Rezultatele controalelor efectuate de ITM Calarasi

Media 8:30 pm - 2 noiembrie, 2021 Comentariile sunt închise pentru Rezultatele controalelor efectuate de ITM Calarasi

În perioada 25 – 29.10.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: creşterea bovinelor şi caprinelor, comerţ, agricultură, exploatarea forestieră, transporturi, construcţii, asistenţă medicală, pază şi protecţie, curierat, alte domenii de activitate.
În urma controalelor efectuate, au fost depistate mai multe deficienţe:
– neîncheierea în forma scrisă a CIM;
– angajatorul nu face dovada înmânării unui exemplar din CIM salariatului;
– neacordarea drepturilor salariale;
– neplata concediului de odihnă la încetarea activităţii;
– a fost numită prin decizie persona care acordă primul ajutor lucratorilor, dar nu a fost instruită in acest sens;
– caile de acces sunt îngustate datorită depozitării necorespunzătoare a ambalajelor;
– nu se poate face dovada reinstruirii lucrătorilor cu privire la noile riscuri reprezentate de infectarea cu SARS COV 2.
Rezultatul controalelor:
– inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã – au verificat 34 de angajatori, 5 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 24000 de lei, din care pentru muncă nedeclarată 20000 de lei. Au fost dispuse 43 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
– inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 24 de controale, 14 angajatori au fost sancţionaţi. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 31 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.
În continuare se acordă prioritate acţiunilor de comunicare a scrisorilor de informare către angajatorii care prestează activitate în domeniile susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate şi verificarea modului de respectare a Legii nr.55/2020, pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID – 19.

Comentariile sunt inchise.