Recensământul Populației și Locuințelor, runda 2021, – date provizorii pentru județul Călăraşi –

Media 11:05 am - 2 februarie, 2023 0

Instituția Prefectului județului Călărași informează că, potrivit rezultatelor provizorii ale Recensământului Populaţiei şi Locuințelor runda 2021 (RPL2021), populația rezidentă a județului Călăraşi  este 283 mii persoane (283458 persoane), în scădere cu 23 mii locuitori (23233 persoane) față de recensământul precedent (octombrie 2011). Majoritatea populaţiei rezidente este de sex feminin (144 mii, reprezentând 50,9%) și trăiește în mediul rural (183 mii, reprezentând 64,5%).

Din punctul de vedere al mărimii populaţiei rezidente, judeţul Călăraşi se situează pe locul 34 în ierarhia judeţelor.

Fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat la nivelul județului Călărași. Vârsta medie a populaţiei rezidente crescând la 42,4 ani (față de 41,1 ani la RPL2011). Față de vârsta medie pe țară, vârsta medie a județului nostru este egală (42,4 ani). În ierarhizarea județelor după vârsta medie la RPL2021, județul Călăraşi se plasează pe locul 22.

În cadrul Regiunii Sud Muntenia din care face parte și județul nostru, vârsta medie este de 43,6 ani, județul nostru poziționându-se pe locul  al 6.

Indicele de îmbătrânire demografică (numărul persoanelor vârstnice de 65 ani şi peste care revine la 100 de persoane tinere, sub 15 ani) în județul Călăraşi este 121,1 persoane vârstnice la 100 persoane tinere, mai mic decât media națională de 121,2 persoane vârstnice la 100 persoane tinere cu 0,1.

Fenomenul de îmbătrânire demografică este relevat și prin prisma raportului de dependenţǎ demografică care, pentru judeţul nostru are valoarea de  57,1 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte, mai mare decât raportului de dependență demografică la nivel național de 55,5 persoane tinere și vârstnice la 100 persoane adulte.

Structura pe localități a populației rezidente a județului Călăraşi

În ultimii zece ani, între cele două recensăminte, majoritatea județelor au scăzut ca dimensiune sub aspectul numărului de locuitori (39 din 42 de județe, inclusiv municipiul București). În aceeași categorie se încadrează și județul nostru.

În cadrul județului Călăraşi, localitățile care au câștigat cel mai mare număr de locuitori între cele două recensăminte sunt: comuna Frumuşani care a ajuns la o populație de 6124 persoane (cu 265 persoane mai mult decât în 2011), comuna Modelucu o populație rezidentă de 10052 persoane (cu 213 persoane mai mult decât în 2011) și comuna Dragoş Vodă cu o populație rezidentă de 3010 persoane (cu 148 persoane mai mult decât în 2011). 

Ierarhia se modifică dacă ne referim la creșteri în valori relative. Astfel, comuna Dragoş Vodă și comuna Frumuşani au crescut cu 5,2% față de 2011 ajungând la o populație de 3010 locuitori, respectiv 4,5% ajungând la o populație  de 6124 locuitori.

Localitățile din județul nostru cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Căscioarele (1546 locuitori, –19,1% față de populația din 2011) și  comuna Sohatu (2650 locuitori, –18,2% față de populația din 2011).

Ca şi la RPL2011, comuna cea mai mică din județ este comuna Gurbăneşti cu numai 1148 locuitori (în scădere față de RPL2011 când s-au recenzat 1380 locuitori). 

Cea mai mare comună din județ este comuna Modelu care a crescut față de RPL2011 cu 213 persoane, menținându-şi această poziție fruntașă la ambele recensăminte.

Orașul Lehliu Gară este orașul cel mai mic din cadrul județului (5991 locuitori față de 6502 locuitori la RPL2011). 

Cel mai mare oraș din județ, conform rezultatelor provizorii ale RPL2021, este Budeşti (7126 locuitori faţă de 7725 locuitori la RPL2011) .

Municipiul Călăraşi, reședință a județului în care locuim, are o populație rezidentă de 58215 persoane, mai mică decât în urmă cu zece ani, cu 6966 persoane.

Între cele două recensăminte, doar două localitaţi și-au păstrat aproape aceeaşi dimensiune, Belciugatele și Spanțov. 

 

Structura etnică și confesională a populației rezidente a României

Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 254,6 mii persoane (din totalul celor 283,5 mii persoane care formează populația rezidentă a județului Călăraşi). S-au declarat români 236,4 mii persoane (92,9%). 

Populația de etnie romă reprezintă 6,9% din populația care și-a declarat etnia.

Niciuna din celelalte etnii nu a depăşit 0,1% din totalul populaţiei care şi-a declarat etnia.

Potrivit liberei declarații a celor 254,4 mii de persoane care au declarat limba maternă, structura populației din județul Călăraşi după limba maternă se prezintă astfel: pentru 99,0% limba română reprezintă prima limbă vorbită în mod obișnuit în familie în perioada copilăriei și 0,8% limba romani. Nici una din celelalte limbi materne nu a depăşit procentul de 0,1% din totalul populaţiei care şi-a declarat limba maternă.

Structura confesională a fost declarată de 253,1mii persoane din totalul populației rezidente a județului Călăraşi și arată că 98,0% dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie Ortodoxă, 0,8% au declarat ca sunt de religie Penticostală (Cultul Creştin Penticostal – Biserica lui Dumnezeu Apostolică) și 0,3% au declarat că sunt de religie Adventistă de Ziua a Şaptea.

 

Structura populației rezidente pe stări civile

Din populația rezidentă a județului,  46,9%  cuprinde persoane care au starea civilă legală de căsătorit(ă). Sunt căsătoriți 66,0 mii bărbați și  66,9 mii femei. Nu au fost niciodată căsătoriți 43,6%. Dintre aceştia 52,4% sunt bărbaţi și 47,6% sunt femei.

Persoanele văduve reprezintă 5,4% din totalul populației rezidente a județului. Dintre aceștia 18,6% sunt barbaţi și 81,4% sunt femei.

Structura după nivelul de instruire absolvit

Din totalul populației rezidente a județului Călăraşi, 42,7% au nivel mediu de educație (postliceal, liceal, profesional, învățământ complementar sau de ucenici), 49,9% au nivel scăzut (preșcolar, primar, gimnazial sau fără școală absolvită) și 7,4% nivel superior.

Din punctul de vedere al ponderii populaţiei rezidente cu nivel superior de educație, judeţul Călăraşi  se situează pe penultimul loc în ierarhia judeţelor.

 

Structura populației după nivelul de educație absolvit diferă pe cele două sexe. 

Astfel dintre cei 121043 persoane care au nivel mediu de educație, 54912 persoane sunt de sex feminin (45,4%) și 66131 persoane sunt de sex masculin (54,6%). Din 20910 persoane, populaţie cu nivel de educaţie ridicat, 11795 persoane sunt de sex feminin, reprezentând 56,4% din aceasta populaţie iar din cei 141505 persoane care reprezintă populaţia cu nivel scăzut de educaţie , 77571 sunt persoane de sex feminin reprezentând 54,8%

 

Structura populației după statutul activității curente

Populația activă a  județului Călăraşi este de 115 mii persoane, fiind compusă din 105,9 mii persoane ocupate și din 9 mii de șomeri.

Populația inactivă cuprinde 168,5 mii persoane din care pensionarii și beneficiarii de ajutor social reprezintă aproape două cincimi (37,5%), iar elevii și studenții aproape o treime 

(28,5%).

Din punctul de vedere al ponderii populației ocupate în populaţia rezidentă a județului, judeţul Călăraşi se situează pe locul 25 în ierarhia judeţelor.

Din punctul de vedere al ponderii populației șomere în populaţia rezidentă a județului, judeţul Călăraşi se situează pe locul 14  în ierarhia judeţelor.

Pentru informații detaliate privind RPL2021, vă rugăm să consultați www.recensamantromania.ro

Lasă răspuns »