Ședința Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) din data de 28 iunie 2022

Media 5:08 pm - 29 iunie, 2022 Comentariile sunt închise pentru Ședința Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM) din data de 28 iunie 2022

În data de 28 iunie 2022 s-a desfășurat a doua ședință din acest an a Consiliului general al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM).
Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național, asigurându-se astfel implementarea Recomandării Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale. Din cadrul CNSM fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, Autorităţii de Supraveghere Financiară şi Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia.
În cadrul ședinței, au fost supuse analizei și deciziei membrilor CNSM lucrări care vizează politica macroprudențială și riscul sistemic, respectiv analiza periodică de recalibrare a amortizorului anticiclic de capital și analiza Grupului de lucru CNSM pentru creșterea sustenabilă a intermedierii financiare.
Consiliul general al CNSM a fost, de asemenea, informat cu privire la: (i) rezultatele analizei periodice referitoare la amortizorul de capital pentru riscul sistemic, (ii) riscurile sistemice identificate în cadrul sistemului financiar național, (iii) modul de implementare de către destinatari a recomandărilor emise de CNSM în anul 2021, precum și a celor emise în perioada anterioară și (iv) suprapunerea amortizoarelor de capital cu alte cerințe minime aplicate instituțiilor de credit.
A fost aprobată Recomandarea CNSM nr. R/2/2022 privind amortizorul anticiclic de capital. Ca urmare a păstrării tendinței de creștere a creditării, pe fondul persistenței dezechilibrelor macroeconomice, se recomandă ca Banca Națională a României să mențină măsura privind stabilirea ratei amortizorului anticiclic de capital la nivelul de 0,5 la sută, începând cu data de 17 octombrie 2022, și să continue monitorizarea evoluției situației economice și a creditării, în condițiile înmulțirii factorilor de incertitudine la nivel regional și global.
Totodată, a fost aprobată Recomandarea CNSM nr. R/3/2022 privind creșterea sustenabilă a intermedierii financiare. România prezintă cel mai scăzut nivel al intermedierii financiare din rândul statelor membre ale Uniunii Europene, iar o eventuală ameliorare a situație din prezent, într-o manieră sustenabilă, are potențialul de a se reflecta ulterior și în performanțele creșterii economice. Analiza realizată în cadrul grupului de lucru constituit în acest scop evidențiază o serie de factori care au influențat rezultatele pozitive în ceea ce privește creditarea în statele din regiune, și anume: capacitatea mai mare de absorbție a fondurilor europene, accelerarea procesului de digitalizare a serviciilor financiare, existența unei politici industriale care a sprijinit accesul la finanțare a firmelor competitive, precum și cererea mai mare din partea companiilor nefinanciare bancabile. Grupul de lucru a identificat 11 propuneri de recomandări. Acestea vin în completarea unei recomandări anterioare a CNSM referitoare la aplicarea unor măsuri privind sănătatea financiară a companiilor, a cărei implementare necesită aprobarea de către Parlament a proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, elaborat de către Ministerul Finanțelor, cu sprijinul Băncii Naționale a României. Recomandările grupului de lucru au în vedere trei aspecte principale: (i) sprijinirea schimbării structurale a economiei înspre una cu valoare adăugată superioară, inclusiv prin folosirea mai amplă a fondurilor europene, (ii) îmbunătățirea educației financiare a antreprenorilor și creșterea pregătirii profesionale a salariaților din sistemul financiar și (iii) diversificarea în mod sustenabil a surselor care ar putea majora intermedierea financiară. Modul de implementare a recomandărilor va fi monitorizat în conformitate cu prevederile Legii 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar național.
Membrii Consiliului general au decis nerecunoașterea prin reciprocitate voluntară a măsurii macroprudențiale a Belgiei, având în vedere expunerile eligibile nesemnificative ale sectorului bancar românesc față de această țară. Totodată, a fost aprobată decizia potrivit căreia nu au fost identificate țări terțe semnificative pentru sectorul bancar românesc în ceea ce privește recunoașterea și stabilirea ratelor amortizoarelor anticiclice de capital. În cadrul ședinței, a mai fost aprobată decizia privind nomenclatorul arhivistic al documentelor create și deținute de CNSM. Recomandările și deciziile CNSM au fost aprobate de Consiliul general al CNSM cu unanimitate de voturi.

Comentariile sunt inchise.