Proiectul „CENTENAR – FII MÂNDRU CĂ EŞTI ROMÂN!” – prilej de modernizare a şcolii călărăşene

Media 10:08 pm - 13 decembrie, 2018 1

În perioada 16 octombrie – 1 decembrie 2018, la Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călăraşi s-a derulat proiectul „Centenar – Fii mândru că eşti român!”, prin care s-a celebrat împlinirea unui veac de la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.

Proiectul a fost realizat de elevii clasei a VI-a A, coordonaţi de profesorul Constantin Lucian. Activitatea în cadrul proiectului s-a bazat pe integrarea noilor tehnologii în activitatea didactică, respectiv Google Classroom, Kahoot! şi Socrative.

Folosirea lor pune în valoare competenţele dobândite în cadrul proiectului „Profesori inovatori pentru o Şcoală Europeană”, finanţat prin programul Erasmus+, Acţiunea cheie 1 – Mobilităţi în domeniul educaţiei şcolare. Proiectul s-a derulat în perioada 1 iunie 2017 – 31 decembrie 2018 şi a avut ca scop inovarea strategiilor didactice ale profesorilor din Şcoala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Călăraşi, pentru alinierea la standardele educaţionale europene.

Profesorii au participat la cursurile de formare Stuctured educational visit to School/Institutes& Training seminar in Finland, care s-a ţinut între 15 – 22 aprilie 2018, la Helsinki, ICT for teaching and learning, de la Valencia, Spania din perioada 2 – 7 iulie 2018 şi Digital Classroom: Using ICT in Education, de la Dublin, Irlanda care s-a derulat între 13 – 22 august 2018.

Scopul principal al proiectului „Centenar – Fii mândru că eşti român!” a fost cunoaşterea şi celebrarea Marii Uniri de la 1918. Un alt scop a fost cel de a dezvolta simţămintele de mândrie ale elevilor pentru că fac parte din poporul român. Fiecare elev al clasei a VI-a A, lucrând în platforma Google Classroom, a întocmit un dosar individual de proiect care a conţinut două cântece corale – unul patriotic, iar celălalt o prelucrare folclorică, o poezie, o piesă folclorică instrumentală, una vocală şi câteva lucrări ale unui pictor român reprezentativ. Toate au fost prezentate şi analizate în cadrul orelor destinate proiectului.

Pe baza dosarelor de proiect individuale a fost alcătuit un dosar de proiect al clasei, profesorul Constantin Lucian alegând cele mai valoroase propuneri din dosarele individuale. La acestea, el a adăugat o serie de filme istorice documentare prin mijlocirea cărora elevii să cunoască paşii pe care România i-a făcut în primul război mondial către Marea Unire. Astfel, dosarul de proiect al clasei a cuprins câte douăsprezece cântece corale, instrumentale şi vocale de muzică folclorică şi nu numai, şase pictori români de mare valoare, trei poezii, la care s-au adăugat douăsprezece filme documentare care au prezentat intrarea României în război, marile bătălii pe care le-a dat armata română, povestea tezaurului românesc confiscat de bolşevici, marile personalităţi ale României în epocă şi modul concret în care s-a înfăptuit unirea provinciilor româneşti cu Vechiul Regat.

Dosarul de proiect al clasei a fost prezentat întregii şcoli, pentru a se bucura de rezultatul muncii făcute de elevii clasei a VI-a A. În fiecare zi, timp de şase săptămâni, profesorul Constantin Lucian a prezentat câte o „filă” din dosar – dimineaţa elevilor din ciclul primar, iar după-amiaza, celor din ciclul gimnazial. Prezentarea filmelor documentare a fost însoţită de comentarii competente referitoare la diferite laturi ale faptelor istorice. Au fost lămurite unele aspecte controversate care, şi astăzi, constituie obiect al disputelor legate de drepturile istorice ale poporului român asupra teritoriilor încorporate în anul 1918. Profesorul Constantin Lucian a acordat atenţia cuvenită problemei demografice.

Contestarea drepturilor României asupra acestor teritorii, motivată prin argumentul preponderenţei demografice a elementului neromânesc, a arătat profesorul Constantin Lucian, este lipsită de temei şi este răuvoitoare.

Un impact deosebit l-a avut latura culturală. Copii au fost impresionaţi de măiestria creatorilor români din domeniul literaturii, muzicii şi picturii, dezvoltându-li-se sentimentul de mândrie că fac parte dintr-un popor atât de creator. Prezentarea lucrărilor muzicale, ale picturilor sau a poeziilor a fost însoţită de comentarii lămuritoare legate de viaţa şi opera artiştilor, fapt care a crescut gradul de înţelegere şi de receptare a operelor.

Mai mult, doamna profesoară care este critic de artă, Dincă Amelia, a oferit comentarii competente cu privire la operele de artă selectate în proiect.

Proiectul s-a încheiat cu o festivitate finală dedicată Marii Uniri. În faţa unei asistenţe numeroase, elevii Şcolii „Nicolae Titulescu” au susţinut un program artistic în care au prezentat cântece corale, piese instrumentale, poezii şi dansuri populare. La final, a fost prezentat un film documentar referitor la unirea Basarabiei, Bucovinei, Banatului şi a Transilvaniei cu România.

Proiectul „Centenar – Fii mândru că eşti român!” a fost prezentat şi în cadrul activităţii metodice a profesorilor de ştiinţe socio-umane din judeţul Călăraşi, de la data de 11 decembrie 2018. El s-a bucurat de aprecierea unanimă a participanţilor care au remarcat modul în care elevii clasei a VI-a A s-au implicat în proiect. S-a evidenţiat iuţeala cu care au deprins lucrul în platforma Google Classroom şi efortul intens de documentare şi de participare la sarcinile implicate de proiect. O concluzie desprinsă a fost aceea că modernizarea metodologică a învăţământului creşte gradul de eficienţă şi de interes din partea elevilor.

 

 

One Comment »

  1. Constantin Lucian 14 decembrie 2018 at 16:31 - Reply

    Multumim foarte mult pentru mediatizarea proiectului Scolii Gimnaziale “Nicolae Titulescu” Calarasi. Suntem bucurosi sa vedem ca eforturile copiilor de la scoala noastra se bucura de atentia opiniei publice.

    prof. dr. Constantin V. Lucian

Lasă răspuns »