Poliție Județean Călărași.

Stadiu proiect:

A fost aprobată Documentația Tehnico-Enomică, fazaProiect Tehnic în valoare de 20.537.070,58 lei inclusivTVA în cadrul Ședinței Consiliului Tehnico-Econimic al M.A.I. pe data de 08.09.2023.
A fost obținută autorizația de construire pe data de12.09.2023.
Toate documentele au fost încărcate în aplicația PNRR având termenul de 15.09.2023.
Personalul inspectoratului va fi relocat la sediul SRI Călărași, având în vedere acest sediu a intrat înpatromoniul MAIIPJ Călărași.
Cu data de 28.09.2023 unitatea noastră va prelua sediulSRI Călărași.
POR

Proiectul “Reabilitare termincă și creșterea eficienței energetice a clădirii cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița” cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional (2014-2020).

Data finalizării proiectului: 31.12.2023.
Valoarea totală a proiectului este de 9.243.076,96 lei.
Obiectivul proiectului este: creșterea eficienței energetice a construcției prin reabilitare termică și energetică a clădirii administrative cu destinația sediu al Poliției Municipiului Oltenița.
Beneficiar: Inspectoratul de Poliție Județean Călărași

Stadiu proiect:

Lucrările de construcții de află în execuție. Stadiu fizicde execuție este de aprox70%.
Monitorizarea execuției lucrărilor de construcții încondiții optime din punct de vedere calitativ, cantitativși în timp util.
INTERREG

La data de 11.09.2023 a fost depusă cererea de finanțare în aplicația GEMS pentru Programul de cooperare transfrontalieră Interreg VI-A România – Bulgaria 2021 – 2027, Prioritatea 2: O regiune mai verde, Obiectivul specific 2.7 Îmbunătățirea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, și reducerea tuturor formelor de poluare, Inspectoratul de Poliție Județean Călărași având calitatea de Partener în cadrul proiectului alături de Primăria Călărași – Lider de proiect, Inspectoratul de Jandarmi Județean Călărași – Partener, Directoratul Regional de Poliție Silistra (RDI Silistra) – Partener şi Municipalitatea Tutrakan – Partener. Titlul proiectului este B-Green  – ”Biodiversity Support and greener cross-border area”, Călărași – Silistra.

Bugetul total al proiectului este de 3.451.710,34 euro cheltuieli eligibile inclusiv TVA, din care 80% reprezintă finanțare externă nerambursabilă și 20% contribuția proprie a partenerilor.

Inspectoratul de Poliție Judeţean Călărași va gestiona un buget de 373.143,25 euro, din care 298.514,60 euro – finanțare externă nerambursabilă, iar 74.628,65 euro – contribuție națională.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 de luni.

Bugetul alocat I.P.J. Călărași va fi utilizat pentru: Achiziționarea de mijloace de mobilitate terestră și pe apă(ambarcațiuni RIB, microbuze, vehicule crossover pentru toate tipurile de teren, biciclete MTB și UTV-uri), echipamente de supraveghere (dronă, aparate de vedere pe timp de noapte cu termoviziune și binocluri), dar și pentru achiziție de echipamente (4 laptop-uri), asigurarea cheltuielilor de deplasare, și asigurarea cheltuielilor de personal pentru echipa de implementare a proiectului.

Achiziția următoarelor mijloace de mobilitate și intervenție:
1 autovehicul crossover electric;
2 autoutilitară electrică;
2 ambarcațiune RIB;
3 stație de încărcare vehicule electrice;
1 dronă;
2 buc. UTV;
2 buc. bicicletă MTB;
2 buc. aparat de vedere pe timp de noapte cu termoviziune;
3 buc. binoclu;
Activități de tip ”soft” (conferințe de presă, ateliere de lucru, activități de pregătire, exercițiu comun de pregătire) în România și Bulgaria;
Echipamente pentru managementul proiectului 2.733,75 EURO.

Lasă răspuns »