Rezultatele controalelor ITM Calarasi

Media 9:14 am - 25 mai, 2022 Comentariile sunt închise pentru Rezultatele controalelor ITM Calarasi

În perioada 16 – 20.05.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
Au fost efectuate 31 de controale în domeniul relaţiilor de muncă, au fost sancţionaţi 5 angajatori şi s-au aplicat amenzi în valoare de 6500 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 29 de controale, 27 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 12000 de lei. Pentru neconformităţile constatate au fost dispuse măsuri cu termene precise de remediere.
Acţiunile de control au fost efectuate în diferite domenii de activitate: creşterea porcinelor, catering, transporturi, fabricarea ambalajelor, lucrări la instalaţiile sanitare, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, construcţii, comerţ, agricultură, etc.
Printre neconformităţile constatate enumerăm:
– negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară;
– necompensarea concediilor de odihnă la încetarea CIM;
– nerespectarea repausului săptămânal;
– angajatorul nu ţinea evidenţa orelor prestate de către salariaţi, cu ora de începere şi de sfârşit a programului de lucru;
– dosarele de personal erau incomplete;
– unitatea nu a comunicat în termen producerea unui eveniment;
– nu s-a efectuat controlul medical periodic al lucrătorilor;
– lucrătorilor nu le-au fost prelucrate fişele tehnice de securitate ale produselor fitosanitare, utilizate în cadrul societăţii;
– angajatorul nu a amenajat un spaţiu pentru depozitarea ambalajelor, în care au fost ambalate produsele pentru protecţia plantelor.

Comentariile sunt inchise.