Procedură de achiziții simplificată pentru beneficiarii de fonduri europene din mediul privat

Media 7:39 pm - 16 octombrie, 2013 Comentariile sunt închise pentru Procedură de achiziții simplificată pentru beneficiarii de fonduri europene din mediul privat

Beneficiarii din mediul privat vor derula o procedură simplificată în cazul achizițiilor de bunuri de peste 30.000 de euro, a celor de servicii cu o valoare cuprinsă în intervalul 30.000-200.000 de euro, respectiv a achizițiilor de lucrări cu o valoare cuprinsă în intervalul 100.000 – 5.000.000 de euro, ca urmare a abrogării Ordinului de ministru nr. 1.050/2012. Actul normativ a fost abrogat prin emiterea unui Ordin semnat de ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, care va intra în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial. Noul Ordin reglementează procedura simplificată pe care o vor respecta beneficiarii de fonduri europene din sectorul privat.

Potrivit noii proceduri, beneficiarii din mediul privat vor publica anunțurile de achiziții într-o secțiune a paginii web a Ministerului Fondurilor Europene, www.fonduri-ue.ro, fără a suporta niciun cost. Apoi, din toate ofertele primite o vor alege pe cea pe care o consideră cea mai bună, argumentând opțiunea făcută prin întocmirea unei note justificative. În acest mod va fi respectat principiul transparenței impus de cerințele Comisiei Europene. Beneficiarii care nu vor publica anunțurile de achiziții pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene vor fi sancționați prin aplicarea unei corecții de 25%. În același timp, cei care ulterior nu vor publica pe site-ul menționat numele câștigătorilor selectați, vor suporta corecții de 5%. O altă îmbunătățire semnificativă adusă de noul Ordin este eliminarea obligativității reluării procedurii de achiziție dacă nu sunt primite cel puțin trei oferte conforme.

“Introducerea acestor reglementări flexibile a fost agreată de serviciile Comisiei Europene. Simplificarea substanțială a regulilor pe care trebuie să le respecte beneficiarii din mediul privat va permite implementarea proiectelor într-un ritm alert, cu efecte pozitive pentru contractorii din cadrul proiectelor și pentru întreaga economie”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Prin Ordinul de ministru 1.050/2012 au fost impuse beneficiarilor privați proceduri de achiziție similare cu cele care trebuie respectate de beneficiarii din sectorul public, chiar dacă legislația europeană nu conține astfel de prevederi.

“Beneficiarii din mediul privat cofinanțează proiectele pe care le implementează din resurse proprii și, din acest motiv, sunt motivați să utilizeze eficient resursele pe care le au la dispoziție”, a explicat ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici.

Beneficiarii care la data intrării în vigoare a noului Ordin derulează achiziții conform vechilor reglementări naționale pot opta pentru anularea procedurilor de achiziții si reluarea acestora conform noii proceduri. Autoritățile de Management ale programelor operaționale au obligația ca în termen de cinci zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a noului Ordin, să modifice procedurile și orice alte reglementări pentru ca acestea să fie conforme cu prevederile Ordinului.

Comentariile sunt inchise.