SERVICIUL ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE DIN CADRUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI VĂ INFORMEAZĂ:

Media 6:34 pm - 12 iulie, 2022 Comentariile sunt închise pentru SERVICIUL ARME, EXPLOZIVI ȘI SUBSTANȚE PERICULOASE DIN CADRUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI VĂ INFORMEAZĂ:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor, componentelor esențiale şi al muniţiilor, arma de apărare şi pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

• trebuie să fie asigurată şi să nu fie armată;
• să nu prezinte defecţiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportată la armurier;
• trebuie să stea în permanenţă introdusă în toc şi ascunsă vederii, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze;
• să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie înmânată, sub nicio formă, altor persoane, cu excepţia armurierilor, intermediarilor, organelor de poliţie competente, precum şi personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;
• deţinătorul să nu se afle sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poartă arma asupra sa.

Prevederile se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării.

Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate sau semnalizate, în astfel de condiţii încât să nu pună în pericol integritatea corporală sau viaţa persoanelor.

Sunt interzise portul şi folosirea armelor sau dispozitivelor neletale destinate agrementului și tirului sportiv în locuri publice.


Deţinerea, portul, confecţionarea, precum şi orice operaţiune privind circulaţia armelor letale, a muniţiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcţionarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

Deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Fapta de a purta fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate şi autorizate pentru distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun, arme neletale care nu sunt supuse autorizării, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

Folosirea, fără drept, la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri de distracţie ori agrement sau în mijloace de transport în comun a armelor neletale care nu sunt supuse autorizării, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

Comentariile sunt inchise.