Seminar privind monitorizarea indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice

Media 9:53 am - 20 septembrie, 2012 Comentariile sunt închise pentru Seminar privind monitorizarea indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice

Prefectul judeţului Călăraşi, George Iacob participă, joi, la Constanţa, la un seminar privind monitorizarea indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Seminarul este realizat în cadrul proiectului intitulat „Dezvoltarea unui sistem de modernizare în indicatorul de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice”, implementat de Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Direcţia Generală pentru Relaţia cu Comunităţile Locale.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului este crearea unui instrument managerial, modern şi eficient necesar monitorizării, evaluării şi comparării continue a performanţelor operaţionale şi manageriale ale autorităţilor administraţiei publice locale deliberative şi executive la nivelul unităţilor administrativ teritoriale în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice.

Scopul proiectului este accelerarea dezvoltării din punct de vedere calitativ şi cantitativ a serviciilor comunitare de utilităţi publice corespunzător nivelelor de performanţă atinse în ţările avansate din Uniunea Europeană, prin introducerea şi dezvoltarea accelerată a unui sistem de management bazat pe monitorizarea şi evaluarea continuă a modului în care autoritatea administraţiei publice locale se ocupă şi administrează, pentru creşterea calităţii şi eficienţei furnizării sau prestării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi pentru promovarea şi implementarea unor programe de investiţii destinate modernizării şi dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii.

Prin implementarea acestui proiect România face un pas important prin atingerea parametrilor stabiliţi de directivele europene cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilităţi publice.

La acest seminar mai participă reprezentanţii prefecturilor judeţelor Constanţa, Ialomiţa şi Tulcea.

Comentariile sunt inchise.