Programul Interreg V-A România – Bulgaria, proiecte în implementare

Media 11:21 pm - 25 octombrie, 2016 Comentariile sunt închise pentru Programul Interreg V-A România – Bulgaria, proiecte în implementare

Secretariatul Comun (SC) al Programului Interreg V-A România – Bulgaria, din cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România – Bulgaria (BRCT Călărași), prin experţii săi acordă asistenţă tehnică beneficiarilor şi asigură monitorizarea celor 23 de proiecte contractate, aflate în implementare în cadrul Programului la acest moment.
Printre proiectele care sunt în curs de implementare şi care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor specifici ai Programului, respectiv ai axei prioritate 3 -O regiune sigură, se pot enumera:
Proiectul 15.3.1.016 cu titlul „Elaborarea și adoptarea unui parteneriat instituționalizat comun privind managementul riscului asupra proliferării excesive a insectelor care afectează sănătatea publică și siguranța în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria”, este derulat în parteneriat de Asociația Municipiilor Dunărene “Dunărea”, Belene, district Pleven din Bulgaria cu Fundaţia „Natura Vie”, Călăraşi. Proiectul are un buget de 1,3 mil euro, din care 1.1 mil euro FEDR iar prin implementarea acestuia se urmărește realizarea unui mecanism integrat de control asupra populației de insecte și elaborarea unei strategii pentru managementul riscului comun. Implementarea proiectului a demarat la începutul lunii februarie 2016 iar desfăşurarea activităților va viza toată aria eligibilă a Programului pentru o perioadă de 24 de luni.
Proiectul 15.3.1.017 cu titlul „Managementul riscurilor pentru infrastructuri de mari dimensiuni în zona transfrontalieră România-Bulgaria” este derulat în parteneriat de Institutul Naţional „Horia Hulubei” pentru Cercetare şi Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară din România cu Universitatea „Angel Kanchev” Ruse, Asociaţia Română pentru Transfer de Tehnologii şi Inovaţii Craiova, Asociația pentru Dezvoltarea Mediului de Afaceri Oltenia şi Centrul de Inovare a afacerilor „Innobridge” – Ruse. Proiectul are un buget de 0,8 mil euro, din care 0,7 mil euro FEDR iar prin implementarea acestuia se urmărește creşterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la riscurile legate de infrastructura de mari dimensiuni, prin formare și comunicare. Implementarea proiectului a demarat la începutul lunii februarie 2016 iar activitățile se vor desfăşura în judeţele Giurgiu, Mehedinţi, Călăraşi, Constanţa, Dolj şi în districtele Ruse, Vidin şi Silistra și se va finaliza în luna februarie a anului 2018.
Creșterea vizibilității rezultatelor obținute în cadrul proiectelor implementate reprezintă o preocupare constantă a Secretariatului Comun care acționează ca un bun promotor al inițiativelor și rezultatelor obținute la nivelul Programului, prin campanii și evenimente de informare și promovare. În acest context, în luna decembrie a acestui an, BRCT Călărași va organiza Conferința Anuală a Programului Interreg V-A România – Bulgaria, în cadrul căreia vor fi prezentate informații actualizate despre derularea Programului.
Pentru a afla mai multe despre Programul Intereg V-A România Bulgaria, despre evenimentele viitoare, dar și despre proiectele transfrontaliere aflate în curs de implementare, vă invităm să accesați pagina de internet www.interregrobg.eu.

Comentariile sunt inchise.