Seminar de instruire destinat beneficiarilor de fonduri nerambursabile din cadrul POS CCE

Media 8:12 pm - 14 noiembrie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Seminar de instruire destinat beneficiarilor de fonduri nerambursabile din cadrul POS CCE

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat în data de 14 noiembrie, la sediul din Călărași, un seminar de instruire pentru noii beneficiari ai Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” (POS CCE). Workshop-ul a fost organizat cu scopul de a informa reprezentanții firmelor de la nivelul regiunii Sud Muntenia despre etapele de derulare a contractelor finanțate prin POS CCE.
Noile proiecte, pentru care s-au semnat contractele la începutul lunii noiembrie, sunt finanțate în cadrul Axei prioritare 1 „Un sistem inovativ și ecoeficient de producție”, Domeniul major de intervenție DM1.1 – Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM, Operațiunea a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile.
Directorul Liviu Mușat a declarat în cadrul seminarului că este bucuros de faptul că ADR Sud Muntenia a devenit în luna martie, odată cu semnarea acordului-cadru, Organism Intermediar pentru POS CCE și a asigurat beneficiarii prezenți la eveniment că Agenția îi va sprijini în implementarea corectă a contractelor de finanțare pe care le derulează cu fonduri FEDR prin acest program.
Seminarul de instruire a avut ca obiectiv sprijinirea beneficiarilor în implementarea corectă a proiectelor, prin oferirea de informații utile despre etapele de derulare a activităților prevăzute în cererile de finanțare. Pentru a crește nivelul de pregătire a beneficiarilor, la instruire s-au purtat discuții despre documentele folosite în derularea contractelor (prefinanțare, notificare privind depunerea cererii de prefinanțare/ rambursare, graficul de depunere, documente ce trebuie să însoțească cererile de plată). Totodată, reprezentanții Agenției au oferit detalii despre activitățile de informare și publicitate ce vor fi implementate în cadrul proiectelor, conform regulilor de identitate vizuală POS CCE, modul în care trebuie ținută evidența contabilă distinctă folosind conturi analitice, despre Raportul de progres, dar și despre vizita la fața locului și cum trebuie realizate pistele de audit.
Agenția, în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE, are atribuții de implementare a Axei Prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient: Operațiunea 1.1.1 „Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile – investiții pentru întreprinderi mici și mijlocii”; Operațiunea 1.1.2 „Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale”; Operațiunea 1.1.3 „Sprijin pentru accesul pe noi piețe și internaționalizare” și, respectiv, Operațiunea 1.3.2 „Sprijin pentru consultanță acordat IMM-urilor”.
Mai multe detalii despre implementarea POS CCE în Sud Muntenia puteți obține contactând experții Serviciului Organism Intermediar POS CCE: Str. Sloboziei, nr. 9, Călărași, jud. Călărași, cod 910001, tel.: 0342/100.160, e-mail: oi.poscce@adrmuntenia.ro.

Comentariile sunt inchise.