Rezultatele controalelor ITM Călărași

Media 6:06 pm - 25 aprilie, 2023 0

În perioada 03 – 21.04.2023, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 67 de controale din care 65 au fost pe muncă nedeclarată, 10 angajatori au fost sancţionaţi și au fost aplicate amenzi in valoare de 7500 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 62 de controale, 50 de angajatori au fost sancţionaţi s-au aplicat 120 de avertismente și amenzi în valoare de 14500 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de rezolvare.
Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: transporturi rutiere de mărfuri, activități de telecomunicații prin rețele de cablu, activități de inginerie și consultanță tehnică, creșterea bovinelor, învățământ pentru școlari și preșcolari, primării, jocuri de noroc și pariuri, restaurante, agricultură, comerţ, construcții, activități de pompe funebre, patiserii, activități de curățenie, activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale, etc.
Printre neconformităţile constatate enumerăm;
-contractul individual de munca (CIM), nu conţine prevederi referitoare la repartizarea programului de muncă;
– angajatorul nu a întocmit programarea concediilor de odihnă;
-angajatorul nu face dovada comunicării către salariaţi a deciziilor de încetare a CIM, a adeverinţelor de vechime şi a extrasului din REVISAL;
-nerespectarea prevederilor privind transmiterea datelor în Revisal;
-angajatorul nu ţine evidenţa orelor de muncă cu evidenţierea orei de început şi de sfârşit a programului de muncă;
-trusa de prim ajutor are termenul de valabilitate expirat;
-fisele de instruire nu sunt completate cu declarația de traseu a lucrătorilor;
-nu toate prizele sunt inscripționate cu valoarea nominală a tensiunii de alimentare;
– în fața tabloului electric din depozit nu există covor electroizolant;
-depozitul de marfă era supraaglomerat;
-lucratorii numiți prin decizie să acorde primul ajutor, nu sunt instruiți în acest sens;
-lista internă de acordare E.I.P. nu cuprinde sortimente de echipament pentru protecția picioarelor;
-nu s-a prelucrat manualul de exploatare al tractoarelor şi maşinilor agricole din import;
-nu au fost prelucrate lucrătorilor fişele tehnice de securitate ale produselor de uz fitosanitar utilizate.

INSPECTOR ŞEF,
DUMITRU NICOLAE

Lasă răspuns »