Regio sprijină dezvoltarea infrastructurii educaționale din județul Dâmbovița

Media 11:55 am - 27 mai, 2013 Comentariile sunt închise pentru Regio sprijină dezvoltarea infrastructurii educaționale din județul Dâmbovița

În data de 27 mai, ADR Sud Muntenia a parafat un nou contract de finanțare în cadrul Regio – Programul Operațional Regional 2007 – 2013, pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale.
Comuna Conțești va beneficia de asistență nerambursabilă pentru proiectul „Reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructură educațională – Școala Conțești, localitatea Conțești, comuna Conțești, județul Dâmbovița” în cadrul Axei prioritare 3 „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.
Contractul de finanțare are o valoare totală de 7.061.457,96 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 5.347.139,08 lei (fonduri nerambursabile FEDR: 4.545.068,22 lei; valoare nerambursabilă din bugetul național: 695.070,86 lei; cofinanțare beneficiar: 107.000 de lei).
Proiectul vizează îmbunătățirea calității infrastructurii de educație și asigurarea accesului la educație. Școala cu clasele V – VIII Conțești are în prezent cinci săli de clasă, unde își desfășoară activitatea opt cadre didactice și învață 95 de elevi. Cu sprijin nerambursabil Regio se vor realiza lucrări de reabilitare și modernizare, se va extinde construcția existentă și se va amenaja baza sportivă și curtea școlii. Totodată, proiectul prevede dotarea cu echipamente de laborator și IT, precum și bibliotecă și sală de lectură.
Prin această investiție se dorește ca unitatea de învățământ să devină punct de referință pentru comuna Conțești, o școală modernă, funcțională, reprezentativă pentru sistemul educațional, care să respecte standardele europene în domeniu.
Acesta este cel de-al doilea proiect finanțat în cadrul programului Regio pentru dezvoltarea infrastructurii educaționale din comuna Conțești. Primăria mai este beneficiara contractului „Reabilitare, modernizare, extindere și echipare infrastructura educațională – Școala Bălteni, localitatea Bălteni, comuna Conțești, jud Dâmbovița”, a cărui valoare totală este 6.903.537,40 lei, aflat în implementare.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242-331-769, 0242-315-009, 0728-026-708, fax: 0242-313-167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.

Comentariile sunt inchise.