Primarul municipiului Călărași confirmă conflictul de interese al directoarei Complexului de Agrement Dumbrava, prevăzut și sancționat de articolul 301 alineat 1 din Codul penal

Media 11:21 pm - 9 iunie, 2022 Comentariile sunt închise pentru Primarul municipiului Călărași confirmă conflictul de interese al directoarei Complexului de Agrement Dumbrava, prevăzut și sancționat de articolul 301 alineat 1 din Codul penal

După numirea în funcția de director la Complexul de Agrement Dumbrava (Grădina ZOO), Blebea Valentina Georgiana a organizat concursul care a avut loc la data de 19.08.2021, în urma căruia, cumnatul și cumnata acesteia, afini de gradul II, au fost angajați pe posturi de muncitori, fiind subordonații săi, așa cum ne recunoaște primarul într-o adresă care ne-a fost remisă la cerere.

Arătăm că în presa locală au mai apărut informații despre „concursul” organizat de Blebea Valentina Georgiana, dar și că schema de personal a crescut de la 22 la 30 de angajați într-o perioadă scurtă de timp, fiind vorba de rude și apropiați ai acesteia.

Pentru că a devenit notoriu zvonul despre concursul „aranjat” de Blebea Valentina Georgiana, am solicitat primarului municipiului Călărași mai multe informații punctuale, iar prin răspunsul pe care ni l-a comunicat, a recunoscut conflictul de interese în care aceasta s-a aflat, precizând că a făcut parte din comisia de concurs, iar ulterior a semnat contractele de angajare ale rudelor sale.

Astfel, prin adresa nr.36435/31.05.2022 semnată de primarul Dulce Marius Grigore, ni se comunică că au existat 5 posturi vacante de muncitor, iar la concursul organizat de Blebea Valentina Georgiana la data de 19.08.2021, s-au înscris 5 candidați, printre care cumnatul și cumnata sa.

În raport de dispozițiile articolului 70 din Legea nr.161/2003 menționate în adresă, primarul „elimină” posibilitatea existenței unui „posibil” conflict de interese existent între directoarea Blebea Valentina Georgiana și rudele pe care le-a angajat în urma „concursului” din data de 19.08.2021, deși ne-a precizat că a făcut parte din comisia de concurs în calitate de reprezentant al Grădinii Zoologice și de coordonator șef al persoanelor care urmau a fi încadrate, cărora le-a semnat contractele individuale de muncă prin natura funcției deținute.

Articolul 70 din Legea nr.161/2003 definește conflictul de interese ca fiind situația în care, persoana care exercită o demnitate publică sau o funcție publică, are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative.

Primarul nu a avut în vedere și dispozițiile articolului 301 alineat 1 din Codul penal, care sancționează infracțiunea de „Folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane” și care definește conflictul de interese ca fiind „fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin pană la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat sau beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Arătăm că articolul 175 alineat 2 din Codul penal definește funcționarul public, ca fiind persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost învestită de autoritățile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

În raport de dispozițiile din Codul penal, dar și de informațiile care ne-au fost comunicate de primarul municipiului Călărași, pe care le publicăm, considerăm că organele de cercetare penală sunt obligate să se sesizeze din oficiu, pentru că există suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de corupție referitoare la concursul organizat la data de 19.08.2021, atât timp cât primarul municipiului recunoaște că Blebea Valentina Georgiana și-a angajat cumnatul și cumnata, dar și alte persoane apropiate.

Considerăm că organele de cercetare sunt obligate să se sesizeze din oficiu și pentru că, la data de 07.06.2022, a fost publicat în presa locală anunțul privind organizarea de către primăria municipiului Călărași a concursului de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale, de conducere, vacante, de director la Complexul de Agrement Dumbrava, ceea ce înseamnă că Blebea Valentina Georgiana va trebui să își organizeze și propriul concurs de angajare pe durată nedeterminată.

Conform surselor noastre, după apariția dezvăluirilor privind angajarea rudelor sale și pentru a da o aparență de legalitate concursului pentru ocuparea funcției de director la ZOO, se pare că Blebea Valentina Georgiana va fi „angajată” la cabinetul primarului până va fi numită director, urmând să fie unicul candidat și câștigătorul concursului, pentru că miza numirii ar fi una foarte importantă.

Dacă informația noastră se va confirma și Blebea Valentina Georgiana va fi numită în funcția de director la Complexul de Agrement Dumbrava pe durată nedeterminată, atunci organele de cercetare penală vor trebui să verifice cum au fost ocupate prin „concurs” toate posturile de la ZOO, pentru că există suspiciuni de fraudare a concursurilor organizate cu dedicație pentru aceasta, pentru rudele și alte persoane apropiate despre care s-a mai scris în presa locală.

Vom reveni și cu alte dezvăluiri.

Download (PDF, 982KB)

Comentariile sunt inchise.